Pradžia
Lt En

Martinas Gusiatinas (2002 m.)

Už ypatingus nuopelnus Klaipėdos miestui Garbės piliečio vardas Martinui Gusiatinui suteiktas 2002 m. liepos 26 dieną.

M.Gusiatinas gimė 1942 m. vasario 21 d. Vilkaviškio rajone. 1950 m. kartu su tėvais persikėlė gyventi į Klaipėdą. 1959 m. baigęs Klaipėdos VI vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti Kauno Politechnikos institute mašinų gamybos technologijos metalo pjovimo staklių ir įrankių specialybę. Studijas vainikavo inžinieriaus–mechaniko diplomas.

Jau ruošdamas diplominį darbą pradėjo dirbti laivų statykloje ”Baltija” vyresniuoju inžinieriumi – cecho viršininko pavaduotoju. 1970 m. buvo pervestas dirbti į Medžio apdirbimo kombinatą vyriausiuoju konstruktoriumi. Nuo 1972 m., susikūrus Požeminių statybos darbų trestui Nr.3, pradėjo jame dirbti vyriausiuoju specialistu.

1976 m. išrenkamas Klaipėdos miesto tarybos deputatu ir paskiriamas Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju. Šiose pareigose dirbo 12 metų. Jam teko rūpintis socialinio aprūpinimo, komunalinio ūkio, butų ūkio, buitinio gyventojų aptarnavimo, teisėsaugos sritimis. Jam vadovaujant, Klaipėdoje buvo sukurta viena geriausių buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatų sistemų Lietuvoje, socialiai remtiniems piliečiams buvo skiriamas nuolatinis dėmesys, dėka efektyvaus tuometinių liaudies draugovių, kovos su girtavimo komisijų veiklos organizavimo žymiai sumažėjo viešosios tvarkos pažeidimų. Atsižvelgiant į to meto gyvenamųjų namų ir socialinės paskirties objektų statybos mastą, sukurta veiksminga butų ūkio priežiūros infrastruktūra.

1987 m. M.Gusiatinas perėjo dirbti į Valstybinę Klaipėdos naftos eksporto įmonę direktoriumi. Naftos terminalo įranga ir mechanizmai per daugelį darbo metų buvo visiškai nusidėvėję, naftos produktų krovos apimtys gerokai viršydavo projektines galimybes, pasenusios technologijos kėlė grėsmę gyventojų sveikatai ir aplinkai. Visa tai negalėjo likti nepastebėta gero įmonės šeimininko – tikro miesto patrioto akiai. Prisiminus, koks tai buvo laikotarpis viso Lietuvos gyvenime – Nepriklausomybės atkūrimas, įvesta ekonominė blokada, - reikia tik džiaugtis, jog M.Gusiatinas neužsisklendė savos įmonės problemų rate, o aktyviai rūpinosi ir visos valstybės reikalais. Rusijai nutraukus naftos produktų tiekimą, jo vadovaujami specialistai sugebėjo per vieną mėnesį nutiesti vamzdyno liniją žalios naftos iš Vakarų priėmimui. Tokiu būdu, Lietuva turėjo tapti nepriklausoma nuo Rytų energetikos išteklių.

Vadovaujant M.Gusiatinui, buvo parengta ir iš esmės atlikta Klaipėdos naftos terminalo rekonstrukcija. Rengiant jos projektą, teko įveikti daugybę kliūčių: pradedant lietuviškų standartų, atitinkančių Vakarų normas, kūrimu, visuomenės nuomonės perorientavimu ir baigiant finansinių resursų paieška. Jos vykdymui buvo įkurta bendra JAV ir Lietuvos akcinė bendrovė ”Klaipėdos nafta”, pirma kartą į Klaipėdą buvo pritrauktos užsienio investicijos – Amerikos lietuvių brolių V. ir A.Didžiulių kapitalas, Olandijos ABN AMRO Banko paskolos, – garantavusios moderniausios įrangos ir technologijų įdiegimą rekonstruotoje įmonėje. Kartu buvo užtikrinta piliečių ir aplinkos apsauga nuo įvairios taršos. Rekonstruoto naftos terminalo pelningas darbas efektyviai prisideda prie visos šalies socialinių ir ekonominių problemų sprendimo.

1999 m. M.Gusiatinas pradėjo vadovauti AB ”Klaipėdos Smeltė”, įsigijusiai sužlugdyto Lietuvos žvejybos uosto įrenginius ir pastatus. Per trumpą laiką ši bendrovė buvo pertvarkyta į laivų krovos kompaniją. Pasikeitė pats vaizdas, jos mikroklimatas. Užmegzti ryšiai su įvairių krovinių savininkais, planuojami tolimesni didžiuliai pasikeitimai, lemsiantys krovinių srauto augimą.

M.Gusiatinas visada aktyviai dalyvaudavo visuomeninėje veikloje. Eilę metų buvo Klaipėdos pramoninkų asociacijos prezidentas (1994-1998 m.), miesto futbolo federacijos pirmininkas, Klaipėdos universiteto tarybos narys, Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacijos valdybos narys. Ir po nepriklausomybės atkūrimo buvo renkamas Klaipėdos miesto tarybos nariu.

Už  gerą ir nepriekaištingą darbą buvo apdovanotas visa eile Lietuvos Ministrų tarybos ir Klaipėdos miesto Vykdomojo komiteto garbės raštų.

Didelis M.Gusiatino indelis į Klaipėdos universiteto, medicinos įstaigų, mokyklų materialinės bazės kūrimą ir stiprinimą. Jo nuoširdaus rūpinimosi dėka Mažajame Kaimelyje iškilo Šv.Kazimiero bažnyčia. Remdamas miesto kultūros ir sporto kolektyvus, M.Gusiatinas daug prisidėjo prie Klaipėdos vardo garsinimo visame pasaulyje. Ir pats nuo pat mažumės buvo aistringas sportininkas: žaidė Lietuvos ir miesto moksleivių, jaunimo, vyrų futbolo rinktinėse, ”Atlanto” futbolo meistrų komandoje, buvo ”Granito” komandos žaidėjas ir treneris.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams