Pradžia
Lt En

Organizuojama atranka į Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas (vietoj negalinčio eiti pareigų) – pareiginės algos koeficientas 7,1 baziniais dydžiais:

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų, apskaitos arba verslo ir vadybos krypties išsilavinimą; turėti darbo patirties ekonomikos ar finansų valdymo srityje; būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybės biudžeto sudarymą, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodiką, strateginio planavimo principus; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

 Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;
  4. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

Duomenys apie pretendentus neskelbiami.

Dokumentai priimami iki 2019 m. balandžio 23 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Personalo skyriuje, 217 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje, arba tel. (8 46) 39 32 28.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams