Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2017-07-27

 

 


MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27-28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-290 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-187) 
1 PRIEDAS           2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-179) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-205) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS        4 PRIEDAS

4. DĖL TAURALAUKIO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR BANGPŪČIO GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (T1-180) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-69 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-181) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO      (T1-190) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS         7 PRIEDAS   8 PRIEDAS

7. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-201) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS           6 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (T1-202) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS        4 PRIEDAS

9. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „MATYK KITĄ KELIĄ“ (T1-204) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

10. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-175) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

11. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMŲ PREKIAUTI IŠDAVIMĄ IV TAUTINIŲ BENDRIJŲ FESTIVALIO „TAUTINIŲ KULTŪRŲ DIENA – 2017“ METU (T1-197) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS        3 PRIEDAS   4 PRIEDAS

12. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRA VAROMO VIEŠOJO TRANSPORTO NAUJŲ GALIMYBIŲ PLĖTRA (DEPO)“ ĮGYVENDINIMUI (T1-208) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-63 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO (T1-191) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS          8 PRIEDAS   9 PRIEDAS

14. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „FACHVERKINĖS ARCHITEKTŪROS PASTATŲ KOMPLEKSO (BAŽNYČIŲ G. 4/DARŽŲ G. 10, BAŽNYČIŲ G. 6, AUKŠTOJI G. 1/ DIDŽIOJI VANDENS G. 2, VEŽĖJŲ G. 4) TVARKYBA“ ĮGYVENDINIMUI (T1-192) 
1 PRIEDAS            2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

15. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO ATNAUJINIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-193) 
PRIEDAS

16. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „MALŪNO PARKO TERITORIJOS SUTVARKYMAS, GERINANT GAMTINĘ APLINKĄ IR SKATINANT LANKYTOJŲ SRAUTUS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-209) 
PRIEDAS

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-28 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-174) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (T1-203) 
1 PRIEDA2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS         6 PRIEDAS   7 PRIEDAS    8 PRIEDAS

19. DĖL PRITARIMO MEMORANDUMUI DĖL PREVENCIJOS VYKDYMO BEI PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZUOJANT ŽMONIŲ GELBĖJIMĄ BALTIJOS JŪROS PAPLŪDIMIUOSE   (T1-207)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

20. DĖL MOKYTOJO PADĖJĖJO ETATŲ ĮVEDIMO IR FINANSAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-183) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

21. DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMAS PAPILDOMAS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGAS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DYDŽIO NUSTATYMO (T1-188) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

22. DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO (T1-189) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (T1-176) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-18 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS KARIUOMENĖS IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (T1-177) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

25. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-178)
PRIEDAS

26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KRAŠTO BURIAVIMO SPORTO MOKYKLOS „ŽIEMYS“ DALININKO KAPITALO DIDINIMO (T1-182) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS         3 PRIEDAS

27. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-194) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

28. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-195) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

29. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO AUKŠTOJI G. 13, KLAIPĖDOJE, PIRKIMO (T1-199) 
PRIEDAS

30. DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO (T1-206) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS     5 PRIEDAS

31. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-158 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO“ PAKEITIMO (T1-200) 
PRIEDAS

32. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-184) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

33. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-185) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

34. DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-186) 
PRIEDAS

35. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-38 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-198) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

36. DĖL KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS NUSTATYMO (T1-196) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS          5 PRIEDAS   6 PRIEDAS

 

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ   


DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS (T1-210) 
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR.T2-134 „DĖL 2017–2019 METŲ REPREZENTACINIŲ KLAIPĖDOS MIESTO FESTIVALIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-212)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

 

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTAS SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-211)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

 PROTOKOLAS 2017-07-27

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams