Pradžia
Lt En

Atranka Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti

Organizuojama atranka Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti, pareiginės algos koeficientas  7,10 baziniais dydžiais. Skelbimo Nr. 9168.

 Specialieji reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį architektūros arba kraštovaizdžio architektūros studijų krypties išsilavinimą;
  2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį architektūros, urbanistikos ir (ar) teritorijų planavimo srityje;
  3. Mokėti naudotis Nekilnojamojo turto registro, Teritorijų planavimo dokumentų registro ir kitų prieinamų valstybės registrų duomenimis;
  4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, dokumentų valdymą;
  5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  6. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
  7. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, ArcGIS programa, „AutoCad“ programa, TPDRIS ir „Infostatyba“ informacinėmis sistemomis.

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, atranką organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas.
  2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
  3. Užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

 Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2020 m. gegužės 27 d.

Išsamesnė informacija Personalo skyriuje, 217 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje, arba tel. (8 46) 39 32 28.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams