Pradžia
Lt En

Viešoji kalba

Kalbos kultūra – žmogaus bendrosios kultūros dalis. Tai vienas iš kriterijų, pagal kurį vertinamas žmogus. Todėl tikriausiai kiekvieno žmogaus siekiamybė puoselėti savo kalbą, įvertinti daromas kalbos klaidas ir jas taisyti.

Netaisyklinga

Taisyklinga

Pavyzdžiai

tame tarpe

tarp jų, iš jų

organizuoti viešuosius pirkimus (tame tarpe (=tarp jų) – elektroninius); jūs sutaupote 16 proc., tame tarpe (=iš jų) 6 proc. skirti miesto reikmėms

metų bėgyje

per metus, šiais metais

darbą turime baigti metų bėgyje (=per metus)

pasekoje

todėl, dėl to

labai sunku administruoti mokesčių sistemą ir to pasekoje (=todėl) išauga administravimo kaštai; to pasekoje (=dėl to) kainų augimas sumažėtų

kompetencijoje

priskirti kieno kompetencijaipriklausyti kieno kompetencijai

klausimas yra ne mano kompetencijoje (=priskirtas ne mano kompetencijai)

viskas tvarkoje

viskas gerai

svarbiausia, kad tai įvyktų, ir viskas bus tvarkoje (=gerai);

iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas tvarkoje (=gerai);

įtakoti

daryti įtaką, turėti įtaką ar įtakos

įtakojo (=turėjo įtakos) tarybos narių pasirinkimą (=pasirinkimui); mes negalime įtakoti (=daryti įtakos) sąlygų (=sąlygoms) ar darbų kokybės (=kokybei)

patalpinti

dėti, spausdinti, skelbti

ataskaita patalpinta (=paskelbta) internete; skelbimą patalpinti (=išspausdinti) miesto dienraštyje

apjungti

sujungtisuvienytisuburti

apjungti (=sujungti) sporto  šakas; apjungti (=suburti) žmones

matomai

matyt

kaip per metus buvo naudojamas miesto biudžeto rezervas, matomai (=matyt), duomenys dar bus pateikti

išsireiškimas

posakis, pasakymas

tokių negerų išsireiškimų (=pasisakymų) internete daug; atleiskit man už tokį išsireiškimą (=pasakymą)

nešti atsakomybę

būti atsakingam (atsakingai); atsakyti

kiekvienas mūsų turi nešti atsakomybę (=atsakyti) už atliktus darbus

atstovauti ką

atstovauti kam

žmogus, kuris atstovauja įmonę (=įmonei)

Dažnai vartojami netaisyklingi pasakymai šiai dienai, šiandien dienai.

Reikia atsiminti, kad naudininkas nevartojamas konkrečiai laiko ribai ar momentui reikšti, kai nežymima paskirtis.

Netaisyklinga

Taisyklinga

mes šiai dienai nesiūlome keisti strategijos

mes nesiūlome šiandien keisti strategijos

šiai dienai siūlome keisti langus trims darželiams

šiandien siūlome keisti langus trims darželiams

todėl šiai dienai atsiradus daugiau pajamų

todėl šiandien atsiradus daugiau pajamų

šiai dienai dar nėra patvirtinti šios teritorijos planavimo detalieji planai

šiandien dar nėra patvirtinti šios teritorijos planavimo detalieji planai

yra pozicijų, kurios šiai dienai reikalauja sprendimų

yra pozicijų, kurios šiandien reikalauja sprendimų

Bendratis su jungtuku kad nevartotina tikslui reikšti:

Netaisyklinga

Taisyklinga

svarstome nustatytą tvarką, kad išvengti tokių nesusipratimų

svarstome nustatytą tvarką, kad išvengtume tokių nesusipratimų

kad tą projektą įgyvendinti, reforma būtina

kad tą projektą įgyvendintume, reforma būtina

kas balsuoja už tai, kad išbraukti antrą sprendimo klausimą

kas balsuoja už tai, kad būtų išbrauktas antras sprendimo klausimas

svarstome šią tvarką, kad išvengti nesusipratimų

svarstome šią tvarką, kad išvengtume nesusipratimų

aš prieš tai, kad atiduoti įgaliojimus savivaldybei

aš prieš tai, kad įgaliojimai būtų atiduoti savivaldybei

reikia priimti sprendimą, kad vienoje vietoje turėti centralizuotą grupę

reikia priimti sprendimą, kad vienoje vietoje turėtume centralizuotą grupę

Bendratis su jungtuku jeigu nevartotina sąlygai reikšti:

Netaisyklinga

Taisyklinga

Jeigu kalbėti apie realizavimo tempus, reikia pripažinti, kad paskubėta

Jeigu kalbame apie realizavimo tempus, reikia pripažinti, kad paskubėta

Jeigu kalbėti apie konkrečią situaciją, detalųjį planą reikia peržiūrėti

Jeigu kalbame apie konkrečią situaciją, detalųjį planą reikia peržiūrėti

Jeigu kalbėti tiesiai šviesiai, reikia įvardyti kaltininkus

Jeigu kalbame tiesiai šviesiai, reikia įvardyti kaltininkus

Jeigu pašalinti šią apsaugą, būtų didesnė netvarka

Jeigu pašalintume šią apsaugą, būtų didesnė netvarka

Viešai kalbantys asmenys daro daug kirčiavimo klaidų.

Reikia įsidėmėti, kaip kirčiuoti kai kuriuos tam tikras priesagas turinčių daiktavardžių linksnius, pvz.:

-ektas: objktas (objekt, objekt, objekts) , projktas (projekt, projekt, projekts);

-entas: dokumetas (dokument, dokuments), reglametas (reglament, reglaments), departametas (departament, departaments), argumetas (argument, arguments);

-esas: procsas (proces, proces, process);

-etas: biudžtas (biudžet, biudžet, biudžets), komittas (komitet, komitet, komitets);

-imas: sprendmas (sprendim, sprendim, sprendims), pareiškmas (pareiškim, pareiškim, pareiškims);

-ūra: procedūr (su procedūr, procedūrs), kandidatūrà (su kandidatūr, kandidatūrs).

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams