Pradžia
Lt En

2019 m. Klaipėdos spaudos leidiniuose pastebėtos kalbos klaidos

Rašybos klaidos

turėtų iškilti šv. (=Šv.) Jono bažnyčia;

tarp Tomo, Mažosios ir Didžiosios vandens (–Vandens) gatvių;

dalyvavo ne vieno savivaldybės (=Savivaldybės) administracijos padalinio atstovai;

turėtų atsižvelgti savivaldybės (=Savivaldybės) administracijos direktorius;

reikia padėkoti priešgaisrinei (=Priešgaisrinei) gelbėjimo tarnybai;

išvažiuojamajame Seimo sveikatos (=Sveikatos) reikalų komiteto posėdyje;

į vartotojų (=Vartotojų) teisių apsaugos tarnybą iki šiol nesikreipiau;

1880 m. rugpjūčio 11-ąja (=11-ąją), kitą dieną po to;

gera (=gerą) vardą turintis restoranas;

muziejus neturi kapitono rango, bet žmonės ji (=jį) taip vadino;

sumažinti ta pačia veiklą (=veikla) užsiimančių įmonių skaičių;

semiasi patirties kartu su vienu iš imtynių pradininku (=pradininkų);

rikiuosis Janonio (–J. Janonio) ir Kanto (–I. Kanto) gatvių sankryžoje, 2019-07-12, p. 4;

            A. Butkevičius vos ne nulaužė (=nenulaužė) lanko ir pelnė pirmuosius savo taškus;

rašoma kreipimęsi (=kreipimesi), kurį pasirašė 25 gretimų namų gyventojai;

pasiklausyti šiuolaikinės pop muzikos (=popmuzikos);

jaučiuosi, lyg bučiau (=būčiau) kitokio jaunimo ambasadorė;

mūsų atvejų (=atveju);

panagrinėjus e-erdvėje (=e. erdvėje) lenkų keleivių atsiliepimus.

 

Skyrybos klaidos 

Išplėstos dalyvinės, pusdalyvinės ar padalyvinės aplinkybės yra išskiriamos kableliais arba visai neskiriamos, pvz.:

galima užsikrėsti per nesterilius švirkštus ir adatas, tačiau paklausus gyventojų apie vykdomų priemonių veiksmingumą, tik kas antras pažymėjo (=tačiau, paklausus gyventojų apie vykdomų priemonių veiksmingumą, tik kas antras pažymėjo arba tačiau paklausus gyventojų apie vykdomų priemonių veiksmingumą tik kas antras pažymėjo);

tačiau teismuose atsiradus bendrovės „Lampe&Schwarce K.G“ ieškiniui, šis (=tačiau teismuose atsiradus bendrovės „Lampe&Schwarce K.G“ ieškiniui šis arba tačiau, teismuose atsiradus bendrovės „Lampe&Schwarce K.G“ ieškiniui, šis) įkeitimas juridiškai jau yra panaikintas;

tačiau barstant galvą pelenais, pravartu (=tačiau, barstant galvą pelenais, pravartu arba tačiau barstant galvą pelenais pravartu) suvokti;

„Klaipėdos paplūdimiai“ savo socialinio tinklo paskyroje informuoja, jog atlikus tyrimus Klaipėdos jūros priekrantės vandenyse, juose (=jog, atlikus tyrimus Klaipėdos jūros priekrantės vandenyse, juose arba jog atlikus tyrimus Klaipėdos jūros priekrantės vandenyse juose) šios bakterijos neaptikta;

dėmesys atkreiptas į tai, kad planuojant naujus gyvenamuosius kvartalus, dėmesys (=kad, planuojant naujus gyvenamuosius kvartalus, dėmesys arba kad planuojant naujus gyvenamuosius kvartalus dėmesys) skiriamas ne gyvenamajai aplinkai.

 

Vienarūšės sakinio dalys, sujungtos kartojamaisiais jungtukais, yra atskiriamos kableliais, pvz.:

jie vaikšto dar ir nesiprausę ir (=nesiprausę, ir) nesiskutę;

vertinu ir kaip pacientas ir (=pacientas, ir) kaip pilietis.

 

Aiškinamosios sakinio dalys su jungiamuoju žodžiu arba yra išskiriamos kableliais, pvz.:

tai buvo 120 tūkst. tonų arba (=tonų, arba) trimis procentais mažiau nei pernai tą patį mėnesį;

krauta 1,4 mln. arba (=1,4 mln., arba) 6,4 proc. daugiau nei pernai per pusmetį.

 

Kelios aiškinamosios sakinio dalys, neturinčios jungiamojo žodžio ir einančios po apibendrinamojo žodžio, yra išskiriamos dvitaškiu ir kableliu (ar brūkšniu) arba brūkšniais, pvz.:

Klaipėdos komanda – Danielis Srėbalius, Lukas Šotikas, Nedas Šimkutis ir T. Tamašauskas estafetinio (=Tamašauskas – estafetinio) bėgimo 4 po 100 m varžybose iškovojo vicečempionų laurus;

klaipėdiečių komanda – Gustė Jonikaitė, Gintė Masaitytė, Rimgailė Matulytė ir Kornelija Staponaitė iškovojo (=Staponaitė – iškovojo) trečiąją vietą;

taip pat būrys klaipėdiečių – sportininkai Erika Krūminaitė, Artūras Janauskas, Martynas Vrašinskas, Benediktas Mickus ir treneris Mindaugas Krakys Minske (=Krakys – Minske) (Baltarusija) dalyvavo varžybose.

 

Lyginamasis junginys, nesudarantis šalutinio sakinio dėmens, neskiriamas, pvz.:

geriau saikingai mėgautis visomis vasaros gėrybėmis, nei (=gėrybėmis nei) persivalgyti;

studijuodama supratau, kad svarbiau yra darbštumas ir valia, nei (=valia nei) protinės galimybės.

 

Lyginamasis junginys, sudarantis šalutinio sakinio dėmenį, skiriamas kableliais, pvz.:

statybos atitraukiamos gerokai toliau nei (=toliau, nei) leidžiama detaliajame plane ir (=plane, ir) medis esą liks sveikas;

reikėtų bent trupučiuką jautriau pažiūrėti nei (=pažiūrėti, nei) numato detalusis planas.

 

Išplėstinis derinamasis pažyminys po pažymimojo žodžio išskiriamas kableliais, pvz.:

kai vėliau pamatau tuos pačius žmones plaukiančius (=žmones, plaukiančius) jėgos aitvarais, viskas grįžta su kaupu;

priklauso nuo tam tiktų situacijų – vėjo ir vietos, kurioje aitvaruoji, pavojų tykančių (=pavojų, tykančių) aplinkui;

vidutinės išlaidos tenkančios (=išlaidos, tenkančios) vienam mokiniui (neskaičiuojant mokinio krepšelio lėšų) per metus siekia (=metus, siekia).

 

Šalutinis prijungiamojo sakinio dėmuo išskiriamas kableliais, pvz.:

apie tai, kad Lietuvos paštas leisdamas atvirukus ir pašto ženklus nepakankamai dėmesio skiria Lietuvai kaip jūrinei valstybei yra (=valstybei, yra) diskutuota Klaipėdos miesto jūrinės kultūros koordinacinėje taryboje;

ant sienų pažymėtos rodyklės kur (=rodyklės, kur) eiti;

girdėdami priekaištus, kad jūrinei sričiai yra per mažai pašto ženklų Lietuvos (=ženklų, Lietuvos) pašto atstovai jų kratosi;

ir viską, kas yra parodo (=yra, parodo);

apie tai, kad laikinai einančios pareigas kanclerės Odetos mama dirba Šilutės ligoninėje SAM (=ligoninėje, SAM) vadovybei nebuvo žinoma;

Savivaldybė primena, kad paraišką galima teikti Klaipėdos žuvininkystės veiklos grupei ir (=grupei, ir) aiškina, kad teikti paraišką vien tik gilinimo darbams nebus galima;

tam, kad įsisąmonintų tai, kas įvyko ir (=įvyko, ir) tai, kas vyksta.

 

Gramatikos klaidos

Padalyvis nevartotinas šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti asmeniniuose sakiniuose, pvz.:

nevartojant (=nevartodamas) skysčių, suaugęs sveikas žmogus gali perkaisti per porą valandų;

prieš persodinant (=persodindami), pašalinkite seną narelį;

atkreipiame dėmesį, kad vartotojas, kurio teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti, vadovaujantis (=vadovaudamasis) Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimus;

kad kvapo nebūtų, mes, nupurškus (=nupurškę) srutomis dirvonuojančius laukus, iš karto juos užariame;

lipant (=lipdami) laiptais pirmą kartą pajautėme;

įgyvendinant (=įgyvendindama) principą „teršėjas moka“ ir norint (=norėdama) efektyviau kontroliuoti aplinkos taršą, Vyriausybė trečiadienį iš esmės pritarė;

pristatant (=pristatydama) naują akciją kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties skyriaus vedėja;

gavus (=gavę) gyventojo laišką galėsime užfiksuoti nusiskundimą;

gavus (=gavę) įsakymą iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, atliktume rytinį patikrinimą, 2019-07-04, p. 4;

grįžtant (=grįždamas) žiūriu, kad toji Marija dar tik išeidinėja (=išeina) su savo aitvaru į vandenį;

pradėjus (=pradėjęs) plaukti ir atsidūrus (=atsidūręs) prie molo žinojau, kad gali baigtis blogai;

visgi nepaisant (=nepaisydama) išmėginimų, bankroto ir kelių nepavykusių verslų, pašnekovė neprarado pozityvaus požiūrio į gyvenimą ir verslą.

 

Naudininkas neteiktinas konkrečiai laiko ribai ar momentui reikšti, kai nežymima paskirtis, pvz.:

čia yra geriausias dalykas šiai dienai (=šiandien);

kiek šiai dienai (=šiandien) ji yra efektyvi ir optimali, atitinkanti teisės aktus.

 

Su veiksmažodžiu praturtinti įnagininkas nevartotinas objektui reikšti, pvz.:

svarbu praturtinti (=papildyti) savo racioną sezoniniais vaisiais;

gyventojai yra turtingi želdynais (=želdynų).

 

Įnagininkas nevartotinas būviui reikšti, kai jis nusakomas būdvardžiu arba būdvardiškuoju žodžiu, pvz.:

nuo to šventė tapo tik geresne (=geresnė);

tai naujas etapas, kuris taps istoriniu (=istorinis);

šis turnyras taps tradiciniu (=tradicinis).

 

Pasitaiko vietininko vartojimo klaidų, pvz.:

vairuotojas gali būti klaidinamas, ko pasekoje (=todėl) gali būti ir incidentų;

viskas buvo tvarkoje (=gerai);

esmė ne kantrybėje (=kantrybė);

Savivaldybės pavaldume (=Savivaldybei pavaldžios) yra 116 biudžetinių įstaigų;

Savivaldybės pavaldume (=Savivaldybei pavaldžios) yra 17 viešųjų įstaigų.

 

Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.:

dirba savo pareigose (=eina pareigas) daugiau nei dešimtmetį;

dirba savo dabartinėse pareigose (=eina savo dabartines pareigas) ilgiau nei 5–10 metų.

 

Įvardžiai kuris,-i neteiktini ypatybei, kuri kyla iš veiksmo, vykstančio vėliau už pagrindinį veiksmą, reikšti, kai turi būti pasakomas ne požymis, o veiksmo subjektas ar objektas, pvz.:

sukūrė specialų kraujo spaudimo matavimo aparatą, kuris patentuotas (=ir jį patentavo) Lietuvoje;

palaužė austres Evą Freiberger ir Valerie Teufl, kurios (=ir jos) gavo perpus mažesnę piniginę sumą;

specialistai į vietą nusiuntė darbuotojus, kurie (=ir jie) įvertino situaciją;

laivą pasitiko policija, kuri atliko (=ir atliko) tyrimą.

 

Veikiamasis būtojo laiko dalyvis neteiktinas veiksmui, vykstančiam vėliau už pagrindinį veiksmą, reikšti, pvz.:

kolegei į pagalbą atskuba kita registratorė, bandanti (=ir bando) išaiškinti situaciją;

Romas buvo jo mokinys, tapęs (=ir tapo) Kuršių marių laivybos istorijos tyrinėtoju;

kilo staigi audra, užklupusi (=ir užklupo) plaukiantį kurėną.

 

Pažyminio šalutinis sakinys, kad nesusidarytų dviprasmybė, turi būti teikiamas prie pažymimojo žodžio, pvz.:

krito rusiškų anglių krova, kurios vis dar sudaro apie trečdalį Rygos uosto krovos (=anglių, kurios vis dar sudaro apie trečdalį Rygos uosto krovinių, krova);

neutralizuoja kancerogenines medžiagas organizme (=organizme kancerogenines medžiagas), kurių gauname valgydami ant ugnies keptą maistą;

vanduo ateina tik iš marių, į jį nepatenka vanduo iš lietaus nuotekų kolektorių, kuris yra su smėliu ir nafta (=su smėliu ir nafta iš lietaus nuotekų kolektorių);

Adomaitis paskelbė galutinį kandidatų sąrašą, kurie bus kviečiami į Palangą pradėti pasiruošimą pasaulio čempionatui (=, kurie bus kviečiami į Palangą pradėti pasiruošimą pasaulio čempionatui, sąrašą);

yra šešto kurso studentų iš Vilniaus ir Kauno universitetų (=Vilniaus ir Kauno universitetų šešto kurso studentų), kurie paskirstyti ciklais, t. y. atlieka praktiką po tris savaites;

dėti po atskirą kintančios informacijos ženklą kiekvienai juostai, kurie (=kiekvienai juostai po atskirą kintančios informacijos ženklą, kuris) nurodytų greitį ir slidžią dangą;

festivalio kulminacija – išskirtinė ir niekur kitur pasaulyje neregėta šviesos instaliacija ant Kartenos piliakalnio, kuri (=ant Kartenos piliakalnio rodoma išskirtinė ir niekur kitur pasaulyje neregėta šviesos instaliacija, kuri) nukels į tolimosios kuršių genties ir žemaičių praeities.

 

Žodyno klaidos

matomai (=matyt) padarė įtaką verslininkai, pramonininkai ir ūkininkai;

ačiū visiems fanams (=sirgaliams);

kas liečia pačią kokybę (=o dėl pačios kokybės);

tokia statyba buvo atžymėta (=pažymėta) ir pastatų schemoje;

pažangus sensorius (=jutiklis) taip pat nustato kelio sukibimą;

neišlaikiau lygsvaros (=pusiausvyros);

kuriems būtinai reikia ne dėvėto (=naudoto), o naujo dviračio;

visas pokalbis netrukus bus patalpintas (=paskelbtas) Pasaulinės lyderystės konferencijos „Youtube“ paskyroje;

padės atstatyti (=atkurti) darbingumą;

skyriai turėtų būti grupuojami ir apjungiami (=sujungiami);

apjungiamų (=sujungiamų) skyrių vadovai taptų skyrių patarėjais;

merginos pakankamai (=gana) neblogai susitvarkė;

paskaičiuota (=suskaičiuota), kad nuo ateinančių mokslo metų vieno mėnesio vidutinė atlygintina mokyklos ūkio lėšų kaina už vieną mokinį turėtų siekti;

specialius prizus užsitarnavę (=laimėję) studentai;

kaip ne kaip (=šiaip ar taip), palyginti su SSRS, šiose šalyse labiau atrištos rankos dėl muzikos leidybinių reikalų;

kontrolierių darbas atliktas teisingai (=tinkamai);

kai paskaičiuoji (=suskaičiuoji), ne taip jau brangiai kainuotų parduoti Lietuvą;

dar daugiau painiavos įneša tarp korpusų įsikūrusi Klaipėdos jūrininkų ligoninė (=kyla dėl tarp korpusų įsikūrusios Klaipėdos jūrininkų ligoninės);

šios priežastys dažniausiai prišaukia (=sukelia) gerklės skausmą;

tradicijų gurmanų (=puoselėtojų, mėgėjų, gerbėjų) bendruomenei;

esame miesto savivaldybei perdavę jų sąrašą bei paskaičiavimus (=skaičiavimus).

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams