Pradžia
Lt En

KVIEČIAME SIŪLYTI ATSTOVUS Į ETIKOS KOMISIJĄ

KVIEČIAME SIŪLYTI ATSTOVUS Į ETIKOS KOMISIJĄ

Vadovaudamiesi Etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2017 m. rugpjūčio 8 d. potvarkiu Nr. M-41 „Dėl visuomenės atstovų kandidatūrų teikimo į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisiją“, kviečiame viešuosius juridinius asmenims teikti visuomenės atstovų (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgaliotų atstovų) kandidatūras į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos (toliau – Komisija) narius.

Kandidatų registracijos pradžia – š. m. rugpjūčio 11 d. Registracija vykdoma iki š. m. rugsėjo 1 d.

Visuomenės atstovų kandidatūras teikiantys viešieji juridiniai asmenys privalo pateikti šiuos dokumentus:

1)      viešojo juridinio asmens įgalioto atstovo kandidatūros rašytinį siūlymą;

2)      sutikimą būti kandidatu į Komisijos narius;

3)      kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

4)      dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamosios vietos deklaravimą Klaipėdos mieste;

5)      kandidato ryšį su viešuoju juridiniu asmeniu patvirtinantį dokumentą;

6)      nepriekaištingos reputacijos deklaraciją, užpildytą pagal priede pateiktą formą.

Nurodyti dokumentai pateikiami Klaipėdos miesto savivaldybės merui per Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatą šiuo adresu: Danės g. 17, LT-92298 Klaipėda.

 

PRIEDAS. Kandidato nepriekaištingos reputacijos deklaracija

 

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading