Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2007 - 2009 m. strateginis veiklos planas

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

2007–2009 M. PATVIRTINIMO

 

2007 m. sausio 18 d. Nr. T2-1

Klaipėda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636; 2004, Nr. 134-4839; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 49 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m.  rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-310 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos pakeitimo ir papildymo“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.      Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginį veiklos planą 2007–2009 m. (pridedama).

2.      Skelbti apie šį sprendimą vietos spaudoje.

 

Savivaldybės meras                    Rimantas Taraškevičius

 

1 a forma

 

Miesto urbanistinės plėtros programa (Nr.01)  Word  Excel

 

Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa (Nr.02)  Word  Excel

 

Savivaldybės valdymo tobulinimo programa (Nr. 03)  Word  Excel

 

Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa (Nr.04)  Word  Ezcel

 

Senamiesčio atgaivinimo ir paveldo objektų išsaugojimo programa (Nr.05) Word   Excel

 

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Nr.06) Word  Excel

 

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Nr.07)  Word   Excel 

 

Aplinkos apsaugos programa (Nr.08)  Word  Excel

 

Miesto ekonominės plėtros programa (Nr.09)  Word  Excel

 

Ugdymo kokybės  ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (Nr.10)  Word  Excel

 

Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (Nr.11)  Word   Excel

 

Socialinės paramos įgyvendinimo programa (Nr.12) Word  Excel

 

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (Nr.13) Word  Excel

 

Jaunimo veiklos ir pilietiškumo skatinimo programa (Nr.14) Word  Excel

 

Saugesnio miesto programa (Nr.15) Word  Excel

 

Viešųjų darbų programa (Nr.16) Word  Excel

 

Daugiabučių namų ir jų aplinkos modernizavimo skatinimo programa (Nr.17) Word  Excel

 

Aprūpinimo socialiniu būstu programa (N18) Word  Excel

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams