Pradžia
Lt En

Telefonų numerių rašymas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-1162 (Žin., 2005, Nr. 152-5628) patvirtintos Nacionalinių ir tarptautinių telefonų ryšio numerių rašymo taisyklės.

Nurodant nacionalinį telefono ar fakso ryšio numerį, gali būti rašoma:

Telefonas arba Tel.

Faksas arba Faks.

Mobilusis telefonas arba Mob.

Nurodant tarptautinį telefono ar fakso ryšio numerį, gali būti rašoma:

Telephone arba Tel.

Fax

Mobile arba Mob.

Tarptautinio prefikso simbolis „+“ (pliusas) rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prieš šalies kodą ir primena, kad būtina rinkti tarptautinį prefiksą, kuris kiekvienoje šalyje gali būti skirtingas. Tarptautinio prefikso simbolis atskiria tarptautinį telefono ryšio numerį nuo nacionalinio. Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarpas paliekamas tarp šalies ir paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.

Skliaustelių simboliu „( )“ skliaudžiami tik nacionalinis prefiksas ir geografinių numerių paskirties kodo skaitmenys, nurodantys, kad suskliausti skaitmenys toje pačioje numeracijos zonoje nerenkami. Rašant nacionalinį ir tarptautinį telefono ryšio numerius, dvigubas tarpas paliekamas tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.

Telefono ryšio skaitmenys, kad juos būtų lengviau įsidėmėti, išgirsti, pamatyti, gali būti grupuojami taip: 1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.

Nacionaliniai ryšio numeriai        Tarptautiniai ryšio numeriai

Tel. (8 46)  32 42 56                    Tel. + 370 46  32 42 56

Faks. (8 46)  32 42 57                  Fax + 370 46  32 42 57

Mob. 8 687  32 427                      Mob. + 370 687  32 427

PASTABOS

1.Turint kelis telefono/fakso ryšio numerius, jei jie nesujungti automatinės paieškos būdu, vartojamas pasvirojo brūkšnelio simbolis „/“ – iš abiejų pusių atskiriamas tarpais:

Tel: (8 46)  32 42 56 / 32 44 56   Faks. (8 46)  32 41 77 / 32 41 36

Norint sutrumpinti užrašą, galima rašyti visą tik pirmąjį telefono numerį, o kitų – tik paskutiniuosius besiskiriančius skaitmenis. Šiuo atveju tarpai iš abiejų simbolio „/“ pusių nepaliekami:

Tel. (8 46)  32 43 26/27/28.

2. Paslaugų telefono ryšio numeris iš serijos 7XX XX XXX, 8XX XX XXX ir 9XX XX XXX (X – bet koks skaičius nuo 0 iki 9) rašomas taip:

3. Jei nacionalinis ir tarptautinis telefono ryšio numeriai nurodomi kartu, jie atskiriami horizontalia linija ir rašoma taip:

 

Nacionalinis (8 46)  32 42 56

Tel.

Tarptautinis + 370 46  32 42 56

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams