Pradžia
Lt En

Informacija apie planuojamą rengti detaliojo plano koregavimą

Informacija apie planuojamą rengti detaliojo plano koregavimą

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti žemės sklypo Rasytės g. 5/ Druskininkų g. 1 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 174 „Dėl žemės sklypo Rasytės g. 5/ Druskininkų g. 1 detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Rasytės g. 5 (kadastro Nr. 2101/0001:525) ir žemės sklypui kadastro Nr. 2101/0001:909.                 

Detaliojo plano korektūros rengimo tikslai – detalizuojant bendrojo plano sprendinius, nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės sklypo kadastro Nr. 2101/0001:909 naudojimo būdą, pertvarkyti žemės sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2020 m. balandžio 14 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt (arba planavimas@klaipeda.lt).

Su sprendimo rengti korektūrą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. AD2-542 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“ nuorašas, 2 lapai.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo tikslų“ projektas, 1 lapas.

Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content