Pradžia
Lt En

EKSTERNAI JAU GALI TEIKTI PRAŠYMUS DĖL EGZAMINŲ LAIKYMO

EKSTERNAI JAU GALI TEIKTI PRAŠYMUS DĖL EGZAMINŲ LAIKYMO

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2016 metais, jau gali teikti prašymus bazinės mokyklos vadovui. Priimti ir registruoti eksternų, taip pat reorganizuotų, likviduotų mokyklų buvusių mokinių ir laisvės atėmimo vietoje mokymosi pasiekimų pažymėjimus gavusių buvusių mokinių, planuojančių brandos egzaminus laikyti 2016 metais, prašymus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą pavesta Klaipėdos Vydūno gimnazijai.

Eksternai prašymus turi pateikti iki vasario 25 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje, kuri vyks kovo 21 – birželio 22 dienomis. Akcentuotina tai, jog šiais metais užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzaminą sudarys keturios dalys – kalbėjimas (vietoje buvusios įskaitos), klausymas, rašymas ir skaitymas. Tiek eksternai, tiek buvę mokiniai privalės laikyti minėto egzamino kalbėjimo dalį. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios (birželio 23 d.), eksternai, nepateikę prašymo iki vasario 25 dienos, prašymus dar galės pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų. Pakartotinė sesija baigsis liepos 7 dieną mokykliniu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu.

Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje);

4) užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

Teikdamas prašymą eksternas įmoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Buvę mokiniai, t. y. ankstesniųjų laidų abiturientai, turintys mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį mokymąsi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje, prašymus laikyti brandos egzaminus turi pateikti mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui.

Primename, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėje mokykloje laikys tik tie kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje, eksternai, įsiregistravę egzaminus laikyti po vasario 25 dienos Kauno miesto bazinėje mokykloje.

Buvę mokiniai, eksternai, norintys detaliau susipažinti su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, su dalykų brandos egzaminų programomis ir vykdymo instrukcijomis, 2016 metų brandos egzaminų tvarkaraščiu, gali susipažinti internetinėse svetainėse: Švietimo ir mokslo ministerijos http://www.smm.lt ir http://www.egzaminai.lt. Be to kandidatai visais rūpimais klausimais, susijusiais su brandos egzaminais, gali kreiptis į Klaipėdos miesto mokyklų ir gimnazijų administracijas, į bazinę mokyklą, adresu Sulupės g. 26, telefonu (8 46) 411 005 – direktorius Arvydas Girdzijauskas, Savivaldybės Švietimo skyriaus specialistus: tel. (8 46) 396 149, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Kazakauskienė, (8 46) 396 151, vyriausioji specialistė Rūta Rimkuvienė.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą“.

 

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams