Pradžia
Lt En

Konkursas Statinių administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto karjeros valstybės tarnautojo pareigoms eiti

Organizuojamas konkursas Statinių administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto karjeros valstybės tarnautojo pareigoms eiti, pareiginės algos koeficientas  8,50 baziniais dydžiais. Skelbimo Nr. 44606.

 Specialieji reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
  2. Turėti 1 metų darbo patirtį statybos inžinerijos srityje;
  3. Turėti galiojantį ypatingų statinių (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) statybos ir (ar) statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą;
  4. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, archyvavimą, viešuosius pirkimus, statybos valdymą, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų projektų administravimą;
  5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, įgyvendinant priskirtas funkcijas, uždavinius ir priemones;
  6. Mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas.
  2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
  3. Užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

 Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2020 m. birželio 17 d. įskaitytinai.

Išsamesnė informacija Personalo skyriuje, 217 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje, arba tel. (8 46) 39 32 28. 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams