Pradžia
Lt En

Mokinių priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas 2018–2019 mokslo metams

1
Mokinių priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas 2018–2019 mokslo metams

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 21 d. patvirtino naują priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo redakciją. Juo patikslinti asmenų priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijai ir sąlygos, priėmimo dokumentų pateikimo, priėmimo vykdymo ir informacijos viešinimo nuostatos. 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu, prašymai mokytis 2018–2019 mokslo metais mokyklose priimami:

 • į 1 klases ir I gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.;
 • į 2–10 klases ir II–IV gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

Prašymai mokykloms teikiami asmeniškai ar registruotu laišku. Iki nustatytos dienos registruotu laišku gauti prašymai registruojami pirmąją prašymų teikimo dieną mokyklų prašymų registruose.

Prašymus už vaikus iki 14 metų mokykloms teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–18 metų asmenys prašymus pateikia patys, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus. Prašymus galima teikti į kelias mokyklas, tokiu atveju prašymuose būtina nurodyti kitų pasirinktų mokyklų pavadinimus.

 1. Mokyklų interneto svetainėse skelbiamos prašymų formos bei informacija apie kitus priėmimo dokumentus, jų pateikimo vietas, terminus, mokykloms priskirtas aptarnavimo teritorijas ir pan.
 2. Asmenys į mokyklas priimami, atsižvelgus į jų faktines gyvenamąsias vietas, arba mokyklas asmenys renkasi patys pagal individualius švietimo poreikius. priėmimas į mokyklas vykdomas pagal prašymų įregistravimo datas arba motyvacijos vertinimo rezultatus, priimant į netradicinio ugdymo klases, kai norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų ir tokį priėmimo būdą nustatė savivaldybės taryba, priskirdama aptarnavimo teritorijas.
 3. Pagrindinis ir svarbiausias priėmimas 2018–2019 mokslo metams bus vykdomas:
 • į mokyklas-darželius, netradicinio ugdymo klases (išskyrus sporto) – 2018 m. gegužės 1–20 d. (nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai);
 • į kitas mokyklas – 2018 m. birželio 10–25 d. (nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai).

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas.

 1. Jeigu asmenys renkasi priskirtas mokyklas, esančias arčiau gyvenamosios vietos, ir jose pateikta prašymų daugiau nei yra mokymosi vietų, vykdomi šie veiksmai:
 • pirmumo teise priimami: visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje ar netradicinio ugdymo klasėje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas;
 • mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys našlaičiai, asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas;
  • vykdomas motyvacijos vertinimas į netradicinio ugdymo klases;
  • derinami tarp mokyklų prašymus įregistravusių asmenų sąrašai;
  • organizuojama gyvenamųjų vietų patikra mokinių registro, savivaldybės centralizuotos vaikų priėmimo informacinės sistemos pagrindu ar apklausiant miesto ir kitų savivaldybių seniūnus bei seniūnaičius;
  • prašoma pateikti papildomus dokumentus, įrodančius priimamų asmenų gyvenamąsias vietas (patalpų nuomos sutartis, pažyma iš registro apie įsigytą nekilnojamąjį turtą, mokėjimo kvitai už suteiktas komunalines ar kitas gyvenamųjų patalpų išlaikymo paslaugas, nekilnojamojo turto pirkimo dokumentai ir panašiai);
  • esant poreikiui, lankomasi prašyme nurodytu adresu mokyklos vadovo rašytiniu pavedimu, prireikus pasitelkiant institucijų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, atstovus savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;
  • asmenims siūlomos kitos tą pačią ugdymo programą vykdančios mokyklos, kuriose yra laisvų vietų, ir su šių mokyklų vadovais derinamas asmenų priėmimas.

Pasitvirtinus įtarimams dėl neteisingų duomenų apie gyvenamąsias vietas pateikimo, asmenys telefonu, elektroniniu paštu ar registruotu laišku informuojami, kad jų prašymai nebus tenkinami.

 1. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys priimami į savivaldybės tarybos priskirtas mokyklas ir mokyklų laisvas vietas bendra aprašo tvarka, pirmenybę teikiant asmenims, pateikusiems dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti mokykloms ūkio lėšas bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu.

Jeigu asmenys renkasi mokyklas pagal individualius švietimo poreikius, tai jie priimami tai mokyklai aprašu nustatyta tvarka.

 1. Aktualiems, apraše nenumatytiems, asmenų priėmimo į mokyklas atvejams nagrinėti bus sudaroma savivaldybės mokinių priėmimo komisija, kurią sudarys du savivaldybės tarybos, trys Savivaldybės administracijos, vienas mokyklų vadovų asociacijos ir vienas asociacijos Vakarų Lietuvos tėvų forumo deleguoti atstovai. Komisija nagrinės asmenų skundus, pareiškimus, susijusius su priėmimu į mokyklas, bei priims sprendimus dėl išimtinio mokinių priėmimo.

Asmenys komisijai skirtus rašytinius prašymus ir dokumentus galės pateikti Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, 91502 Klaipėda). Kartu su prašymais privalomai pateikiami šie dokumentai:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);
 3. specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Plačiau su aprašu, mokykloms priskirtomis aptarnavimo teritorijomis galima susipažinti čia: https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/122

 

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams