Pradžia
Lt En

Neformalusis vaikų švietimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO  PROGRAMŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCESAS

Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas vertinimui. 

Paraiškas NVŠ programoms akredituoti gali teikti Klaipėdos mieste veiklą vykdančios organizacijos ir laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai,  registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Elektroninės paraiškos pildomos per e. paslaugų portalą: www.nspr.smm.lt  (Informacija NVŠ programų teikėjams),

 Aprašas

Akreditavimo paraiškos forma

Prašymo forma

Pasižadėjimo forma

Neformaliojo vaikų švietimo programos duomenų pildymo ir registravimo eiga (NVŠ programų teikėjo vadovas).

Neformaliojo vaikų švietimo programų pateikimo datos

Elektroninės paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:

 • iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)
 • iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. 

Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), kurioje bus integruota ir paraiška, įregistravus programą, NVŠ teikėjas turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktas programas (su integruota paraiškos forma).

Programos akreditacija galioja visose savivaldybėse. NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai. 

NŠPR nuostatų nustatyta tvarka NVŠ programa išregistruojama iš NŠPR, jei daugiau nei vienus kalendorinius metus Mokinių registre NVŠ programoje nebuvo registruotas nei vienas Mokinys. 

Dėkojame, kad dalyvaujate neformaliajame vaikų švietime.

 

 

INFORMACIJA DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKŲ TEIKIMAS:

Neformaliojo vaikų švietimo programų administravimą reglamentuoja Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Aprašą rasite čia Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas

Naujos Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos atitikties reikalavimams paraiškos teikiamos elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt (paraiškos formą pildymui rasite čia Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma pildymui ). Paraiškų pildymo metodiką rasite čia  Neformaliojo vaikų švietimo naujų programų registravimo vadovas

Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius:  

 • Iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)
 • Iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)

Patvirtinus NVŠ programų atitiktį reikalavimams –  programos atitiktis taps neterminuota. Programos akreditacija galioja visose savivaldybėse. Atitinkančios reikalavimus programos bus patvirtintos administracijos direktoriaus įsakymu ir programų vykdytojai bus kviečiami pasirašyti NVŠ finansavimo  lėšų skyrimo ir naudojimo sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybe einamiesiems mokslo metams.

DĖMESIO!!!

SVARBI INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ REGISTRAVIMO Į MOKINIŲ REGISTRĄ. PRAŠOME ĮSIMINTI ŠIAS DATAS, NES ATSKIRAI NEBŪSITE INFORMUOTI IKI KADA REIKIA MOKINIUS REGISTRUOTI IR PATEIKTI SUFORMUOTUS NVŠ FINANSAVIMO SĄRAŠUS.

Mokiniai registruojami į Mokinių registrą du kartus per kalendorinius metus. NVŠ teikėjas sudaro Mokymo sutartis su tėvais ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Mokymo sutarties pasirašymo Mokinių registre pažymi, kad Mokiniui skiriamas NVŠ krepšelis:

 • Iki kiekvienų metų sausio 15 d.
 • Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d.

Mokslo metų eigoje atvykę vaikai į Mokinių registrą registruojami jeigu NVŠ teikėjas turi laisvų vietų.

MOKYMO SUTARTIES SUDARYMAS

NVŠ teikėjas elektroniniu būdu užpildytas sudaro Mokymo sutartį (sutarties formą pildymui rasite čia  Mokymo sutartis dėl neformaliojo vaikų švietimo ) su NVŠ gavėju (vienu iš vaiko tėvų) ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Mokymo sutarties pasirašymo Mokinių registre pažymi, kad Mokiniui skiriamas NVŠ krepšelis.

Mokymo sutarties pildymo rekomendacijas rasite čia Neformaliojo vaikų švietimo mokymo sutarties pildymo pavyzdys

SVARBU: Jeigu Mokymo sutartis siunčiate per Wetransfer programą ir jų yra  daugiau kaip 200, jos turi būti sudėtos į atskirus aplankus ne daugiau, kaip po 100 sutarčių. Wetransfer programoje siunčiamos sutartys turi būti sudėtos į geltoną aplanką, kurio nereikia „suzipuoti“. Ne aplanke atsiųstos sutartys nebus įtraukiamos į www.emokykla.lt  sistemą. Primenu, kad Zip aplanko viduje visi esantys dokumentai turi būti su įstaigos pavadinimu. Teikėjai, kurie el.paštu prisega po 2-3 sutartis – prie sutarties kopijos parašyti įstaigą ir vaiko vardą pavardę, arba sukelti dokumentus į Zip aplanką – taip lengviau atrasti ir archyvuoti atsiųstus dokumentus.

DĖMESIO. Nuo 2023 metų sausio mėn. bus sudaromos NAUJOS Mokymo sutartys VISIEMS Mokinių registre registruotiems vaikams. NAUJOS Mokymo sutartys privalo būti atsiųstos iki kiekvienų einamųjų metų vasario 30 d.  Mokymo sutarties galiojimas – vieneri metai.

Planuojamas finansavimo laikotarpos:

 • nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. (lėšos už sausį lėšos bus kompensuojamos kovo mėnesį, kartu su vasario mėnesio lėšomis)
 • nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. (lėšos už rugsėjį bus pervedamos spalio mėnesį)

Teikėjai teikia NVŠ dokumentus: 

Sigitai Muravjovai tel. 8 46 39 61 67, el. paštu sigita.muravjova@klaipeda.lt:  lankomumo žurnalus; Mokymo sutartis; sąmatas prie paslaugų teikimo sutarties; prašymus; įgaliojimus; verslo liudijimus ir individualios veiklos pažymas bei kitus dokumentus. Konsultuoja NVŠ programos paraiškos rengimo, vykdymo, NVŠ dokumentų pildymo ir teikimo klausimais.

 Astai Trušaitei tel. 8 46 39 61 38, el. paštu  asta.trusaite@klaipeda.lt Lėšų gavimo paraišką: kiekvieno mėnesio paskutinę dieną; NVŠ finansinės ataskaitas iki Sutartyje nurodyto termino. Konsultuoja ŠMIR, NŠPR, Mokinių registro klausimais.

NVŠ dokumentų pildymo rekomendacijas rasite čia  Neformaliojo vaikų švietimo dokumentų rengimas

Rekomendacinę lankomumo formą rasite čia NVŠ lankomumo žurnalas

Lėšų gavimo paraiškos formą rasite čia  paraiškos forma

Lėšų naudojimo sąmatą rasite čia  sąmatos forma

NVŠ ataskaitos formą rasite čia  ataskaitos forma

INFORMACIJA TĖVAMS

 • Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą (būrelį), turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją NVŠ teikėją. Todėl rekomenduotina kreiptis į teikėją kuo ankščiau ir išreikšti norą lankyti jo vykdomą programą.
 • Tėvai, norintys vaikui gauti NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį.
 • NVŠ krepšelis skiriamas jei vaikas per mėnesį išlanko 4 valandas. Todėl yra svarbu užtikinti vaiko lankomumą.
 • Dėl NVŠ krepšelio tėvai gali kreiptis į teikėją visus mokslo metus, jei teikėjas turi laisvų finansuojamų vietų.
 • NVŠ krepšelis nekeliauja paskui vaiką.

SVARBU: laiku nepasirašius sutarties, jos neatsiuntus Švietimo skyriaus darbuotojui arba nepažymėjus mokiniui finansavimo pobūdžio Mokinių registre, finansavimas nebus skirtas.

NVŠ krepšelis skiriamas einamaisiais mokslo metais dviem laikotarpiams:

 • nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.
 • nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

NVŠ krepšelio dydis patvirtinamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu:

 • NVŠ programoms – NVŠ krepšelis gali būti 15 arba 20 Eur/mėn. Krepšelis paskaičiuojamas pagal tais metais Mokinių registre registruotą vaikų skaičių ir iš Valstybės biudžeto gautas lėšas.;
 • STEAM krypties NVŠ programoms – 20 Eur/mėn.;
 • SUP (vidutiniai, dideli ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai) mokiniams – skiriami du NVŠ krepšeliai, jei jų SUP yra nurodyti Mokinių registre.

NVŠ teikėjų sąrašą ir kontaktus rasite čia Klaipėdos m. savivaldybės kitų neformaliojo vaikų švietimo  tiekėjų sarašas

Informaciją apie NVŠ Klaipėdos mieste rasite čia   Informacija tėvams apie neformalųjį vaikų švietimą

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content