Pradžia
Lt En

Identiteto būtinybė: rusai Lietuvoje ar Lietuvos rusai?

Klaipėdos kultūros fabrikas

Klaipėdos miesto savivaldybė ir medijų agentūra „Nanook“ kviečia į diskusiją „Identiteto būtinybė: rusai Lietuvoje ar Lietuvos rusai?“

Renginio metu vyks ir trumpametražių filmų bei video projektų peržiūra, dalyvaujant autoriams.

Diskusija vyks ir filmai bus demonstruojami rusų kalba.

Renginys atviras visiems.

Klausimai diskusijai:

Tapatybė paveldima ar pasirenkama?

Ar galima ignoruoti šalį, kurioje gyveni? Kiek stipri gali ir turi būti tautinė ištikimybė?

Kaip jaučiasi rusai gyvendami Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse, 5, 15 ar 50 metų?

Ką reiškia būti lietuviu? Kalbėti lietuviškai, šlietis prie kolektyvinio sentimento bei bendros atminties?

Kodėl lietuviai taip susirūpinę emigrantų tautinio identiteto išsaugojimu, bet dažnai priešiškai nusiteikę čia gyvenančių kitataučių ir jų tapatybės išsaugojimo atžvilgiu?Diskusijoje dalyvauja:

Irina Vilkova, Rusijos aktorė ir režisierė

Aleksandras Gavrilovas, literatūros kritikas iš Maskvos

Viktoras Miniotas, Vilniaus stačiatikių Šv.Dvasios cerkvės/vienuolyno diakonas ir regentas

Andrejus Čęrnovas, Lietuvos jūrininkų sąjungos tarybos narys, pirmininko pavaduotojas, Klaipėda

Anatolijus Klemencovas, dailininkas, Klaipėda

Moderatorė: Ina Šilina, projekto „Tapatybės“ vadovė, medijų agentūra «Nanook».Renginio programa:

16:00 Klaipėdos m. mero Vytauto Grubliausko sveikinimo žodis;

16:05 video projekto «Tainstvo» peržiūra, režisierė Anastasija Sosunova, 18 min., rusų k.

16:25 trumpametražio filmo «Biurokratija» peržiūra, režisierė Irina Vilkova, 11 min., rusų k.

16:40 diskusija

17:40 klausimai diskusijos dalyviams

18:00 video projekto «Demichovo šuo» peržiūra, režisierė Anastasija Sosunova, 7 min., rusų k.

18:10 renginio pabaigaDiskusija vyks rusų k.

/ Įėjimas nemokamas /


-----------------------------------------------


Приглашаем на дискуссию: «Необходимость идентичности: русские в Литве или русские Литвы?», а также просмотр видео работ и короткометражного фильма при участии авторов и других гостей.Где: Центр творческих индустрий «Фабрика культуры» („Kultūros fabrikas”), ул. Бангу 5, Клайпеда

Когда: Воскресение, 9 июня, 16:00 час.

Организаторы: Самоуправление г. Клайпеда в сотрудничестве с медиа агентством «Nanook»

Дискуссия и фильмы на русском языке. Мероприятие открыто для всех.Вопросы к обсуждению:

Идентичность наследуется или выбирается?

Могу ли я игнорировать страну, в которой живу? Насколько сильной может и должна быть национальная лояльность?

Как себя чувствуют русские, проживающие в Литве и в других странах Балтии, 5, 15 или 50 лет?

Что значит быть литовцем? Говорить по-литовски, присоединяться к коллективным сантиментам и общей памяти?

Почему литовцы так обеспокоены сохранением национальной идентичности литовских эмигрантов за рубежом, но порой враждебно относятся к проживающим здесь людям иной национальности и сохранению их идентичности?В дискуссии участвуют:

Ирина Вилкова, российская актриса и режиссер

Александр Гаврилов, российский критик, литературный деятель

Виктор Миниотас, диакон и регент церкви Свято-Духова монастыря в Вильнюсе

Андреюс Черновас, председатель Координационного совета по морской культуре, Клайпеда

Анатолиюс Клеменцовас, художник, Клайпеда

Модератор: Инна Шилина, руководитель документального проекта «Идентичность», медиа агентство «Nanook».Предварительная программа:

16:00 С приветственным словом обратится мэр г. Клайпеды Витаутас Грубляускас

16:05 Просмотр видео работы Анастасии Сосуновой «Таинство» , 18 мин.

16:25 Просмотр короткометражного фильма Ирины Вилковой «Бар „На грудь”. Бюрократическая», 11 мин.

16:40 Дискуссия

17:40 Вопросы к участникам

18:00 Просмотр видео работы Анастасии Сосуновой «Собака Демихова», 7 мин.

18:10 Конец программы/ Вход бесплатный /

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams