Pradžia
Lt En

Rekomendacija dėl antspaudų ir spaudų kalbos

1. Antspauduose turi būti rašomos lietuviškos kabutės. Lietuviškų kabučių grafinė raiška yra „ABC“ – apačioje rašomi devynetukai, viršuje – šešetukai.

2. Simboliniai įstaigų, įmonių ar organizacijų pavadinimai išskiriami kabutėmis, pvz.: UAB „Rytas“, VšĮ „Ori senatvė“, sporto klubas „Viesulas“ ir t. t.

3. Tiesioginės reikšmės pavadinimai, turintys gimininės reikšmės (nomenklatūrinį) žodį, yra nesimboliniai ir su kabutėmis nerašomi, pvz.: BĮ Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykla, BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras ir t. t.

4. Adresai rašomi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintas Adresų formavimo taisykles (Žin., 2002, Nr. 127-5753). Taisyklių priede nurodyti tokie adreso rašymo pavyzdžiai:

Klaipėda, J. Basanavičiaus g. 17-24B;

Kaunas, Savanorių pr. 120 K5-12;

Elektrėnai, Laisvės g. 10.

Atkreiptinas dėmesys, remiantis minėtų taisyklių 13 punktu, „pastato ar pastatų komplekso numeris rašomas skaičiumi (-iais) arba skaitmens (-ų) ir didžiosios raidės kombinacija“.

5. Vartotini tokie gatvių pavadinimai, kokie yra įregistruoti Adresų registre. Būtina nurodyti gatvės tipo nuorodą: g. (gatvė), skg. (skersgatvis), akligatvis – aklg. (akligatvis), al. (alėja), pr. (prospektas), a. (aikštė), skv. (skveras) ir t. t.

6. Telefono ir fakso numeriai rašomi pagal Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr. 1V-1162 (Žin., 2005, Nr. 152-5628; 2006, Nr. 88-3502), nustatytus reikalavimus, pvz.:

Tel. (8 46)  39 24 21

Faks. (8 46)  21 98 82

Mob. 8 122  21 988.

7. Data gali būti rašoma trumpuoju būdu, t. y. metai, mėnuo ir diena nurodoma skaitmenų grupėmis (žr. 2001 m. gegužės 3 d. Kalbos komisijos nutarimą Nr. 2 (78). Jei mėnesį ar dieną reiškia vienaženkliai skaičiai, prieš juos rašomas nulis, pvz., 2016-01-04.

Rašant datą ilgesniuoju būdu, nurodomas metų skaitmuo ir žodžio „metai“ santrumpa „m.“, mėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio „diena“ santrumpa „d.“ (žr. „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Vilnius, 1992, p. 81, § 192). Vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio, pvz., 2016 m. sausio 5 d. Spauduose data rašoma šitaip: 20... m. ................ mėn. .... d.; taškų vietoje įrašomi reikiami skaitmenys arba žodžiai (mėnesio pavadinimas).

8. Spauduose nerašytini paskirtį rodantys žodžiai, pvz., RaštamsDokumentamsSutartims. Šiuo atveju vartotina vardininko forma, pvz., RaštaiDokumentaiSutartys.

9. Tarp dviejų (ar daugiau) to paties asmens vardų brūkšnelis nerašomas, pvz.: Aldona Marija Kairienė, Asta Benedikta Viršilienė. Tarp dviejų savarankiškų to paties asmens pavardžių rašomas brūkšnelis, pvz.: Kairys-Navardauskas, Viršilaitė-Kairienė.

10. Spauduose pareigų, profesijų ir panašūs pavadinimai apibendrintai turi būti reiškiami vyriškosios giminės daiktavardžiais (žr. 1999 m. lapkričio 4 d. Kalbos komisijos nutarimą Nr. 5 (74) „Dėl pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir panašių pavadinimų“).

 

Netaisyklinga

Taisyklinga

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Laima Laimienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laima Laimienė

 

Moterims apibūdinti pagal pareigas, profesiją ir pan. vartojami moteriškosios giminės daiktavardžiai.

 

Netaisyklinga

Taisyklinga

Direktorius

Rasa Rasutienė

Direktorė

Rasa Rasutienė

Sekretorius

Dana Danienė

Sekretorė

Dana Danienė

 

11. Pareigų, vardo ir pavardės išdėstymas, teksto lygiavimo reikalavimai, duomenų eiliškumas, valstybės pavadinimo rašymas oficialia ar sutrumpinta forma antspaude nėra kalbos dalykas.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams