Pradžia
Lt En

Socialinis būstas

Socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto dalies, sąrašas

Savivaldybės būsto fondo sąrašas

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į laikino būsto nuomą, 2019 metų sąrašas

Informacija apie socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomą be eilės

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti ne eilės tvarka 2019 metų, sąrašas

Informacija nuomojantiems socialinį būstą

Nuomojančių socialinį būstą asmenų ir šeimų sąrašas

Informacija pageidaujantiems gauti iš dalies kompensuojamą būsto kreditą būstui įsigyti

Informacija įrašytiems į Klaipėdos miesto savivaldybės turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą

Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas

Asmenų, kuriems skirta būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, sąrašas


Teisės aktai, reglamentuojantys socialinį būstą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2, 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. Balandžio 25 d. nutarimo nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO NR. XII-1215 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 22 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2016 m. gruodžio 30 d. ĮSAKYMAS Nr. A1-702 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-195 „DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas


INFORMACIJA APIE SOCIALINIO BŪSTO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ BE EILĖS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, 2019-03-21 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD2-274 „Dėl socialinio būsto Lūžų g. 7-5, Klaipėdoje, nuomos sutarties sudarymo“, L. V., įrašytai į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti ne eilės tvarka sąrašą nuo 2019-02-05, išnuomotas socialinis būstas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, 2019-02-06 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD2-109 „Dėl socialinio būsto Debreceno g. 40-12, Klaipėdoje, nuomos sutarties sudarymo“, B. J., įrašytai į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti ne eilės tvarka sąrašą nuo 2016-12-30, išnuomotas socialinis būstas.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams