Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Bendrojo plano stebėsena

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu  Nr. T2-110 Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo patvirtinto

Klaipėdos miesto bendrojo plano stebėsena

Eil. Nr. Pavadinimas Metai
1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimas Nr. T2-313 Dėl pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos už 2007-2013 metus ataskaitai 2013
2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-27 įsakymas Nr. AD1-3587 Dėl Klaipėdos m. BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos už 2007-2013 m. ataskaitos patvirtinimo 2013
3. Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2007-2013 m. atskaita 2013
4. Stebėsenos 2007-2013 m. ataskaitos 1 priedas 2013
5. Stebėsenos 2007-2013 m. ataskaitos 2 priedas 2013
6. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-20 įsakymas Nr. AD1-2149 Dėl Klaipėdos m. BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos už 2014 m. ataskaitos patvirtinimo 2014
7. Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2014 m. ataskaita 2014
8. Stebėsenos 2014 m. atskaitos 1 priedas 2014
9. Stebėsenos 2014 m. ataskaitos 2 priedas 2014
10. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-14 įsakymas Nr. AD1-3491 Dėl Klaipėdos m. BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo 2015
11. Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2015 m. ataskaita 2015
12. Stebėsenos 2015 m. ataskaitos 1 priedas 2015
13. Stebėsenos 2015 m. ataskaitos 2 priedas 2015
14. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-06-20 sprendimas Nr. T2-188 Dėl pritatrimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2016-2018 metų ataskaitai 2019
15.

Klaipėdos miesto savivaldybės administarcijos direktoriaus įsakymu 2019-07-08 Nr. AD1-1027 patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2016-2018 m. ataskaita

2019
16.

Klaipėdos miesto savivaldybės administarcijos direktoriaus 2020-12-15 įsakymu Nr. AD1-1457 patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2019 metų ataskaita

2020
17.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 12 įsakymu Nr. AD1-970 patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2020 m. ataskaita

2021

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams