Pradžia
Lt En

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas

Komiteto nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Arvydas Cesiulis (pirmininkas) arvydas.cesiulis@klaipeda.lt 8 671 11 811 
Lina Skrupskelienė (pirmininko pavaduotoja) lina.skrupskeliene@klaipeda.lt 8 620 13 365
Vytautas Čepas vytautas.cepas@klaipeda.lt 8 611 30 238
Tatjana Fedotova tatjana.fedotova@klaipeda.lt 8 656 76 420
Rimantas Didžiokas rimantas.didziokas@klaipeda.lt 8 616 70 940
Nina Puteikienė nina.puteikiene@klaipeda.lt 8 698 53 023

Posėdį aptarnauja Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistė Marija Pakalniškytė, tel.  8 (46) 39 60 69, el. p. marija.pakalniskyte@klaipeda.lt.

 

Komiteto posėdžiai vyksta ketvirtadieniais 14.00 val.

Darbotvarkė

 

Komiteto kompetencijos:

  • svarsto ir rengia pasiūlymus dėl politikos formavimo bendrojo lavinimo, ikimokyklinio ir papildomojo ugdymo, kultūros, sporto bei jaunimo reikalų srityse ir siūlo jos įgyvendinimo kryptis ir būdus, kontroliuoja suformuotos politikos įgyvendinimą;
  • kontroliuoja savivaldybės ugdymo, sporto ir jaunimo reikalų, kultūros įstaigų veiklą, analizuoja, kaip jose vykdomas biudžetas, biudžeto lėšų naudojimo racionalumas, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos pagerinimo;
  • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl ugdymo, sporto ir jaunimo reikalų, kultūros, nevyriausybinių organizacijų veiklos, svarsto ir teikia pasiūlymus dėl nevalstybinių švietimo įstaigų programų finansavimo;
  • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl suaugusiųjų švietimo;
  • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl miesto švietimo, sporto tinklų optimizavimo;
  • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimo ir savanorystės skatinimo; 
  • svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus tautinių mažumų ir religinių bendruomenių klausimais;
  • nagrinėja gyventojų pasiūlymus ir pageidavimus pagal komiteto kompetenciją ir teikia pasiūlymus.
 

Komiteto darbotvarkių projektų archyvas

Komiteto posėdžių protokolų archyvas

Komiteto veiklos ataskaita už 2015 metus

Komiteto veiklos ataskaita už 2016 metus

Komiteto veiklos ataskaita už 2017 metus

Komiteto veiklos ataskaita už 2018 metus

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams