Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Kultūros kaitos gairės 2015–2020 metams

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-7 buvo patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros kaitos gairės (toliau – dokumentas).

Dokumentu nustatytos aiškios Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros vystymo kryptys artimiausiam 2015-2020 metų laikotarpiui, sukurtos prielaidos didesniam kultūros finansavimui, jos sklaidai nacionaliniu bei tarptautiniu mastu, kultūros infrastruktūros modernizavimui bei paslaugų kokybės gerinimui, kultūros viešojo administravimo tobulinimui, pokyčių kultūros srityje skatinimui, viešojo sektoriaus kultūros subjektų tampresniam bendradarbiavimui su verslo struktūromis ir kitais sektoriais (švietimo, mokslo, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos ir pan.), uostamiesčio kultūros integravimuisi į tarptautinius kultūrinio bendradarbiavimo tinklus.

Dokumente prioritetinėmis išskirtos penkios kultūros pertvarkos kryptys:

  • Tarpsektorinės sąveikos skatinimas. Tikslas – įtvirtinti kultūrą kaip strateginę Klaipėdos miesto savivaldybės raidos kryptį, didinant jos įtaką miesto ekonominiam vystymuisi ir vaidmenį, įgyvendinant įvairius sektorius jungiančias iniciatyvas;
  • Kultūrinio tapatumo stiprinimas. Tikslas  formuoti miesto kultūrinį tapatumą, integruotą į Baltijos jūros regiono kultūrinę erdvę;
  • Kultūros prieinamumo didinimas. Tikslas – skatinti bendruomenės kultūrinį bei kūrybinį aktyvumą, didinti kultūros atvirumą įvairiems visuomenės sluoksniams;
  • Komunikacija. Tikslas – sukurti gerai funkcionuojančią Klaipėdos miesto kultūros komunikavimo ir įvaizdžio formavimo sistemą;
  • Biudžetinio sektoriaus paslaugų ir infrastruktūros gerinimas. Tikslas – gerinti kultūros paslaugų administravimą, modernizuoti fizinę infrastruktūrą, sudaryti sąlygas naujos kokybės paslaugų, labiau skatinančių visuomenės kūrybiškumą ir kultūrinio turizmo plėtrą, teikimui.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros kaitos gairės

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams