Pradžia
Lt En

Svarbi informacija šalies sveikatos apsaugos srityje kinta kone kasdien

Svarbi informacija šalies sveikatos apsaugos srityje kinta kone kasdien

Supažindiname su naujausiais Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, kurie yra susiję su ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso plitimo grėsmių valdymo.

Dėl mobilaus patikros punkto veiklos

Sveikatos apsaugos ministras – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga priėmė sprendimą dėl savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos. Joje nustatyta, kad Klaipėdos miesto ir Telšių rajono mobilūs patikros punktai paimtus ėminius turi pristatyti jiems priskirtai VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės laboratorijai. Pagal šį sprendimą kiekvienam šalyje veikiančiam mobiliam patikros punktui Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija turi perduoti po 500 vnt. COVID-19 ligos virusologinių terpių rinkinių.  

Dėl visuomenės sveikatos biurų bendradarbiavimo

Savivaldybių administracijos karantino šalyje paskelbimo laikotarpiu yra įpareigotos užtikrinti, kad savivaldybių visuomenės sveikatos biurai vykdytų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro SAM nurodymus ir dalyvautų:

  • vykdant Lietuvos Respublikos sienos medicininę – karantininę kontrolę dėl COVID-19 ligos sienos kirtimo punktuose,
  • apklausiant asmenis, turėjusius sąlytį su ligoniais, sergančiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmenimis, įtariamais, kad serga šia liga, bei taikant kitas atvejo valdymo priemones pagal Nacionalinio sveikatos priežiūros centro nurodymus (informacijos rinkimas bei teikimas telefonu bei raštu);
  • informuojant asmenis, kad nesilaikant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo bei Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų, gali būti taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka;
  • informuojant visuomenę dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevencijos priemonių taikymo, remiantis informacija, pateikta Sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje.

Tėvelių dėmesiui

Priimtas sprendimas, kuriuo nuspręsta uždrausti parkuose ir kitose atvirose viešose erdvėse būriuotis didesnei nei 5 asmenų grupei. Taip pat įpareigojama parkuose ir kitose atvirose vietose laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 min. kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas). Vaikų žaidimų aikštelėse draudžiama vienu metu žaisti daugiau nei vienos šeimos vaikams.

Turės pasirūpinti išimtiniais atvejais

Sveikatos apsaugos ministras – Valstybės lygio ekstreamliosios situacijos valstybės operacijų vadovas 2020 m. kovo 18 d. sprendimu pavedė savivaldybių administracijoms privalomai užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą ir maitinimo organizavimą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.

Informacija – iš vieno šaltinio

Siekdamas užtikrinti, kad Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronaviruso būtų išlaikyta visuomenės rimtis, kad piliečiai gautų operatyvią ir tikslią informaciją, sveikatos apsaugos ministras – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga š.m. kovo 19 d. priėmė sprendimą dėl viešosios informacijos apie valstybės lygio ekstreamliąją situaciją skelbimo ir viešinimo. Jame nurodyta, kad  teikti informaciją dėl naujojo koronaviruso plitimo ir grėsmės turi vienas informacijos šaltinis – Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro Visuomenės informavimo grupė. Ministro leidžia asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei kitoms sprendime nurodytoms įstaigoms skelbti informaciją, tačiau veiksmai a priori turi būti suderinti su minėta Visuomenės informavimo grupe.

Penktadienį, kovo 20 d., Visuomenės informavimo grupės dėl koronaviruso vadovas Giedrius Surplys informavo, kad Sveikatos apsaugos ministerija operatyviai sprendžia, kaip perskirstyti ir sustiprinti viešųjų ryšių padalinį, siekiant išspręsti “butelio kakliuko problemą sveikatos sistemoje dėl informacijos sklaidos”.

Dėl pacientų po ūmios būklės

Kitu sveikatos ministro sprendimu nustatyta, kad karantino metu pacientai, kurie yra išrašomi iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros po ūmios būklės, suteikus neatidėliotiną pagalbą ir atlikus chirurginę operaciją, po kurios turėtų būti skiriama medicininė reabilitacija, tačiau jiems dar yra būtinos slaugos paslaugos, tolimesnio gydymo (slaugos paslaugų teikimui) perkeliami į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines. Šie pacientai perkeliami prioriteto tvarka ir tik tiesiogiai iš vienos įstaigos į kitą. Tuo pasirūpinti įpareigotos asmens priežiūros įstaigos, o savivaldybių administracijos turi užtikrinti operatyvų šio sprendimo vykdymą.

Dėl sveikatos pažymų

Kovo 19 d. sprendimu pakeistas ankstesnis ministro sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną. Nustatyta, kad ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų ir profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo teikimas atidedamas.

Karantino režimo metu netaikomas reikalavimas įsidarbinantiems ir (ar) dirbantiems asmenims turėti galiojančią sveikatos patikrinimo pažymą.

Vis dėlto karantino laikotarpiu turi būti sudaryta galimybė nuotoliniu būdu išduoti Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą 2 grupės transporto priemonių vairuotojams, vykstantiems atsivežti krovinių į užsienio valstybes, kuriems būtina pasikeisti vairuotojo pažymėjimą.

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content