Pradžia
Lt En

SVARBI INFORMACIJA Klaipėdos miesto gyventojams

Dėl įtemptos situacijos Ukrainoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracija rekomenduoja ir informuoja, kaip reikėtų elgtis įvykus ekstremaliajam įvykiui.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA REKOMENDUOJA GYVENAMŲJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKUS, ATLAISVINTI SAVO RŪSIUS NUO NEREIKALINGŲ DAIKTŲ (BALDŲ, STATYBINIŲ IR KITŲ DEGIŲ MEDŽIAGŲ), KURIE GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI AR KARO METU TRUKDYTŲ PRITAIKYTI TRUMPALAIKEI GYVENTOJŲ PRIEDANGAI SLĖPTIS NUO ATSIRADUSIŲ GYVYBEI AR SVEIKATAI PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ.

      PRIEDANGOS:

Tai iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, patalpos, rūsiai, cokoliniai aukštai, inžineriniai įrenginiai ar kiti objektai, galintys sudaryti sąlygas gyventojams trumpą laiko tarpą (iki kelių valandų) išvengti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių oro pavojaus atveju, taip pat apsaugoti nuo netiesioginio apšaudymo ir (ar) kitų kinetinių grėsmių karinės agresijos metu (atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies sukeltų sprogimo smūgio bangų, skeveldrų, nuolaužų ar atsitiktinių kulkų).

Klaipėdos mieste priedangos yra parinktos ir paženklintos specialiuoju priedangos ženklu:

Pav. Priedangos žymėjimo specialusis ženklas.

Žemėlapyje susiraskite arčiausiai jūsų namų ar darbovietės esančią priedangą, čia https://klaipeda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eb5430db3053441cbb0cc6fc35d1996d 

Priedangų, Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, parinkimo komisija ir toliau ieško patalpų tinkančių priedangoms įrengti. Gyventojai galintys suteikti informacijos  dėl pastatų tinkamų priedangoms, prašome kreiptis į Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio vedėją Žygintą Viršilą tel. Nr. 8-618 80 746 el.paštas zygintas.virsilas@klaipeda.lt

REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS, KAIP ELGTIS,

KILUS APŠAUDYMO IR KITOMS GRĖSMĖMS KARO AGRESIJOS ATVEJU

 1. Rekomendacijos gyventojams, kaip elgtis, kilus oro pavojui ir kitoms karo grėsmėms, pateiktos Civilinės saugos rekomendacijose, kaip elgtis kilus oro pavojui, kitoms karinėms grėsmėms, patvirtintose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-341.
 2. Pagrindinės rekomendacijos gyventojams:

2.1.    jei civilinės saugos signalas „Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite artimiausią priedangą, kuri pažymėta specialiuoju žymėjimo ženklu;

2.2.    jei šalia nėra priedangos, pažymėtos specialiuoju žymėjimo ženklu, kuo skubiau susiraskite laikiną priedangą, pasinaudodami vietovėje esančiais, tam tinkamiausiais statiniais, objektais, vietovės nelygumais, infrastruktūra. Kraštutiniausiu atveju, stengiantis pasislėpti, galima pasinaudoti dauba, grioviu, betonine priedanga, pastato pirmu aukštu, griuvėsiais, vandentiekio šuliniais, statybviete ar pan.;

2.3.    jei turite rūsį, iš anksto paverskite jį priedanga karo metui: geriausiai tinka rūsiai su betoninėmis perdangomis, tvirtomis sienomis;

2.4.    palei sieną sukalkite tvirtas plačias lentynas. Esant reikalui lentynos daiktams sudėti gali būti panaudotos kaip suolai ar gultai;

2.5.    iš anksto apgalvokite apie antrą išėjimą iš rūsio ir, jeigu yra galimybė, įsirenkite jį;

2.6.    rūsyje iš anksto turi būti įrengta ventiliacijos anga. Apgalvokite apie papildomą ventiliaciją – tam tiks apie 150 mm skersmens vamzdis, ir kaip greitai galėsite jį pritaikyti;

2.7.    jei rūsyje turite krosnelę, jos dūmtraukis turėtų būti išvestas į lauką, o grindys po krosnele apsaugotos nuo galimo užsidegimo: išklotos plytomis, uždengtos betonine plokšte ir pan.;

2.8.    rūsio grindis išklokite lentomis ar medžio plokštėmis šilumai sulaikyti;

2.9.    jei rūsys su langais, turėkite maišų. Rūsio langai iš išorės turi būti uždengti smėlio pripiltais maišais, kad į vidų nepatektų skeveldrų, nuolaužų, kulkų ir pan.;

2.10.  atneškite į rūsį nešiojamąją viryklę (dujinę), žibalinę lempą, pravartu turėti žvakių;

2.11.  rūsyje laikykite dalį atsargų (vandens, maisto), šiltų drabužių, būtinųjų reikmenų;

2.12.  vandeniui laikyti turėkite 40 l talpos bidoną ar kitą talpyklą;

2.13.  apgalvokite ir iš anksto nuspręskite, kurioje vietoje įrengsite tualetą. Tam galima naudoti kibirą su dangčiu;

2.14.  pasirenkite galimam priedangos patalpos užgriuvimui, turėkite priedangoje  parankinių priemonių (kastuvą, kirtiklį, taip pat tiktų rąstai, vamzdžiai ir pan.).

2.15.  jeigu gyvenate daugiabutyje, tikėtina, kad rūsyje slėpsitės ne vieni, todėl galėsite kooperuotis su kaimynais:

2.15.1.          užteks kelių krosnelių visam rūsiui. Jas reikia pastatyti šalia rūsio langų, o dūmtraukius išvesti pro langus;

2.15.2.          krosnelės atliks ir apšvietimo funkciją;

2.15.3.          galėsite skirti vieną patalpą maistui;

2.15.4.          galėsite skirti atskirą patalpą tualetui;

2.15.5.          galėsite bendrai gaminti valgį;

2.15.6.          galėsite bendrai ieškoti, kaip papildyti maisto produktų ir vandens atsargas.

          KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI:

Tai yra iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų (pvz. sugriuvus ar sudegus daugiabučiui) ar karo metu. Kolektyvinės apsaugos statiniuose bus surenkami evakuojamieji arba laikinai apgyvendinami evakuotieji gyventojai. Juose organizuotai bus teikiamos gyvybiškai būtinos paslaugos: aprūpinama maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, higienos reikmenimis, švariais drabužiais.

Įprastomis gyvenimo sąlygomis minimi statiniai naudojami įvairiems visuomenės poreikiams, o ekstremaliųjų situacijų metu juos galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Dažniausiai tokie statiniai yra mokyklos, gimnazijos, kultūros, sporto centrai.

 Klaipėdos mieste kolektyvinės apsaugos statiniai paženklinti specialiuoju ženklu:

 

   Pav. Kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo specialusis ženklas.

Žemėlapyje susiraskite arčiausiai jūsų namų ar darbovietės esantį kolektyvinės apsaugos statinį, čia  https://klaipeda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eb5430db3053441cbb0cc6fc35d1996d 

           SLĖPTUVĖS:

Tai specialiosios paskirties statiniai arba specialiai įrengtos patalpos apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, vykdančius valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nustatytus uždavinius ir funkcijas bei užtikrinančius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. 

2010-09-22 nutarimu Nr. 1368 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino netekusiais galios ankstesnius Vyriausybės nutarimus, kurie reglamentavo gyventojų apsaugą, ir nustatė, kad:

 1. Slėptuvės įrengiamos tik šiais atvejais:

1.2.  kai valstybės institucijų ar įstaigų arba savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai patenka:

1.2.1.  į pavojingojo objekto galimo pavojaus zoną;

1.2.2. į statomos ar eksploatuojamos Baltarusijos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės išplėstinio planavimo atstumą, nustatytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje Lietuvos higienos normoje (toliau – Lietuvos higienos norma);

1.2.3. į Ignalinos branduolinės (atominės) elektrinės, kurios eksploatavimo nutraukimas vykdomas, skubių apsaugomųjų veiksmų zoną, nustatytą Lietuvos higienos normoje.

Slėptuvės gali būti neįrengiamos, jei valstybės institucija ar įstaiga arba savivaldybės administracijos direktorius, atlikę galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir suderinę su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, organizuoja saugių darbo vietų, kuriose ekstremaliųjų situacijų metu negali atsirasti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių (toliau – saugios darbo vietos), įrengimą.

Vadovaujantis minimu nutarimu, Klaipėdos miesto gyventojams specialiai įrengtų slėptuvių nėra.

BENDRA INFORMACIJA

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI GARSO SIRENOMIS:

 • DĖMESIO – VISIEMS
 • RADIACINIS PAVOJUS
 • CHEMINIS PAVOJUS
 • KATASTROFINIS UŽTVINDYMAS
 • POTVYNIO PAVOJUS
 • URAGANO PAVOJUS
 • ORO PAVOJUS
 • PERSPĖJIMO SISTEMOS PATIKRINIMAS

Išklausyti sirenas galima čia https://lt72.lt/?page_id=1952

Gavę pranešimą „ORO PAVOJUS“, apsirenkite ir skubėkite į saugią nuo karo grėsmių  priedangą, požeminę pėsčiųjų perėją, požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, tunelį, rūsį. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmenines apsaugos priemones, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kuriuo galėsite siųsti ir gauti pranešimus.

Kilus užpuolimo iš oro pavojui ar kitai karinei grėsmei, reikėtų sekti pranešimus per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą, gaunamus trumpuosius pranešimus į mobilųjį telefoną.

Svarbiausia – nepasiduoti panikai ir susikaupti, kad galėtumėte kuo geriau įvertinti situaciją.

INFORMAVIMAS:

          Kilus pavojui, gyventojai bus perspėjami ir informuojami ne tik sirenomis, bet ir panaudojant šiuolaikinę korinio transliavimo (angl. Cell Broadcast) technologiją, siunčiant trumpuosius pranešimus į gyventojų mobiliuosius telefonus. Gyventojai turėtų išklausyti oficialią informaciją per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą, taip pat per radijo stotį „Laluna“, jiems bus nurodyta, kaip elgtis.

Pvz. Jeigu civilinės saugos signalas „Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, reikia kuo skubiau susirasti priedangą (daubą, griovį ir pan.), požeminę pėsčiųjų perėją, požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, tunelį, rūsį ir ten pasislėpti.

DAUGIAU INFORACIJOS:

 1. Informacija žmonėms, turintiems negalią, čia https://lt72.lt/?page_id=17774
 2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) skelbia nurodymus, kaip elgtis ekstremalios situacijos metu. Čia https://www.lt72.lt/
 3. Informacija Klaipėdiečiams, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tinklapyje čia https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/civiline-sauga/238
 4. Klaipėdos miesto Kolektyvinės apsaugos statinių ir Priedangų sąrašus rasite čia https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/civiline-ir-gaisrine-sauga/kolektyvines-apsaugos-statiniai-priedangos/2246/

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content