Pradžia
Lt En

Konkursas Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto karjeros valstybės tarnautojo pareigoms eiti

Organizuojamas konkursas Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto karjeros valstybės tarnautojo pareigoms eiti, pareiginės algos koeficientas  7,10 baziniais dydžiais. Skelbimo Nr. 44507.

 Specialieji reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos arba verslo studijų krypties išsilavinimą;
  2. Turėti darbo patirties su Europos Sąjungos lėšomis finansuojamais projektais;
  3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, būti susipažinęs su Klaipėdos miesto plėtros strateginiu planu, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų administravimą;
  4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
  6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas.
  2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
  3. Užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

 

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2020 m. birželio 5 d. įskaitytinai.

Išsamesnė informacija Personalo skyriuje, 217 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje, arba tel. (8 46) 39 32 28.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams