Pradžia
Lt En

Kontrolės komitetas

Komiteto nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Arūnas Barbšys (pirmininkas) arunas.barbsys@klaipeda.lt 8 686 55 803
Vaida Žvikienė (pirmininko pavaduotoja) vaida.zvikiene@klaipeda.lt 8 655  67 959
Lilija Petraitienė lilija.petraitiene@klaipeda.lt 8 699 79 142
Jolanta Skrabulienė jolanta.skrabuliene@klaipeda.lt 8 650 27 094
Nina Puteikienė nina.puteikiene@klaipeda.lt 8 698 53 023
Aldona Staponkienė aldona.staponkiene@klaipeda.lt 8 687 17 215

Posėdį aptarnauja Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistė Marija Pakalniškytė, tel.  8 (46) 39 60 69, el. p.: marija.pakalniskyte@klaipeda.lt 


Komiteto posėdžiai vyksta antradieniais 15.00 val.

Darbotvarkė 

 

Komiteto kompetencijos:

  • teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos rezultatų;
  • siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;
  • svarsto savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;
  • įvertina savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai;
  • svarsto savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl jo (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos;
  • siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
  • periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos planas, savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) reikalavimų įvykdymo;
  • dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai.

 

Komiteto darbotvarkių projektų archyvas

Komiteto posėdžių protokolų archyvas

Kontrolės komiteto veiklos ataskaita už 2015 metus

Kontrolės komiteto veiklos ataskaita už 2016 metus

Kontrolės komiteto veiklos ataskaita už 2017 metus

Kontrolės komiteto veiklos ataskaita už 2018 metus

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams