Pradžia
Lt En

Neformalusis vaikų švietimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO  PROGRAMŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCESAS

Paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms akredituoti gali teikti Klaipėdos mieste veiklą vykdančios organizacijos ir laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (toliau – Teikėjas),  registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Jeigu Teikėjas yra registruotas kaip juridinis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, dėl įregistravimo ŠMIR (www.smir.smm.lt) prašome kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Astą Trušaitę, tel. (8 46) 39 61 38, el. p. asta.trusaite@klaipeda.lt, (107 kab. Liepų g. 7). Kiti Teikėjai, kreipiasi į tą savivaldybę, kurios teritorijoje yra registruotas kaip juridinis asmuo.

Elektroninės paraiškos pildomos per e. paslaugų portalą: www.nspr.smm.lt   (NVŠ programos registravimo instrukcija)

Neformaliojo vaikų švietimo programų administravimą reglamentuoja Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Aprašas

NVŠ programos paraiškos forma akreditavimui

Registruotas ŠMIR Teikėjas, dėl galimybės prisijungti prie NŠPR privalo užpildyti Prašymą tapti NŠPR registro naudotoju ir Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį. Pasirašytus, nuskenuotus pdf formatu (taip pat word formatu, be parašų) dokumentus  siųsti el. paštu gintare.ramaneckiene@nsa.smm.lt genovaite.kezyte@nsa.smm.lt

Prašymo forma

Pasižadėjimo forma

Neformaliojo vaikų švietimo programos duomenų pildymo ir registravimo eiga (NVŠ programų teikėjo vadovas).

NVŠ programų pateikimo datos

Elektroninės paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:

 • iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. 
 • iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. 

Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), kurioje bus integruota ir paraiška, įregistravus programą, NVŠ teikėjas turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktas programas (su integruota paraiškos forma).

Programos akreditacija galioja visose savivaldybėse. NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai. Atitinkančios reikalavimus programos tvirtinamos administracijos direktoriaus įsakymu. Teikėjai, NVŠ finansavimo  lėšų skyrimo ir naudojimo sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybe einamiesiems mokslo metams pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu Savivaldybės elektroninėje sistemoje avilys.

MOKYMO SUTARTIES SUDARYMAS

Teikėjas sudaro elektroniniu būdu užpildytą Mokymo sutartį (Mokymo sutarties forma)  su tėvais ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Mokymo sutarties pasirašymo Mokinių registre pažymi, kad Mokiniui skiriamas NVŠ krepšelis. Mokymo sutarties pildymo rekomendacijas rasite čia (Mokymo sutarties pildymo pavyzdys).

NVŠ krepšelio dydis patvirtinamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu:

2024 m. sausio–birželio mėn. laikotarpiui nustatyta 15,0 eurų lėšų suma vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį ir 30,0 eurų turinčiam vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP), kurie nurodyti Mokinių registre; 25,0 eurų lėšų suma vienam neformaliojo vaikų švietimo nacionalinio prioritetų krypties (techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM įgyvendinimo plėtros) programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį ir 50,0 eurų turinčiam vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP), kurie nurodyti Mokinių registre. 

SVARBU. Teikėjas privalo tėvams mažinti NVŠ programos mėnesinį mokestį Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytu NVŠ lėšų dydžiu vienam mokiniui.

Mokslo metų eigoje atvykę vaikai į Mokinių registrą registruojami jeigu NVŠ Teikėjas turi laisvų vietų.

Mokymo sutartys, pasirašytos abiejų šalių, nuskanuotos pdf formatu siunčiamos Švietimo skyriui iki nurodyto termino.

Planuojamas finansavimo laikotarpis:

 • nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. 
 • nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. 

  NVŠ dokumentų teikimo terminų rodyklė čia  

  Teikėjai teikia NVŠ dokumentus: 

  Ievai Minelgienei tel. 8 46 39 61 51, el. paštu ieva.minelgiene@klaipeda.lt lankomumo žurnalus; Mokymo sutartis; sąmatas prie paslaugų teikimo sutarties; prašymus; įgaliojimus; verslo liudijimus ir individualios veiklos pažymas bei kitus dokumentus. Konsultuoja NVŠ programos paraiškos rengimo, vykdymo, NVŠ dokumentų pildymo ir teikimo klausimais.

  Astai Trušaitei tel. 8 46 39 61 38, el. paštu asta.trusaite@klaipeda.lt NVŠ finansinės ataskaitas iki Sutartyje nurodyto termino. Konsultuoja ŠMIR, NŠPR, Mokinių registro klausimais.

  DOKUMENTŲ FORMOS

  Mokinių lankomumo žurnalas lankomumo žurnalo forma

  Lėšų naudojimo sąmata (Sutarties priedas)   sąmatos forma

  Lėšų panaudojimo ataskaita NVŠ finansinė ataskaitos forma

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading