Pradžia
Lt En

Finansų ir ekonomikos komitetas

Tarybos nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Rimantas Taraškevičius - pirmininkas

rimantas.taraskevicius@klaipeda.lt

  8687 40024

Artūras Šulcas - pirmininko pavaduotojas arturas.sulcas@klaipeda.lt

  8616 51426

Vladimir Vlasov - komiteto narys

vladimir.vlasov@klaipeda.lt  

  8615 18011

Lilija Petraitienė - komiteto narė lilija.petraitiene@klaipeda.lt

  8699 79142

Zita Šličytė - komiteto narė

zita.slicyte@klaipeda.lt

  8686 40369

Komiteto sekretorė Lietutė Demidova, tel. 8 (46) 39 60 75, el.p.: lietute.demidova@klaipeda.lt

Komiteto darbotvarkė

 

Komiteto įgaliojimai:

 1. svarsto pateiktą Savivaldybės tarybai tvirtinti miesto biudžeto projektą ir teikia  apibendrintas visų komitetų išvadas;
 2. atlieka  bendrąją nuolatinę biudžeto vykdymo priežiūrą;
 3. savo iniciatyva ar Savivaldybės tarybos pavedimu rengia išvadas dėl biudžeto  vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių  ataskaitų rinkinio;
 4. teikia pasiūlymus dėl papildomų biudžeto lėšų skirstymo;
 5. svarsto ir rengia pasiūlymus dėl specialiųjų fondų sudarymo ir naudojimo;
 6. svarsto ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl kainų ir tarifų už savivaldybės įmonių ir bendrovių teikiamų gyventojams paslaugų tvirtinimo įstatymų nustatyta tvarka;
 7. teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų nustatymo;
 8. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl finansinių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas, tenkinančioms kitus būtiniausius gyventojų poreikius;
 9. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės ir jos institucijų kreditų ir paskolų ėmimo ir suteikimo, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
 10. savo iniciatyva ar Savivaldybės tarybos pavedimu rengia projektus bei pasiūlymus ekonominės ir socialinės raidos planavimo klausimais;
 11. nagrinėja prioritetinių verslo sričių skatinimo programas;
 12. svarsto ir teikia išvadas dėl investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo;
 13. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės nuosavybės ir akcijų bendrovėse efektyvesnio panaudojimo;
 14. svarsto sprendimų projektus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų ir kitų valstybės fondų lėšų bei materialinio turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;
 15. svarsto sprendimų projektus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo už perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą, šaltą vandenį bei gamtines dujas.
 16. svarsto ir teikia išvadas dėl sprendimų projektų pagal komiteto kompetenciją dėl viešosios tvarkos klausimų;

 

Komiteto protokolų archyvas


Komiteto veiklos ataskaitos

Finansų ir ekonomikos komiteto 2014 m. veiklos ataskaita

Finansų ir ekonomikos komiteto 2013 m. veiklos ataskaita

Finansų ir ekonomikos komiteto 2012 m. veiklos ataskaita

Finansų ir ekonomikos komiteto 2011 m. veiklos ataskaita

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams