Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2017-09-14

 


MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 14-15 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (T1-214)
PRIEDAI

2. DĖL NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOS MIESTE SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (T1-213) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

3. DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-228)
PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-34 „DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS“ PAKEITIMO (T1-217)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

5.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-95 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-221)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-225)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS IR NAUDOJIMOSI STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-222)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

8. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO DALYVAVIMUI PROJEKTE „REACH OUT“ PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 M. INTERREG V-A PIETŲ BALTIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMĄ (T1-220)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS      3 PRIEDAS   4 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-261 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-223)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

10. DĖL 2018 METŲ PASKELBIMO SPORTO METAIS (T1-226)
1 PRIEDAS        2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

11. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-211) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

12. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-215)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VAIKO KRIZIŲ CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO          (T1-216)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-307 „DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-236) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-237) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-167 „DĖL NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-219)
 PRIEDAS

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-235) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

18. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ĄŽUOLYNO GIRAITĖS SUTVARKYMAS, GERINANT GAMTINĘ APLINKĄ IR SKATINANT AKTYVŲ LAISVALAIKĮ BEI LANKYTOJŲ SRAUTUS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-218)
1 PRIEDAS         2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

19. DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO (T1-224)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

20. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-227)
PRIEDAS

21. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO (T1-230)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS      3 PRIEDAS

22. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-231)
PRIEDAS

23. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T1-232)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-233)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

25. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-234)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS      6 PRIEDAS  7 PRIEDAS

26. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-213 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-229)
1 PRIEDAS     2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ    

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-212 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-238)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL TEIKIMO APDOVANOTI LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS APDOVANOJIMU „AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIS“ (T1-240)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS KELEIVIŲ VEŽIMO MARŠRUTINIAIS TAKSI PASLAUGOS LAIKINO NETEIKIMO APLINKYBĖMS NAGRINĖTI SUDARYMO (T1-242)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS       4 PRIEDAS

 

 

 

 

INFORMACIJA

DĖL TURTO ATASKAITOS PATEIKIMO

DĖL 2017 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO

DĖL ATASKAITOS IR IŠVADOS PATEIKIMO
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-239) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (T1-241) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „MODERNIŲ UGDYMOSI ERDVIŲ KŪRIMAS KLAIPĖDOS MIESTO PROGIMNAZIJOSE IR GIMNAZIJOSE“ ĮGYVENDINIMUI (T1-243)
PRIEDAS

 

 

 

NETEIKIAMI TARYBAI SVARSTYTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO (T1-206) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS        7 PRIEDAS

 

 

 

2017-09-14 PROTOKOLAS

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams