Pradžia
Lt En

Kvietimai

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) 2022-12-12 paskelbė kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) kviečia bendrojo naudojimo objekto valdytojus aktyviai dalyvauti Programoje ir parengti dokumentus, būtinus teikiant paraišką. Privalomi pateikti dokumentai šie:

  1. Agentūros Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) suformuota paraiškos forma (užpildyta šioje sistemoje).
  2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – investicijų planas) kartu su pridedamais dokumentais, parengtas APVIS pagal teikiant paraišką galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinę redakciją.
  3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui), patvirtina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir paveda projekto įgyvendinimo administratoriui kreiptis į finansuotoją dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo (lengvatinio kredito sutartį su finansuotoju butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba savo, veikiant daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius).
  4. Pavedimo sutartis, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu administruoti projekto įgyvendinimą pavedama savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas.
  5. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo protokolas, kurio formą nustato lengvatinius kreditus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti teikianti finansų įstaiga.

Paraiškų teikimo terminas iki 2023-05-31.

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading