Pradžia
Lt En

Veikloje naudojami dokumentai

Prekių, medžiagų ir žaliavų įsigijimo dokumentai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797,,Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių” (Žin., 2002, Nr. 112-4992) patvirtintų Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių 16 punkte nustatyta, kad gyventojas, įsigijęs prekybos verslo liudijimą – prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimą – gamybos vietoje, privalo turėti verslo liudijimą ir tokius prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus: 

Privalomo turėti dokumento pavadinimas

Kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos

sąskaita faktūra arba pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) sąskaita faktūra

iš Lietuvos juridinių asmenų arba užsienio apmokestinamųjų vienetų, vykdančių veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje

dokumentas, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį

Europos Sąjungos valstybėse

prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas, arba kasos aparato kvitas (nuo 2012-01-01), sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra

iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme

importo deklaracija, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į Europos Bendrijų muitų teritoriją

ne Europos Bendrijų muitų teritorijose

prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas (jei naudojami spaustuvėje pagaminti kvitai, tai kvito pirmasis egzempliorius)  arba kasos aparato kvitas (nuo 2012-01-01), arba PVM sąskaita faktūra 

— iš gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus verstis prekyba;
- iš verslo liudijimus įsigijusių gyventojų perkant jų pagamintą produkcija;
- iš gyventojų (ne PVM mokėtojų) perkant žemės ūkio produkciją, kurią patys išaugino;
- iš gyventojų (ne PVM mokėtojų ir neįsigijusių verslo liudijimų) perkant asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus.


 

Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo dokumentai:

Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų forma ir pildymo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 2-67; Žin., 2010, Nr.140-7205; Žin., 2011, Nr. 55-2685.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus (FR0508 formos) gali įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse arba atsispausdinti iš VMI internetinės svetainės (http://www.vmi.lt/Formos/formos.asp)

Primename, kad konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia Mokesčių informacijos centras (MIC) telefonu 1882. Visa aktuali informacija apie mokesčius, komentarai mokesčių klausimais ir kita svarbi informacija talpinama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams