Pradžia
Lt En

Konkurso sąlygos Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovo pareigoms užimti

  1. Bendrieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį meno srities (styginių instrumentų specialybės) išsilavinimą bei magistro kvalifikacinį laipsnį, taip pat vadovaujamo darbo patirtį profesionalioje sceninio meno srityje.
  2. Specialieji reikalavimai: būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu, Klaipėdos apskrities ir savivaldybės kultūros ir meno sklaidos ir plėtros procesais, Klaipėdos savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės nuostatais, įstaigos kūrybinės veiklos bei repertuaro formavimo strategija; turėti įgūdžių kūrybinio planavimo bei kūrybinio personalo valdymo srityje, mokėti vertinti, analizuoti kūrybinės veiklos programas-projektus, mokėti prognozuoti kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas, mokėti vertinti esamą kultūros ir meno aplinką, mokėti organizuoti ir planuoti profesionalaus kolektyvo darbą; žinoti pagrindines etikos normas, išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti bent vieną užsienio kalbą, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.
  3. Pretendentai turi parengti Klaipėdos kamerinio orkestro penkerių metų perspektyvinę kūrybinės veiklos programą, atspindinčią koncertinės įstaigos nuostatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimą. Kūrybinėje programoje turi būti aptarti: kolektyvo struktūros formavimo principai, darbo krūvis, veiklos principai, įstaigos nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimo būdai bei veiklos perspektyva šalyje ir užsienyje (gastrolės, numatomi bendri projektai).
  4. Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę, išsilavinimą, patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, darbinę veiklą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, gyvenimo aprašymą/kūrybinės veiklos aprašymą, motyvacinį laišką, Klaipėdos kamerinio orkestro penkerių metų perspektyvinę kūrybinės veiklos programą.
  5. Dokumentai priimami: 5 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo – nuo 2019 m. gegužės 16 d. iki 2019 m. gegužės 22 d. 17.00 val., adresu: Šaulių g. 36, Klaipėda, 203 kab. Telefonas pasiteirauti (8 46) 410 559.
  6. Su konkursą laimėjusiu asmeniu bus sudaryta terminuota darbo sutartis – 5 metų laikotarpiui.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams