Pradžia
Lt En

2019-11-00

 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-316)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-184 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (T1-317)
1 PRIEDAS               2 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (T1-318)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-250 „DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-319)
PRIEDAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ TARYBĄ (T2-320)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-321)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKŲ DARBO APMOKĖJIMO (T1-322)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „BRP INVEST“ (T1-323)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-324)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-325)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-66 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO IR INVESTICIJŲ SKATINIMO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-326)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS           3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-327)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS              4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (T1-328)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS           3 PRIEDAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (T1-329)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS          4 PRIEDAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-330)
PRIEDAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ, JŲ DALIŲ, PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIO PASTATO IR JO DALIŲ PARDAVIMO (T1-331)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-332)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-169 „DĖL LEIDIMO NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO PASLAUGOMIS SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, SPORTININKAMS IR PLAUKIMO VETERANŲ RINKTINEI“ PAKEITIMO (T1-333)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS ,,ŽALGIRIS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-334)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T1-335)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (T1-336)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO (T1-337)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-263 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-338)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T2-423 „DĖL GYVENAMŲJŲ IR BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-339)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA” KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO (T1-340)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-347 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO (T1-341)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮNAŠAIS (T1-342)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL JURGITOS RAČKAUSKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-343)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL DARBO SUTARTIES SU ANTANU ADOMYNU NUTRAUKIMO (T1-344)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-345)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-346)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“ PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLAI“ ĮGYVENDINIMUI (T1-347)
PRIEDAS

DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (T1-348)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-63 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO (T1-349)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-350)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL UAB „KLAIPĖDOS ARENA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-351)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

 

 

  

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams