Pradžia
Lt En

Teritorijų planavimo komitetas

Tarybos nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Ramunė Staševičiūtė - pirmininkė ramune.staseviciute@klaipeda.lt

  8699 48686

Ivanas Romanovas - pirmininkės pavaduotojas 

 ivanas.romanovas@klaipeda.lt

 8687 31633

Maksim Rusakov - komiteto narys maksim.rusakov@klaipeda.lt 

8603 03351 

Benediktas Petrauskas- komiteto narys benediktas.petrauskas@klaipeda.lt
b.petrauskas@kkkt.lt

 8698 27575

Rimantas Cibauskas - komiteto narys

rimantas.cibauskas@klaipeda.lt

  8686 58851

Komiteto sekretorė - Aldutė Meniakina, tel. 8 (46) 21 56 54, el.p.: aldute.meniakina@klaipeda.lt

Komiteto darbotvarkė

Komiteto įgaliojimai:

  1. vykdo Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano, bendrojo plano, specialiųjų planų, teritorijų vystymo (urbanistinės plėtros) koncepcijų realizavimo priežiūrą;
  2. svarsto ir teikia pasiūlymus ruošiant Klaipėdos miesto plėtros strateginį planą, bendrąjį planą, specialiuosius planus ir teritorijų (urbanistinės plėtros) vystymo koncepcijas;
  3. svarsto bei teikia pasiūlymus dėl transporto urbanistinės infrastruktūros strategijos, visuomeninio transporto plėtros prioritetų;
  4. svarsto bei teikia pasiūlymus ir išvadas kultūros paveldo ir paveldosaugos klausimais;
  5. svarsto bei teikia pasiūlymus ir išvadas aplinkosaugos klausimais dėl poveikio aplinkai vertinimo programų bei ataskaitų pagal teisės aktuose nustatytą savivaldybės kompetenciją;
  6. nagrinėja asmenų pasiūlymus ir pageidavimus miesto planavimo, statybos ir aplinkosaugos srityse bei teikia pasiūlymus;
  7. svarsto bei teikia pasiūlymus miesto žemės naudojimo klausimais pagal teisės aktuose nustatytą savivaldybės kompetenciją;
  8. teikia pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešumo užtikrinimo ir aktyvaus miestiečių dalyvavimo planavimo procese.

 

Komiteto posėdžių protokolai

 

Komiteto veiklos ataskaitos 

Teritorijų planavimo komiteto 2013 m. veiklos ataskaita

Teritorijų planavimo komiteto 2012 m. veiklos ataskaita

Teritorijų planavimo komiteto 2011 m. veiklos ataskaita

 Teritorijų planavimo komiteto 2014 m. veiklos ataskaita

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams