Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2017-10-19

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 19–20 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-387 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-278) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS  5 PRIEDAS      6 PRIEDAS  7 PRIEDAS

2. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (T1-267) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

3. DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS KELEIVIŲ VEŽIMO MARŠRUTINIAIS TAKSI PASLAUGOS LAIKINO NETEIKIMO APLINKYBĖMS NAGRINĖTI IŠVADOS PATVIRTINIMO (T1-280) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

4. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS 2017–2030 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANUI (T1-257) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS     3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

5. DĖL PRITARIMO BUVUSIO POLICIJOS PASTATO (JŪROS G. 1) ĮVEIKLINIMO KONCEPCIJAI IR JOS ĮGYVENDINIMO GAIRĖMS IR SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTUS (T1-274) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS     5 PRIEDAS

6. DĖL PAVEDIMO RENGTI SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTĄ (T1-272) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO IR KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ RIBŲ KEITIMO (T1-253) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

8. DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS DARBŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-251) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS       3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

9. DĖL ŠILĖNŲ GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (T1-279) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

10. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI   (T1-263) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-56 „DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-258) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

12. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS    (T1-259) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-266) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-194 „DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-273) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO       (T1-261) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS

16. DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS (T1-271) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

17. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (T1-275) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

18. DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (T1-241) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-255) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

20. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-256) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

21. DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (T1-246) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS      4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

22. DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-239) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

23. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO    (T1-260) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

24. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „MODERNIŲ UGDYMOSI ERDVIŲ KŪRIMAS KLAIPĖDOS MIESTO PROGIMNAZIJOSE IR GIMNAZIJOSE“ ĮGYVENDINIMUI (T1-243) 
PRIEDAS 

25. DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (T1-252) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS     6 PRIEDAS

26. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-244) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

27. DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ (AKTŲ SALĖS IR SANDĖLIO) K. DONELAIČIO G. 5, KLAIPĖDOJE, REKONSTRUKCIJĄ     (T1-262) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

28. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-264) 
PRIEDAS

29. DĖL LEIDIMO ATLIKTI ĮSTAIGINIO PASTATO J. KAROSO G. 12, KLAIPĖDOJE, REKONSTRUKCIJĄ IR PAKEISTI PASTATO PASKIRTĮ (T1-268) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

30. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-269) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

31. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (T1-270) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS

32. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-248) 
PRIEDAS

33. DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-249) 
PRIEDAS

34. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-250) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

35. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-341 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-265) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

36. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2 192 ,,DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-277) 
PRIEDAS

37. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NARIŲ ATLEIDIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-276) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS    3 PRIEDAS

38. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-184 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-245) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS     6 PRIEDAS  7 PRIEDAS   8 PRIEDAS   9 PRIEDAS   10 PRIEDAS  11 PRIEDAS

 

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ


1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-284) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS      3 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-285) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

3. DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO DIDINIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVUI (T1-283) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

4.DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS REGIONO TURIZMO TARYBĄ (T1-288) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

5. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAIŠKAI EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2020 VARDUI GAUTI       (T1-286) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

6. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS UNIVERSITETO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KETINIMŲ PROTOKOLUI (T1-287) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA

REIKALAVIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 15 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

REIKALAVIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

REIKALAVIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

 

 

UŽREGISTRUOT ISPRENDIMŲ PRJEKTAI

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS PASTATO (KLAIPĖDOS G. 31) REKONSTRAVIMAS SIEKIANT IŠPLĖSTI UGDYMUI SKIRTAS PATALPAS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-281)
PRIEDAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRAS“ DALININKO KAPITALO DIDINIMO (T1-282)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 


NETEIKTINI TARYBAI SVARSTYTI UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NARIŲ ATLEIDIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-247) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS       3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-254) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS       4 PRIEDAS

 

 

 

 

PROTOKOLAS 2017-10-19

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams