Pradžia
Lt En

Neformalusis vaikų švietimas

Nuo 2019 m. spalio 1 d.  tęsiamas dalinis finansavimas neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ) Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis. Paraiškas kviečiame teikti nuo 2019 m. birželio 1 d.  iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.  

NVŠ teikėjai, pirmą kartą pageidaujantys vykdyti NVŠ programą, užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (Liepų g. 11, 114 kab.).

NVŠ teikėjai, kurie planuoja tęsti NVŠ programas, vykdytas 2019 m. vasario–birželio mėn., prašymus dėl programos įgyvendinimo pratęsimo 2019 m. spalio–gruodžio mėn. teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (Liepų g. 11, 114 kab.).

NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR); turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti NVŠ mokytojais. Išsamesnė informacija: https://www.klaipeda.lt/lt/skelbimai/kvieciame-teikti-paraiskas/6339


Informacija dėl NVŠ programų finansavimo 2019 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės  neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo lėšų paskirstymas 2019 m. vasario–birželio mėn. (priedas)

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, vykdomų 2019 m. vasario–birželio mėn., sąrašas (priedas)

2019 m. Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų sąrašas (kontaktai)

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, vykdomų 2018 m. spalio–gruodžio mėn., sąrašai (1 priedas) (2 priedas)

Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisija

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos darbo reglamentas

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas (pakeistas 2018 m. lapkričio 29 d. savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T2-258)

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Klaipėdos miesto savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas

Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo veiklą Klaipėdos miesto savivaldybėje

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų, vykdančių programą 2018 m. spalio–gruodžio mėn., sąrašas

Neformaliojo vaikų švietimo programos forma

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų sutarties forma

Įsakymas dėl sutarties formos ir priedų (SĄMATA, ATASKAITA)

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams