Pradžia
Lt En

Savivaldybės administracija pristato 2019 metų darbus

Savivaldybės administracija pristato 2019 metų darbus

Pasirengimas įgyvendinti stambius investicinius projektus, patrauklios, švarios ir saugios aplinkos mieste kūrimas, ryžtingas ūkiškumas – tai svarbiausi 2019 metų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos veiklos akcentai. Miesto bendruomenė ir Klaipėdos miesto savivaldybės taryba kviečiama susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaita.

„Darbas Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigose man pirmiausia reiškia didelį pasitikėjimą. Manau, kad turėdami miesto, kuriame laisva valia norime gyventi, mokytis ir dirbti, viziją, išdiskutavę, kaip tai pasiekti, veikdami kartu su Savivaldybės administracija, savivaldybės taryba, miesto bendruomene, galime pasiekti ypač sėkmingų rezultatų“, - sakė G. Neniškis, kviesdamas ir 2020-aisiais didžiausią dėmesį sutelkti patrauklaus miesto kūrybai. Konstruktyviai diskusijai. Geriausių sprendimų paieškai. Bendram labui.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas pradėjęs eiti praėjusių metų gegužės 23 d., Gintaras Neniškis sakė, kad pirmasis didelis iššūkis buvo suvaldyti krizinę situaciją dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektų įgyvendinimo. Tuomet dėl užsitęsusių techninio projektavimo ir rangos darbų, dėl pernelyg lėto projektams iš ES struktūrinių fondų skiriamų lėšų įsisavinimo praėjusių metų vasarą Vidaus reikalų ministerija nusprendė sumažinti ES ir valstybės paramą daugiau negu 3 mln. Eur. Savivaldybei teko skubiai imtis veiksmų susidariusiai situacijai išspręsti: reikėjo apsispręsti, kuriuos investicinius projektus atidėti, kaip perskirstyti lėšas, kad pinigų atsirastų prioritetiniams miesto projektams. Siekiant paspartinti integruotos teritorijos vystymo programos projektų įgyvendinimą su Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovais buvo išanalizuotos įvairios galimybės, priimti sprendimai efektyvinti veiklos planavimą, ieškota būdų, kaip paspartinti viešųjų pirkimų procedūras, kad būtų galima kuo greičiau imtis realių darbų. Laiku priimti pamatuoti sprendimai lėmė rezultatą – 2019 m. buvo pradėti ir sėkmingai tęsiami rangos darbai dėl futbolo mokyklos statybos, Jono kalnelio rekonstrukcijos, Ąžuolyno giraitės sutvarkymo ir kt.

Didelių iššūkių 2019-aisiais būta ir daugiau. Ryžtingų veiksmų teko imtis dėl rangovo, laimėjusio konkursą dėl Tilžės g. rekonstrukcijos – pradėta sutarties nutraukimo procedūra su jau pusmetį veiklą imitavusiu rangovu. Žinia, užsitęsę darbai šiame objekte klaipėdiečių nenudžiugino, tačiau savivaldybė padarė ryžtingus žingsnius, kad nepatogumai dėl eismo transporto šioje intensyvioje sankryžoje kuo greičiau baigtųsi. Juolab, kad lygiagrečiai šiemet vykdoma ir Šilutės pl.–Kauno g. sankryžos rekonstrukcija.

2019 m. liepos mėn. po intensyvių diskusijų buvo parengti ir savivaldybės tarybos patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2023 m. veiklos prioritetai ir pagrindiniai rodikliai, nubrėžiantys ambicingas gaires visai kadencijai.

2019-aisiais pradėtų didelių darbų sąraše – Malūno parko teritorijos sutvarkymas, Danės krantinių rekonstrukcija ir jos prieigų sutvarkymas, pėsčiųjų tako palei Taikos pr., viešosios erdvės prie „Vaidilos“ kino teatro sutvarkymas ir kt.

Tačiau išskirtinį dėmesį Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius G.Neniškis prisipažino skyręs Baltijos pr., Šilutės pl. ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos rekonstravimo projektui – neabejotinai svarbiausiam miesto transporto projektui. Praėjusių metų pabaigoje pagaliau patvirtintas šio miestui ir uostui itin svarbaus objekto techninis projektas, o neseniai pradėtos procedūros rangovui parinkti.

Per septynis 2019 m. mėnesius, už kuriuos pateikiama Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaita, atlikta daug reikšmingų, bet ne visada akivaizdžiai matomų darbų, kaip antai: visų investicinių projektų revizija, siekiant sutelkti resursus į svarbiausius miesto projektus; savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymas – teko iš naujo suformuoti įmonių valdymo organus; intensyvūs miesto Bendrojo plano parengimo darbai, kuriuos lydėjo didelis visuomenės susidomėjimas; Savivaldybės administracijos pertvarka ir pan.

G.Neniškis pabrėžė, kad Savivaldybės administracijos pasiekti veiklos rezultatai yra skirti kiekvienam klaipėdiečiui, jo gerovei, gyvenimo kokybei.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos ataskaita čia:

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  

SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS BEI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITOMS  

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITA 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams