Skip to content
Pradžia
Lt En De Ru

Neformalusis vaikų švietimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis

INFORMACIJA DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO 2022 METAIS

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigalioja bendra visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 "Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T2-328 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2022 m. kovo 24 d. tarybos sprendimu Nr. T2-58 pripažintas netekusiu galios.

Neformaliojo vaikų švietimo klausimais konsultuoja  Švietimo skyriaus specialistai: Sigita Muravjova tel. 8 46 39 61 67, el. paštu sigita.muravjova@klaipeda.lt   ir Asta Trušaitė tel. 8 46 39 61 38, el. paštu  asta.trusaite@klaipeda.lt

Naujų NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškų teikimas:

Naujos NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos (toliau – Paraiška) teikiamos elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt ( Aprašo 1 priedas). Užpildžius programos registravimo formą, kurioje bus integruota ir paraiška (dokumentas prisegamas pdf formatu), įregistravus programą, NVŠ teikėjas turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktas programas (su integruota paraiškos forma). Taip pat visus programos duomenis bus galimybė atsisiųsti PDF formatu. Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus iki nustatytų datų 23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku:  pateikus iki birželio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki rugpjūčio 1 d.;   pateikus iki spalio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki gruodžio 1 d.

SVARBU:   nuo š. m.  kovo 1 d. su mokiniais pradėjusiais lankyti neformaliojo vaikų švietimo programas  sudaromos naujos formos Mokymo sutartys. Visų mokinių galiojančios sutartys turės būti pakeistos (pagal naują formą) iki š. m.  gruodžio 31 d. Visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kurių akreditacija galioja iki 2022 m. ir 2023 m. – turės teikti Paraiškas atitikties reikalavimams nustatymui (pagal naują formą elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt ) iki aukščiau nurodytų terminų. Patvirtinus Programų atitiktį reikalavimams – Programos atitiktis taps neterminuota. Programos akreditacija galioja visose savivaldybėse. 

Klaipėdos m. savivaldybės kitų neformaliojo vaikų švietimo  tiekėjų sarašas

Informacija tėvams apie neformalųjį vaikų švietimą

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma pildymui

Neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties vertinimo komisijos darbo reglamentas

Maksimalus mokinių skaičius grupėje, įgyvendinant Neformaliojo vaikų švietimo programas

Mokymo sutartis dėl neformaliojo vaikų švietimo

Neformaliojo vaikų švietimo mokymo sutarties pildymo pavyzdys

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarka

Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo procedūrų ir dokumentų pateikimo terminai

Neformaliojo vaikų švietimo finansavimas Klaipėdoje (pranešimas)

Neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties vertinimo komisija

Neformaliojo vaikų švietimo naujų programų registravimo vadovas

Neformaliojo vaikų švietimo programų, įgyvendinamų birželio–rugpjūčio mėn., stebėsenos vykdymas

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams