Pradžia
Lt En

Klaipėdos koncertų salė skelbia konkursą Kultūrinės veiklos vadybininko (meno kolektyvams) pareigoms užimti (1 etatas)

Skelbimo data: 2019-10-14

Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė.

Pareigybės paskirtis: organizuoti Koncertų salės meno kolektyvų kultūrinę veiklą; rengti ir teikti ataskaitas bei kitus dokumentus susijusius su meno kolektyvų veiklos įgyvendinimu; pildyti meno kolektyvų veiklos kalendorių tinklapyje; organizuoti supaprastintus viešuosius pirkimus.

Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; turėti darbo patirties vadybos srityje; mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą (kalbėti ir rašyti); gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio bendravimo etiką; turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių; turėti įgūdžių ruošiant sąmatas, sutarčių projektus bei gebėti teikti ataskaitas susijusias su renginių įgyvendinimu; išmanyti tipinių ir specifinių sutarčių ruošimo principus; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Pagrindinės funkcijos: vykdo patvirtinto repertuaro įgyvendinimą; bendradarbiauja su mokyklomis ir pritraukia moksleivius į meno kolektyvų dieninius koncertus visai šeimai; talpina informaciją apie kolektyvų kūrybinę veiklą tinklapio www.koncertusale.lt kalendoriuje; vykdo supaprastintus viešuosius pirkimus meno paslaugoms bei prekėms ir paslaugoms, susijusioms su įstaigos meno kolektyvų veiklos įgyvendinimu; rengia ir teikia renginių įgyvendinimo ataskaitas.

Konkursui pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę, išsilavinimą, patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, darbinę veiklą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką su argumentais, kodėl norėtų dirbti Koncertų salėje bei savo privalumų sąrašą, nurodant turimus įgūdžius.

Dokumentai priimami nuo 2019 m. spalio 14 d. iki spalio 18 d. 15.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinėje įstaigoje Klaipėdos koncertų salėje, 203 kab., Šaulių g. 36, Klaipėdoje.

Planuojama konkurso data: 2019 m. spalio 25 d.

Išsamesnė informacija: Klaipėdos koncertų salės tel. (8 46) 41 05 59.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams