Pradžia
Lt En

Skelbiami kultūros ir meno sričių projektų dalinio finansavimo konkurso rezultatai

Skelbiami kultūros ir meno sričių projektų dalinio finansavimo konkurso rezultatai

Vadovaudamiesi Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-187 „Dėl kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“, 50 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. AD1-394 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo 2020 m. kultūros ir meno sričių (Bendruomeniškumą skatinančių, Istorinės atminties, paveldo ir etninės kultūros, Jūrinės kultūros ir edukacijos, Kultūros edukacijos, Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtros, kino sklaidos, Menininkų rezidencijų, Scenos menų ir muzikos, Klaipėdoje rengiamų tęstinių tarptautinių kultūros ar meno festivalių, Vizualiųjų menų (dailės, fotografijos, tarpdisciplininio meno) ir dizaino) projektams iš dalies finansuoti“, informuojame apie 2020 metų kultūros ir meno sričių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso rezultatus. Finansuojami ir nefinansuojami kultūros ir meno sričių projektų sąrašus pamatysite nuorodose, esančiose po šiuo pranešimu. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Prieš pasirašant sutartį, kviečiame projektų vykdytojus įsivertinti, ar dėl susiklosčiusių aplinkybių, bus įmanoma tinkamai įgyvendinti projekte numatytas veiklas.

Atnaujinta sutarties ir sąmatos forma bus paskelbta ir pareiškėjams išsiųsta artimiausiu metu. Kilus klausimams dėl sutarčių ir sąmatų kreiptis į Kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę Raimondą Mažonienę, el. p. raimonda.mazoniene@klaipeda.lt, tel. nr. (8 46) 39 61 74.

Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po Savivaldybės administracijos pranešimo paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu apie sprendimą skirti finansavimą priėmimo dienos pateikia Savivaldybės administracijai sutarčiai parengti būtinus duomenis ir (ar) dokumentus. Sutartį pasirašo įgaliotas pareiškėjo asmuo, o sąmatą prie sutarties papildomai privalo pasirašyti už pareiškėjo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo.

2020 m. savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuojami kultūros ir meno sričių projektai

2020 m. savivaldybės biudžeto lėšomis nefinansuojami kultūros ir meno sričių projektai

2020 m. kovo 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-394 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo 2020 m. kultūros ir meno sričių (Bendruomeniškumą skatinančių, Istorinės atminties, paveldo ir etninės kultūros, Jūrinės kultūros ir edukacijos, Kultūros edukacijos, Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtros, kino sklaidos, Menininkų rezidencijų, Scenos menų ir muzikos, Klaipėdoje rengiamų tęstinių tarptautinių kultūros ar meno festivalių, Vizualiųjų menų (dailės, fotografijos, tarpdisciplininio meno) ir dizaino) projektams iš dalies finansuoti“

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content