Pradžia
Lt En

Socialinis būstas

Informacija nuomojantiems socialinį būstą

Savivaldybės būsto fondo sąrašas

Socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto dalies, sąrašas

Nuomojančių socialinį būstą asmenų ir šeimų sąrašas

Informacija pageidaujantiems gauti iš dalies kompensuojamą būsto kreditą būstui įsigyti

Informacija įrašytiems į 2017 metų Klaipėdos miesto savivaldybės turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą

Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas

2017 m. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas

Asmenų, kuriems skirta būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, sąrašas

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti ne eilės tvarka, 2018 metų sąrašas


Teisės aktai, reglamentuojantys socialinį būstą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2, 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. Balandžio 25 d. nutarimo nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO NR. XII-1215 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 22 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2016 m. gruodžio 30 d. ĮSAKYMAS Nr. A1-702 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-195 „DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams