Pradžia
Lt En

Jonas Tatoris (2002 m.)

Už ypatingus nuopelnus Klaipėdos miestui Garbės piliečio vardas Jonui Tatoriui (1925-2004) suteiktas 2002 m. liepos 26 dieną.

Buvęs politinis kalinys ir tremtinys, architektūros istorikas, menotyrininkas.

1943 m. baigė Biržų gimnaziją, 1944 m. – Kūno kultūros mokytojų kursus Kaune. Po to vienerius mokslo metus mokytojavo Vabalninko progimnazijoje. 1945 m. rudenį įstojo į Vilniaus Dailės instituto Architektūros fakultetą. 1946 m. buvo areštuotas už dalyvavimą antisovietinio pogrindžio veikloje ir nuteistas dešimčiai metų lagerio bei penkeriems metams tremties. Bausmę atliko Komijos ir Kazachijos lageriuose. Tik 1956 m. sugrįžo į Lietuvą, tačiau buvo priverstas palikti Vilnių ir apsistoti Druskininkuose.

Nuo 1958 m. apsigyveno Klaipėdoje, dirbo dailininku ”Dailės” bei ”Vilnies” kombinatuose. Užbaigęs studijas, 1971-1978 m. vadovavo Klaipėdos Paveikslų galerijai. Po to dirbo istoriku-menotyrininku Paminklų restauravimo projektavimo instituto Klaipėdos skyriuje, dėstė meno istoriją Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. Nuo pirmųjų gyvenimo ir veiklos Klaipėdoje dienų J.Tatoris pradėjo tirti senąjį uostamiesčio architektūros paveldą, sukaupė vertingą istorinės medžiagos archyvą. Klaipėdai, jos istorinei praeičiai jis paskyrė visus  brandžiausius savo gyvenimo metus. Ilgamečius tyrimus apvainikavo monografija ”Senoji Klaipėda” (1994 m., leidykla ”Mokslas”), už kurią autoriui buvo suteiktas humanitarinių mokslų  daktaro vardas. Ši knyga iki šiol išlieka pačiu vertingiausiu lietuviškosios Klaipėdos istoriografijos veikalu. Nuo 1996 m. J.Tatoris dėstė Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos Vizualinio dizaino katedroje.

J.Tatoris yra vienas iš ”Mažosios Lietuvos enciklopedijos” rengėjų ir autorių.

Nuo 1976 m. J.Tatoris buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys, surengė keletą personalinių akvarelės parodų. Prasidėjus Atgimimui, 1991-1996 m. buvo Klaipėdos miesto tarybos deputatu.

Visą savo asmeninį archyvą, biblioteką, tapybos darbus J.Tatoris perdavė saugoti Mažosios Lietuvos istorijos muziejui.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams