Pradžia
Lt En

Verslo liudijimo įsigijimas

Dėl verslo liudijimo įsigijimo galima kreiptis į:

gyvenamosios vietos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI),  kurios veiklos teritorijoje yra nuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta ar Lietuvoje turinčio gyvenamąją vietą nenuolatinio Lietuvos gyventojo gyvenamoji vieta, kai veiklą numatoma vykdyti neribojant veiklos teritorijos arba visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus m. savivaldybes ir Marijampolės bei  Neringos savivaldybių teritorijas

veiklos vykdymo vietos AVMI, kai gyventojas (tiek nuolatinis, tiek nenuolatinis Lietuvos gyventojas) veiklą pageidauja vykdyti konkrečios savivaldybės teritorijoje

bet kurią AVMI, kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas, neturintis gyvenamosios vietos Lietuvoje, pageidauja veiklą vykdyti neribojant veiklos teritorijos arba visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus m. savivaldybes ir Marijampolės bei  Neringos savivaldybių teritorijas

Tačiau Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įgyvendintas vieno langelio principas, todėl gyventojai dėl verslo liudijimo įsigijimo gali kreiptis į bet kurią TVMI.

Detali informacija apie dokumentus, kuriuos gyventojas turi pateikti norėdamas įsigyti verslo liudijimą pateikta „Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinėje

Verslo liudijimai gali būti išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos.

Prekybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, skaičiuojamam dienomis. Trumpiausias laikotarpis yra viena diena.

Paslaugų ir gamybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriams metams ir ne trumpiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kurios neprivalo eiti paeiliui, t.y. gyventojas gali pasirinkti veiklą vykdyti bet kokias kalendorinių metų 5 dienas.

Gyventojo pageidavimu verslo liudijimas, išduotas laikotarpiui trumpesniam nei iki metų pabaigos arba laikotarpiui su tarpais, sumokėjus papildomą pajamų mokestį, gali būti pratęstas.

Nuo 2012-01-01 verslo liudijime gali būti įrašomas vienas iš šių fizinių asmenų: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas ar rūpintojas (iki 2011-12-31 veikloje galinčių dalyvauti šeimos narių skaičius ribojamas nebuvo), tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas. Verslo liudijime nurodytas asmuo turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas.

Primename, kad konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia Mokesčių informacijos centras (MIC) telefonu 1882. Visa aktuali informacija apie mokesčius, komentarai mokesčių klausimais ir kita svarbi informacija talpinama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams