Pradžia
Lt En

Teisės aktai

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2015-01-16)

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (aktuali redakcija nuo 2018-01-20)

Klaipėdos miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa

Informuojame, kad paraiškas dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) galima teikti tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą.

 

Paraiškų teikimas

Paraiškos teikiamos vadovaujantis Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267.

Investicijų plano rengimas

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677

 

Gyventojų susirinkimo organizavimas ir balsavimas

 

Platesnė informacijos ieškokite VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros puslapyje www.atnaujinkbusta.lt

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams