Pradžia
Lt En

ARCHYVAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEĮGALIŲJŲ SPORTO PROJEKTAMS 2021 METAIS FINANSUOTI

Klaipėdos miesto sporto bazių neatlygintinų paslaugų sporto renginiams ir sveikatingumo veikloms organizuoti suteikimo tvarkos aprašas

Klaipėdos miesto sporto bazių neatlygintinų paslaugų sporto renginiams ir sveikatingumo veikloms suteikimo PRAŠYMO FORMA

Savivaldybės BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMas (NESKYRIMas) SPORTUOJANČIO VAIKO UGDYMO PROGRAMAI IŠ DALIES FINANSUOTI 2021 METAiS

Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimas (neskyrimas) perspektyviems sportininkams 2021 m.

Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas (neskyrimas) 2021 metams sporto sričių projektams iš dalies finansuoti

Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų sporto šakų programai ir reprezentacinėms Klaipėdos miesto sporto komandoms 2021 metais

Kviečiame teikti paraiškas sportininko stipendijai gauti 2020 metams

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas perspektyvaus Klaipėdos miesto sportininko stipendijai gauti 2020 metams.

Konkursas vykdomas, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašu⃰, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d.  sprendimu Nr. T2-211.

Paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruotos bei Klaipėdos mieste sportinę veiklą vykdančios sporto organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymus, kurios yra pasirašiusios sutartį su sportininku dėl jo ugdymo.

Stipendijos skiriamos:
Klaipėdos miesto olimpinių individualių sporto šakų sportininkams nuo 14 iki 29 metų, kurie ne mažiau kaip paskutiniuosius 2 metus atstovavo Klaipėdos miestui sporto šakos rinktinėse;
už praėjusių metų geriausią sportininko pasiektą rezultatą.

Sportininkui, neatitinkančiam nurodyto amžiaus, gali būti taikoma išimtis stipendijai gauti; pateiktas prašymas nagrinėjamas bendra tvarka.

Sporto organizacijos turi pateikti užpildytą paraiškos formą⃰.⃰  Paraiškos priimamos nuo 2020 m. sausio 30 d. iki vasario 12 d. (imtinai). Paraiška teikiama užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA, teikiama perspektyvaus Klaipėdos miesto sportininko stipendijai gauti 2020 metams“ (užpildyta paraiška ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka ir susegti; visi pateikiami dokumentai turi būti A4 formato).

Paraiškos gali būti teikiamos:
Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab., pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.);
naudojantis elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo sistema „E. pristatymas“. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kontaktinis asmuo – Aistė Viršilienė, Sporto ir kūno kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. aiste.virsiliene@klaipeda.lt, tel. 40 17 20.

 *Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašas.
**Klaipėdos miesto savivaldybės perspektyvaus sportininko paraiškos forma.


Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas 2020 metams daliniam finansavimui gauti šiems sporto projektams:

 1. Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas;
 2. Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginiai;
 3. Klaipėdos miesto tradiciniai tarptautiniai sporto renginiai;
 4. Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų sportinė veikla.

Išsamesnė informacija čia: https://www.klaipeda.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-sporto-projektu-paraiskas/6934


KVIEČIAME TAPTI SPRTO PROJEKTŲ VERTINIMO EKSPERTAIS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyrius (toliau – Sporto skyrius) siekia atnaujinti sporto projektų vertinimo ekspertų sąrašą ir kviečia teikti kandidatūras tapti sporto projektų ekspertais. Ekspertų atranka atliekama viešojo konkurso būdu, vadovaujantis sporto sričių įvairovės principu. Už ekspertinį darbą apmokama viešųjų pirkimų įstatyme numatyta tvarka. Kviečiame vertinti šias sporto sritis: sričių projektus („Sportas visiems“ renginių projektai, „Tradiciniai tarptautiniai sporto renginių“ projektai, „Federacijų sportinės veiklos“ projektai) ir programų (Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų programa, reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų klubų sportinės veiklos programa, Sportuojančio vaiko ugdymo programa) projektus.

Daugiau informacijos https://www.klaipeda.lt/lt/skelbimai/kvieciame-tapti-sporto-projektu-vertinimo-ekspertais/6699

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į Sporto ir kūno kultūros skyriaus vyr. specialistę Astą Pilybienę (8 46) 40 17 22 arba el. paštu asta.pilybiene@klaipeda.lt arba nurodytus dokumentus kviečiame siųsti šiais el. p.: asta.pilybiene@klaipeda.ltsimona.skuodaite@klaipeda.lt, arba paštu – Klaipėdos miesto savivaldybės Sporto ir kūno kultūros skyriui, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.

Pretendentų anketų laukiame iki rugsėjo 30 d. Pretendentų anketų priėmimo terminas pratęsiamas iki spalio 14 d.


APKLAUSA DĖL KLAIPĖDOS MIESTĄ ATSTOVAUJANTIEMS SPORTININKAMS REPREZENTACINĖS SPORTINĖS APRANGOS DIZAINO

Šių metų gegužės mėnesį vyko Klaipėdos miesto sporto organizacijų apklausa siekiant sužinoti pirminę nuomonę bei gaires, kaip turėtų atrodyti reprezentacinė sportinė apranga, skirta Klaipėdos miestą atstovaujantiems sportininkams (toliau – reprezentacinė sportinė apranga). Dizainerė, apibendrinusi sporto organizacijų išreikštą nuomonę, sukūrė 3 reprezentacinės sportinės aprangos dizaino variantus.

Prašome užpildyti anketą https://forms.gle/wEZiHjBQQ7kygDu49  iki birželio 25 d. – pateikti nuomonę, kuri iš trijų reprezentacinės sportinės aprangos dizaino variantų Jums labiausiai patiko bei pateikti pasiūlymus dėl sportinės aprangos dizaino koregavimo.


kviečiame deleguoti kandidatus į KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBĄ

Sporto ir kūno kultūros skyrius organizuoja Klaipėdos miesto sporto tarybos (toliau – Sporto tarybos) rinkimus vadovaujantis Klaipėdos miesto sporto tarybos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-139, 12, 13 ir 14 punktais.

Prašome Klaipėdos miesto sporto šakų atstovus deleguoti po 1 kandidatą nuo sporto šakos į Sporto tarybos narius pateikiant šios formos paraišką (atsisiųsti).

Paraiška su išrinktu ir siūlomu organizacijos kandidatu nuo sporto šakos turi būti pateikta Sporto ir kūno kultūros skyriui 412 kab. raštu arba el. paštu aiste.viršiliene@klaipeda.lt iki š. m. liepos 12 dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškas gali teikti Klaipėdos miesto sporto šakų atstovai, t. y. sporto šakų federacijos (sąjungos), jei tokių nėra – sporto šakos klubas (jeigu yra tik vienas veikiantis mieste) arba sporto šakos klubų atstovų susirinkimas išrenka ir deleguoja po 1 atstovą nuo sporto šakos.

Sporto šakos deleguoto kandidato organizacija (kurios nariu jis yra) turi atitikti visus šiuos išvardytus kriterijus:

 1. 4 pastaruosius metus vykdė sportinę veiklą ir, Sporto skyriui paprašius, gali pateikti tai įrodančius dokumentus (turi sudarytas sutartis su sportuojančiaisiais, dalyvavo nacionalinio lygio varžybose ir savivaldybės organizuojamuose konkursuose);
 2. per pastaruosius 2 metus nors kartą Sporto skyriui teikė Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtą įstaigos veiklos statistinės ataskaitos formą;
 3. organizavo sporto renginius Klaipėdos mieste.

Informuojame, kad Sporto ir kūno kultūros skyrius gavęs visas paraiškas organizuos atskirus susirinkimus dėl galutinių atstovų į Sporto tarybos narius išrinkimo:

 • Olimpinių sporto šakų atstovų rinkiminis susirinkimas bus organizuojamas liepos 24 d. 10 val., Sportininkų namuose, adresu S. Daukanto g. 24, kurio metu bus išrinkti 7 atstovai iš Klaipėdos miesto olimpinių sporto šakų pasiūlytų kandidatų į Sporto tarybos narių sudėtį;
 • Neolimpinių sporto šakų atstovų rinkiminis susirinkimas bus organizuojamas liepos 24 d. 14 val., Sportininkų namuose, adresu S. Daukanto g. 24., kurio metu bus išrinkti 3 atstovai iš Klaipėdos miesto neolimpinių sporto šakų pasiūlytų kandidatų į Sporto tarybos narių sudėtį.

KVIEČIAME DALYVAUTI "OLIMPINĖ DIENA 2019" RENGINYJE

Birželio 1-ąją Atgimimo aikštėje ir Dangės upės krantinėse praūš didžiausia Lietuvoje sporto šventė „Olimpinė diena 2019“, kurios kiekvienas norintis galės nemokamai išbandyti net 100 nemokamų sporto veiklų. Gali dalyvauti kiekvienas norintis – amžius ir fizinis pasirengimas nesvarbus. Tiesa, dalyvavimui bus reikalingas specialus dalyvio pasas – atlikdami užduotis žmonės visą dieną rinks taškus, kuriuos dienos pabaigoje bus galima iškeisti į medalius, LTeam ir rėmėjų suvenyrus bei prizus. Nelaukdami renginio dienos dalyvio pasą sau, savo šeimos nariams, draugams galite pasiimti Sporto skyriuje, 412 kab.

Pirmą kartą į uostamiestį atkeliaujanti Olimpinė diena bus jubiliejinė – jau 30-oji. Be sportinių veiklų šventės dalyviai taip pat galės pasivaržyti „Affidea“ 5 km bei 10 km bėgimuose ar „Lrytas.lt“ mėgėjiškos žūklės varžybose bei stebėti breiko turnyrą ar jėgos ištvermės varžybas „LTeam Throwdown“. Registruotis į bėgimus galima naudojantis šia nuorodos: http://tiny.lt/bvskmc3. Registruojantis langelyje Klubas įrašykite savo organizacijos pavadinimą. Norintys dalyvauti 5 ir 10 km bėgimuose gali pasinaudoti specialiu Jums skirtu nuolaidos kodu KLAIPĖDA+SPORTAS, su kuriuo 5 km bėgimas kainuos 1,00 Eur, o 10 km bėgimas – 2,00 Eur.

Renginį vainikuos vienos populiariausių Lietuvos atlikėjų Monikos Pundziūtės – Monique koncertas, o vakare antrajame Melnragės paplūdimyje bus surengtos sveikuoliškos dūzgės, kurių metu vyks ir sporto filmų seansas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

​    


Klaipėda kuria vieningą sporto kalendorių  

Klaipėdos savivaldybės Sporto ir kūno kultūros skyrius rengia išsamų visų 2019 metais vyksiančių varžybų ir sporto renginių kalendorių. Kviečiame visus organizuojančius sporto renginius užpildyti žemiau esančią formą ir Jūsų sporto renginys bus įtrauktas į KLAIPĖDOS SPORTO RENGINIŲ KALENDORIŲ.

 "Bendromis pastangomis sukurkime vieningą 2019 METŲ KLAIPĖDOS SPORTO RENGINIŲ KALENDORIŲ, kad visi žinotume, kas, kur ir kada vyksta mūsų mieste ir sporto mėgėjai iš anksto galėtų planuotis savo laiką bei aplankyti Jūsų organizuojamus renginius"

Prašome šią formą užpildyti ir atsiųsti Sporto ir kūno kultūros skyriaus vyr. specialistei Simonai Skuodaitei, el. paštu: simona.skuodaite@klaipeda.lt iki kovo 5 dienos. Telefonas pasiteiravimui - 8 46 401713.


Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas 2019 metams daliniam finansavimui gauti šiems sporto projektams:

 1. Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų programa;
 2. Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas;
 3. Sportuojančio vaiko ugdymo programa;
 4. Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginiai;
 5. Klaipėdos miesto tradiciniai tarptautiniai sporto renginiai;
 6. Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų sportinė veikla.

Išsamesnė informacija čia: https://www.klaipeda.lt/lt/skelbimai/kvieciame-teikti-paraiskas/5266


Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia 2019 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursą.

Projektų paraiškos teikiamos nuo 2018 m. spalio 5 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto ir kūno kultūros skyriui (Liepų g. 11, Klaipėda, 412 kab.).

Išsamesnė informacija čia: https://www.klaipeda.lt/lt/skelbimai/skelbiamas-projektu-atrankos-konkursas/5232 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content