Pradžia
Lt En

Įgyvendinami projektai

Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų sutvarkymas

Įgyvendus projektą, bus įgyvendinti kompleksinio tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų sutvarkymo darbai Rumpiškės gyvenamųjų namų kvartalo teritorijoje:

  • Rumpiškės kvartalo teritorijoje nuo Paryžiaus Komunos g. iki gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g.;
  • Rumpiškės kvartalo teritorijoje nuo gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g., iki Sausio 15-osios g.;
  • teritorijoje nuo Sausio 15-osios g. iki Marijos Taikos karalienės bažnyčios ir PC „Saturnas“.

Sutarties vertė – daugiau kaip 5,5 mln. Eur. Didžiąją dalį lėšų – beveik 4,7 mln. Eur – projektui finansuoti tikimasi gauti iš ES fondų.

Planuojamas sutvarkyti plotas siekia beveik 105 tūkst. kv. m.

Teritorijų planai


Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas

   

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą“ (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-904-31-0002). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2017 m. sausio 18 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 1 764 946,82 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 908 051,08 Eur.

Bastionų komplekso (Jono kalnelio) teritorija yra vienas pagrindinių miesto urbanistinės struktūros elementų, tačiau dėl nusidėvėjusios, prastos fizinės būklės, nereprezentatyvios išvaizdos esama viešoji infrastruktūra yra nepatraukli bendruomenės veiklai, poilsiui ir laisvalaikio praleidimui, nesudaro prielaidų miesto gyventojų socialinio ekonominio aktyvumo didėjimui ir paslaugų sektoriaus kūrimui bei plėtrai.

Projekto tikslas – prisidėti prie Klaipėdos miesto bendruomenės poreikių rekreacijai tenkinimo, gyventojų užimtumo galimybių didinimo bei palankių sąlygų verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui sudarymo. Šiam tikslui pasiekti planuojama sutvarkyti Jono kalnelio teritoriją bei pritaikyti ją bendruomenės ir verslo poreikiams.

Projekto metu bus įrengta apšvietimo sistema, sutvarkyti teritorijos želdynai, mažosios architektūros elementai, įrengta stebėjimo ir apsaugos sistema, suremontuoti esami tiltai prie Danės upės ir tiltas, vedantis į salą, sutvarkytos vandens telkinio krantinės ir pakrantės, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Teritorija bus pritaikyta renginių organizavimui, bus įrengtos sėdėjimo vietos, atvesti nauji inžineriniai tinklai, neįgaliųjų patekimui į teritoriją bus įrengtas keltuvas.

Sutvarkyta Bastiono komplekso aplinka prisidės prie palankių sąlygų sudarymo smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai Klaipėdos mieste, o sutvarkyta viešoji erdvė paskatins smulkiųjų ir vidutinių verslininkų įsikūrimą netoli atnaujintos infrastruktūros. Sukurta daugiafunkcė ir reprezentatyvi viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė miesto gyventojams ir svečiams, pagerins miesto urbanistinės struktūros estetinį vaizdą bei miesto įvaizdį, sudarys sąlygas vietos gyventojų bei miesto svečių užimtumui, padidins Bastionų komplekso (Jono kalnelio) teritorijos patrauklumą.

Techninis projektas (projektuotojas – UAB „Nemuno deltos projektai“) buvo parengtas 2017 m. balandžio mėnesį. 2017 m. birželio 29 d. buvo gautas statybos leidimas, šiuo metu yra pradedamos procedūros viešųjų pirkimų rangos darbams pirkti. Planuojama, kad rangos darbai bus baigti iki 2019 m. pabaigos.

Projekto pristatymas

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Atgimimo aikštės sutvarkymas

   

Projektas:  Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių vietų įrengimas.

Aprašymas: Projektų bus siekiama didinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, kurti mieste patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką, sutvarkant Atgimimo aikštę, didinant patrauklumą investicijoms ir skatinant lankytojų srautus. Projekto tikslas - Atgimimo aikštės ir prieigų teritorijos (aikštės erdvės) sutvarkymas, traukos objekto, kaip pagrindinės miesto viešosios erdvės, tenkinančios įvairaus amžiaus gyventojų ir socialinių grupių poreikius, sukūrimas ir įrengimas vadovaujantis teritorijos istorinės raidos ir urbanistine analize bei detaliajame plane ir galimybių studijoje teikiamomis išvadomis.

Planuojama projekto vertė: 1.448.100,00, iš jų: SB* lėšos – 164.975,50, VB** lėšos – 109.975,50, ES*** lėšos – 1.246.389,00.

Projektavimas: 2016 m. gegužė - 2017 m. liepa.

Statyba: 2018 m. sausis - 2019 liepa.

Projekto vadovas: Monika Lygnugarienė, el. p. monika.lugnugariene@klaipeda.lt, tel. nr. (8 46) 39 61 10.

Galimybių studija


Bastionų tiltas

   

Projektas: Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje. Bastionų gatvės tiesimas (I etapas. Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės, II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės).

Aprašymas: Projekto tikslas – pastatyti pakeliamą 4 eismo juostų tiltą, su pėsčiųjų taku abiejose pusėse ir dviračių taku vienoje pusėje. Įrengti lietaus vandens nuo tilto pakloto ir vandens iš mechanizmų patalpų surinkimą bei nuvedimą į lietaus nuotekų tinklus su pirminiu vandens valymu nuo teršalų, įrengti apšvietimą. Sutvarkyti Danės upės krantinę (abiejose Danės upės krantinių pusėse įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, apšvietimą). Pastatyti 4 (keturių) eismo juostų gatvę su reikiama infrastruktūra, nutiesti pėsčiųjų takus abiejose gatvės pusėse  ir dviračių takus vienoje gatvės pusėje.

Planuojama projekto vertė: 9.617.985,52 eurų, iš jų: investicijų projektas - ~6.000 eurų, techninis projektas - 753.134,25 eurų, projekto ekspertizė - ~30.315,52 eurų, projekto vykdymo priežiūra - ~106.327,54, techninė priežiūra - ~60.631,04, rangos darbai - ~ 8.661.577,17 eurų.

Projektavimas: 2015-10-26 pasirašyta Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis. Projektuotojas - UAB „Kelprojektas“. Techninio projekto parengimo terminas - 20 mėn. su galimybe pratęsti ne ilgesniam kaip 4 mėn. laikotarpiui. 

Statyba: 2018 m. kovas - 2020 m. liepa.

Projekto vadovai: Gintaras Dovidaitis (el. p. gintaras.dovidaitis@klaipeda.lt, tel. nr. (8 46) 39 61 08) ir Edita Čerbienė (edita.cerbiene@klaipeda.lt).

Tilto projekto architektūrinė inžinerinė koncepcija


Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras

  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ ( projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0002). Projektas įgyvendintas pagal 2017 m. kovo 30 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skirta iki 12.584.918,00 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15.772.939,59 Eur.

Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas švietimo ir neformaliojo ugdymo veiklų plėtrai ir įvairovei (mokymui plaukti ir nardyti), sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui Klaipėdos mieste, įrengiant naują viešąjį daugiafunkcį sveikatingumo centrą su 50 metrų baseinu.

Pastatytas daugiafunkcis traukos centras skirtas neformaliam ugdymui (mokymui plaukti, nardyti), sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui, sportininkų užsiėmimams.

Baseinas yra pirmasis Lietuvoje, kurio dalyje sumontuota išnyranti platforma – pakeliamas dugnas. Čia patogu mokyti vaikus plaukti, kuriems 2,5 m gylio baseinas yra per gilus, naudotis neįgaliesiems, senjorams, šeimoms su mažais vaikais. Šioje baseino dalyje  galima nustatyti ir dviem laipsniais aukštesnę temperatūrą.

Prireikus baseiną galima padalinti į dvi dalis, kad jame galėtų sportuoti daugiau žmonių, tam įmontuota speciali sienelė. Suprojektuotos 1000 vietų žiūrovų tribūnos, todėl čia galima organizuoti įvairių vandens sporto šakų renginius. Taip pat įrengta ir nardymo šachta (8 m pločio ir 9 m gylio), kurioje vienu metu gali mokytis nardyti ar treniruotis 15 žmonių.

Pastatas tapo daugiafunkciu centru, todėl be baseino paslaugų vartotojams siūlomos ir kitos su aktyvaus laisvalaikio praleidimu, sveika mityba ir sportine veikla susijusios paslaugos.

Pastate veikia saunos, treniruoklių salė, įrengtos pagalbinės administracinės ir komercinės erdvės.

Objekto statybos darbų sutartis buvo pasirašyta 2016 m. rugsėjo 9 d. su AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“ pagal jungtinės veiklos sutartį.

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Lopšelis-darželis "Puriena"

  

Projektas: Klaipėdos lopšelio- darželio „Puriena“ pastato Naikupės g. 27, Klaipėda, rekonstrukcija, pristatant priestatą.

Aprašymas: Projekto tikslas – rekonstruoti esamą darželio pasatą, pristatyti naują priestatą, sutvarkyti darželio teritoriją įrengti asfaltuotą 14 automobilių stovėjimo aikštelę. Pagal higienos normas darželį galės lankyti 380 vaikų.

Planuojama projekto vertė: 3.384.900,00 (Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcijos ir SB* lėšos).

Projektavimas: Projektą parengė UAB „Panprojektas“. 

Statyba: 2016 m. gegužė - 2017 m. rugpjūtis.

Asmuo atsakingas už techninio projekto kontrolę: Kęstutis Garbaliauskas, el. p. kestutis.garbaliauskas@klaipeda.lt, tel. nr. (8 46) 39 63 17.


 Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ sutartį. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Bendras projekto biudžetas – 321 559,76 Eur, iš jų ES lėšos – 273 325,79 Eur, SB* lėšos – 48 233,97 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – pakeisti Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalį ir įrengti Melnragės parką, gerinant kraštovaizdžio būklę ir teritorijos kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant teritorijos kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, didinant teritorijos vizualinį-estetinį potencialą.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2018-12-31

Įgyvendinant projektą bus pakeista savivaldybės bendrojo plano kraštovaizdžio dalis ir įgyvendinto Melnragės parko ir gretimos teritorijos tarp Nėgių g. ir Vėtros g. teritorijos tvarkymo bei kraštovaizdžio gerinimo priemonės. Numatoma sutvarkyti apie 9 ha ploto teritoriją. Pagal rengiamą teritorijos tvarkymo projektą planuojama  nutiesti natūralios dangos pažintinius ir poilsiui skirtus takus, sutvarkyti želdinius, pašalinanti menkaverčius krūmokšnius, atsodinti natūraliam kraštovaizdžiui būdingus augalus, naikinti invazinius augalus, taip sudarant geresnes sąlygas biologinės įvairovės išsaugojimui, įrengti pažintinius stendus su informacija apie pajūrio kraštovaizdį, smėlynams būdingą augmeniją, pastatyti suoliukus, šiukšliadėžes.

Projektu siekiama išsaugoti teritorijoje esančias vertingas ekosistemas, stiprinti apsaugines ekologines funkcijas ir kartu sudaryti sąlygas visuomenei naudoti šią, su pajūrio paplūdimiu besiribojančią, teritoriją rekreacijos poreikiams ir pažinti vietovės gamtines, kultūrines vertybes.  


Turizmo informacinės infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems

Pietvakarinės Klaipėdos regiono dalies savivaldybės vykdo projektą „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“.

Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje lankytinų vietų ženklinimo infrastruktūra nėra pakankamai gerai išvystyta ir pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Nors neįgalieji nėra didžioji turistų dalis, tačiau lankytinų vietų ženklinimo/informacijos infrastruktūra turi būti lengvai prieinama ir pritaikoma visiems žmonėms. Didelė dalis Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje esančių informacinių stendų, informuojančių apie lankytinus objektus, yra nepatogūs naudotis žmonėms su judėjimo, regos ar intelektine negalia, trūksta tinkamos vaizdinės ar apčiuopiamos informacijos, nukreipiamųjų ženklų bei ženklų, nurodančių, jog kai kurios lankytinos vietos yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams.

Klaipėdos rajono, Neringos, Klaipėdos miesto ir Šilutės rajono savivaldybių administracijos bendradarbiauja šiame projekte siekdamos sukurti vientisą, savivaldybes jungiančią turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Projekto tikslas –  sukurti bendrą turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Tikslinė grupė – neįgalieji (žmonės su judėjimo ar regos negalia, silpnaregyste bei intelektiniais sutrikimais).

Projekto metu planuojama įrengti tokius ženklinimo infrastruktūros objektus kaip bareljefines 3D plokštes, taktilinius žemėlapius, informacinius stendus Brailio raštu, tarptautinius ženklus, nurodančius judėjimo kryptį neįgaliesiems ir ženklus, nurodančius, jog infrastruktūra yra pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Visa tai yra reikalinga siekiant sukurti vientisą turizmo ženklinimo sistemą, kuri palengvintų neįgaliųjų lankytinų objektų pažinimo galimybes. Projektu siekiama įrengti 83 ženklinimo infrastruktūros objektus Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje.

Projekto biudžeto suma – 277 631,38 Eur pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Šio projekto įgyvendinimui yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Šiuo projektu yra siekiama sukurti lygias galimybes žmonėms su negalia praktiškai ir teoriškai pažinti ir susipažinti su lankytinais objektais.


Fachverkinės architektūros pastatų komplekso tvarkyba

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4) tvarkyba“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-R-302-31-0006). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. sausio 17 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 1 021 766,88 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 400 976,56 Eur.

Fachverkinės architektūros kompleksas yra vienas svarbiausių išlikusių kultūros paveldo objektų Klaipėdos mieste. Fachverkinės kultūros statiniai vertinami kaip išskirtiniai, turintys architektūrinę, urbanistinę, istorinę vertę. Atlikus fachverkinio architektūros pastatų statinių būklės įvertinimą, nustatyta, kad fachverkinių pastatų fasadai yra avarinės būklės. Tokia kultūrinio paveldo pastatų būklė darosi nepatraukli tiek vietos gyventojams, tiek miesto svečiams, todėl šiose įstaigose mažėja lankytojų srautas.

Kadangi viename iš planuojamų tvarkyti pastatų dalį patalpų valdo Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriu – Lietuvos dailininkų sąjunga.

Projekto tikslas – išsaugoti bei atskleisti vertingąsias Klaipėdos miesto kultūros paveldo objektų savybes, pritaikant edukacinėms, ekonominėms, socialinėms reikmėms.

Siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objektų savybes ir sudaryti prielaidas lankytojų srauto didinimui, kurti naujas ir plėtoti esamas veiklas įtraukiant kuo daugiau žmonių, projekto metu planuojama sutvarkyti 4 į kultūros vertybių registrą įtrauktus fachverkinės architektūros pastatus. Planuojama tvarkyti Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4  esančius pastatus. Juose yra įsikūrusios šios įstaigos: Kultūrų komunikacijų centras, Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriai, Lėlių teatras.

Techniniai projektai (projektuotojas – UAB „Uostamiesčio projektas“) buvo baigti rengti 2017 m. rugsėjo mėnesį, šiuo metu yra gauti visi statybos leidimai, yra pradedamos procedūros viešųjų pirkimų rangos darbams pirkti. Planuojama, kad rangos darbai bus baigti iki 2019 m. pabaigos.

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.


Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“ (projekto kodas Nr. 06.2.1-TID-R-511-31-0004). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. kovo 19 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Transporto investicijų direkcijos.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 1 980 601,25 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 535 780,29 Eur.

Projekto tikslas - padidinti Tilžės gatvės pralaidumą ir sumažinti eismo įvykių skaičių Tilžės g. Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžoje.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti Tilžės g. atkarpą, nuo esamos žiedinės sankryžos iki geležinkelio pervažos bei pertvarkyti žiedinę Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą į šviesoforinę. Atlikus gatvės rekonstrukcijos darbus ir pertvarkius žiedinę sankryžą į šviesoforinę bus pagerinta gatvės infrastruktūra – įrengta kokybiška danga, nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai, įrengtas apšvietimas, rekonstruoti inžineriniai tinklai, įdiegtos eismo saugos priemonės. Atlikus rekonstrukcijos darbus bus didinamas miesto patrauklumas, regionų judumas, mažinamas transporto priemonių kelionės metu sugaištas laikas, didinamas miesto gyventojų saugumas, mažinamas neigiamas poveikis aplinkai bei žmonių sveikatai, tikimasi pagerinti socialinio, ekonominio gyvenimo sąlygas, verslo sąlygas, darbo vietų pasiekiamumą tikslinėje teritorijoje.

Rangos darbų pradžia 2017 m. lapkričio mėn.

Rangovas UAB „YIT Lietuva“ darbus vykdo nuo 2019 m. lapkričio mėn. Numatoma, kad darbai bus baigti 2021 m. birželio mėn.

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas  (Šilutės pl. 8)“ (projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31-0006). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2017 m. birželio 19 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 235.736,39 Eur ir SB* 55.029,98 Eur.  

Projekto metu bus modernizuojamos šios patalpos, kadangi jos neatitinka keliamų higienos reikalvimų tokioms paslaugoms teikti. Laikino apgyvendinimo namuose (Šilutės pl. 8, I aukšte) šiuo metu gyvena socialinės rizikos asmenys, kuriems suteikiamos laikino apgyvendinimo paslaugos. Tačiau patalpos yra prastos būklės, visai nepritaikytos neįgaliųjų poreikiams, todėl būtina jas sutvarkyti – modernizuoti, siekiant sudaryti palankias sąlygas ten gyvenantiems asmenims. Jose suteikti tokias socialines paslaugas, kaip psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas, kurios padėtų socialinės rizikos asmenims integruotis į visuomenę. Nemažą dalį asmenų, kurie naudojasi laikino apgyvendinimo namų paslaugomis, sudaro neįgalieji, dažniausiai asmenys, turintys judėjimo funkcijų sutrikimus, tad patalpos turi būti pritaikytos neįgaliesiems, o šiuo metu laikino apgyvendinimo namų patalpos nėra tinkamai pritaikytos. Tai mažina neįgaliųjų galimybę laisvai judėti, riboja jų dalyvavimą socialiniame gyvenime. Įgyvendinus planuojamas investicijas bus sudarytos palankios sąlygos socialinės rizikos suaugusių asmenų apgyvendinimui Šilutės pl. 8 esančiuose laikino apgyvendinimo namuose. Patalpos bus pritaikytos negalią turintiems žmonėms, kurie galės laisviau judėti bei aktyviau dalyvauti socialiniame gyvenime. Socialinės rizikos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos, bus suteikiamos laikino apgyvendinimo, socialinių įgūdžių bei kitos būtinosios paslaugos, taip bandant atkurti jų savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Numatoma, kad darbai bus baigti 2019 m. rugsėjo mėn.


Laikino apnakvindinimo namų steigimas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Laikino apnakvindinimo namų steigimas“ (projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31-0004). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2017 m. birželio 19 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 502.803,61 Eur ir SB* 104.531,79 Eur.  

Projekto metu planuojama įsteigti naują nakvynės namų padalinį (pastatant naują pastatą). Projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti statybos darbus adresu Dubysos g. 39, Klaipėda, ir įsteigti 50-ies vietų laikino apnakvindinimo namus, kuriuose bus palankios ir tinkamos sąlygos paslaugoms teikti. Šie laikino apnakvindinimo namai bus statomi iš modulių/konteinerių. Projekto tikslinė grupė – socialinės rizikos suaugę asmenys, t. y. darbingo amžiaus asmenys, esantys socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, yra priklausomi nuo azartinių žaidimų, yra įsitraukę į ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą. Projekto metu planuojama sukurti infrastruktūra bus pritaikyta ir neįgaliesiems. Įgyvendinus projektą bus užtikrinta laikino apnakvindinimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas, neturintiems gyvenamosios vietos.             

 Numatoma, kad darbai bus baigti 2019 m. sausio mėn.


Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Matavimo indai, mėgintuvėliai, tiriamųjų darbų rinkiniai, mikroskopai, žiūronai, kompasai, optikos rinkiniai ir kiti prietaisai už daugiau nei 78 tūkst. eurų pasieks ir Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias pradinio ugdymo programas.

Siekiant, kad visos „Gamtamokslinės spintos" priemonės kuo greičiau ir lengviau būtų naudojamos, rengiami pamokų veiklų 27 aprašai. Šie aprašai – tai išsamūs patarimai mokytojui, padedantys pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Tam bus panaudota 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovas – 2019 m. liepa). Planuojama, kad kitų metų pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga.

Projektą įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

Parengta pagal „Švietimo naujienų“ informaciją.


Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Klaipėdos regiono savivaldybės vykdo projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

Klaipėdos regione yra daug patrauklių lankytinų objektų, plėtojama turizmo infrastruktūra, teikiamos turizmo paslaugos, tačiau informacijos stoka dažnai trukdo turistams rasti norimus pamatyti lankytinus objektus. Klaipėdos rajono, Skuodo raj. Neringos, Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Palangos ir Šilutės rajono savivaldybių administracijos bendradarbiauja šiame projekte siekdamos sukurti vientisą, savivaldybes jungiančią turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą, kuri būtų patogi turistams ir gyventojams, keliaujantiems ir lankantiems istorinius, kultūrinius, gamtinius ir kt. lankytinus objektus, Klaipėdos regione.

Projekto metu planuojama įrengti tokius ženklinimo infrastruktūros objektus kaip kryprodė su krypties rodyklėmis pėstiesiems, kelio ženklas Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną objektą“ ir kelio ženklas Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“, informacinis stendas-kolona, informacinis stendas su vietos žemėlapiu ir kryprodėmis, informacinis stendas su žemėlapiu ir kryprodėmis, informacinis stendas tik su žemėlapiu ir aprašymu, informacinis stendas prie turizmo objekto, įvažiavimas į miestą/rajoną (turi būti galimybė sustoti ir įvertinti informaciją, pvz. aikštelė. Tai nėra ženklas su miesto pavadinimu, tai žemėlapis su lankomais turizmo objektais), įvažiavimas į regioną (turi būti galimybė sustoti ir įvertinti informaciją, pvz. aikštelė. Tai nėra ženklas su regiono pavadinimu, tai žemėlapis su lankomais turizmo objektais).

Projekto tikslas – sukurti vieningą turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą Klaipėdos regione.

Įgyvendinant projektą Klaipėdos regione planuojama įrengti 386 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektus.

Tikslinės grupės – vietiniai ir užsienio turistai, Klaipėdos regiono gyventojai.

Klaipėdos regione bus sukurtas darnus bei visas Klaipėdos regiono savivaldybes jungiantis lankytinų objektų maršrutas. Šiuo projektu, siekiama gerinti Lietuvos, kaip darnios ir kokybiškos turizmo traukos vietovių visumos, įvaizdį ir suvokimą apie ją, propaguoti Lietuvos lankytinas vietas,  kuriant ir plėtojant efektyvią informacinę ir ženklinimo infrastruktūrą.


Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2018 m. spalio 15 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 04.5.1-TID-V-515-01-0009) sutartį.

Projekto tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Klaipėdos mieste, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti transporto poveikį aplinkai. Projekto metu numatoma įrengti tris elektromobilių įkrovimo stoteles, turinčias po dvi greito įkrovimo prieigas. Stotelių vietos mieste parinktos atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą iki 2020 metų planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą. Elektromobilių įkrovimo stotelės bus įrengtos automobilių stovėjimo aikštelėse prie Naujojo turgaus, prie Klaipėdos autobusų stoties ir Vingio gatvės gale. Naujai įrengiamos elektromobilių įkrovimo stotelės garantuos tolygų įkrovimų vietų paskirstymą visame mieste. Elektromobilių naudojimas leis sumažinti naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir sušvelnins transporto poveikį aplinkai.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonę „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ iš Europos regioninės plėtros fondo ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Bendras projekto biudžetas – 100 541,00 Eur, iš jų ES lėšos – 85 459,85 Eur, SB lėšos – 15 081,15 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo terminas – 2019-09-30.


Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0003). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. gegužės 21 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 265 115,00 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšų iki 46 785,00 Eur.

Projekto pradžia: 2018 m. gegužės 21 d.

Numatoma projekto pabaiga: 2021 m. gegužės 21 d.

Projekto tikslas – didinti Klaipėdos miesto savivaldybėje gyvenančių asmenų pasitenkinimą aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybe ir teikiamų paslaugų prieinamumu visuomenei. Projekto rezultatų pagrindiniai naudos gavėjai bus Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos bus optimizuojamos, taip pagerinant teikiamų paslaugų kokybę. Numatomos vykdyti veiklos savivaldybėje bei socialinę paramą teikiančiose biudžetinėse įstaigose (8): socialinės paramos teikimo ir asmenų aptarnavimo naudojamų IS procesų peržiūra, sukurta (įsigyta) ir įdiegta veiklos organizavimo procedūra, kokybės vadybos metodas (LEAN), Piliečių chartijos, paslaugų kokybės standarto parengimas.


Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste

Šiuo projektu (projektas Nr. 08.4.1.-ESFA-V-418-01-0012 „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“) bus išplėstos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose. Šį projektą įgyvendina projekto partneriai BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, VšĮ „Ori senatvė“ ir BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija koordinuoja šio projekto įgyvendinimą. 

Projekto tikslas – skatinti kokybiškos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimą namuose asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims bei teikti konsultacines paslaugas juos prižiūrintiems šeimos nariams.

Projekto veiklos:

  1. Integralios pagalbos teikimas neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims.
  2. Šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius vaikus, neįgalius darbingo amžiaus ar senyvo amžiaus artimuosius, konsultavimas.
  3. Mobilių komandų darbuotojų mokymai.


Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“ (projekto kodas Nr. 04.5.1-TID-R-516-31-0003). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. spalio 22 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 317 548,03 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 488 977,34 Eur.

Projekto tikslas – padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Klaipėdos mieste.

Siekiant sukurti vientisą dviračių takų tinklą Klaipėdos mieste ir užbaigti magistralinės dviračių-pėsčiųjų (žaliakelio) trasos tiesimą, planuojama nutiesti trūkstamą atkarpą nuo Paryžiaus Komunos g. iki Danės upės krantinės. Įgyvendinus projektą nutiesta magistralinė dviračių-pėsčiųjų trasa sujungs pietinėje miesto dalyje nutiestą magistralinę dviračių-pėsčiųjų trasą su centrine miesto dalimi – senamiesčiu. Atlikus darbus bus įrengta 1,54 km magistralinė dviračių-pėsčiųjų trasa, įrengtas apšvietimas.

Rangos darbų sutartis pasirašyta 2018 m. birželio 26 d. su UAB „Inkomsta & Co“. Numatoma, kad darbai bus baigti 2019 m. birželio mėn.

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas“ (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-904-31-0012).

Šiuo metu sklype (adresu Paryžiaus Komunos g. 16A) esantis sporto mokyklos pastatas nebeatitinka esminių statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos ir kt. reikalavimų, visiškai nėra pritaikytas žmonių su negalia judėjimui. Sporto mokyklos pastate šiuo metu yra viena sporto salė ir nebeeksploatuojamos baseino patalpos. Baseinas yra avarinės būklės ir šiuo metu nebenaudojamas. Pastatas iš esmės yra nebefunkcionalus ir nebesaugus eksploatuoti.

Projekto lėšomis bus rekonstruota avarinės būklės futbolo mokyklos baseino pastato dalis bei jai priklausanti teritorija, t. y. baseino pastato dalis bus pertvarkyta naujai funkcijai, įrengiant bendruomenės poreikiams pritaikytas patalpas (interaktyvaus mokymosi, kūrybinių dirbtuvių, sveikatinimo, seminarų ir mokymų ir pan.), sukuriant daugiafunkcę strateginės partnerystės erdvę.

Tikimasi, kad sukurta erdvė leis prisidėti prie bendruomeniškumo ugdymo, užimtumo didinimo, aktyvumo darbo rinkoje skatinimo, jaunimo verslumo įgūdžių ir kompetencijų skatinimo, neįgaliųjų bendruomenės integravimo bei tolerancijos neįgaliųjų atžvilgiu per įvairias bendras veiklas su bendruomenėmis skatinimo. Taikant šiuolaikines informacines bei kūrybines technologijas bus skatinamos bendruomeninės iniciatyvos, didinamas užimtumas ir aktyvumas. Bendruomenės poreikiams pritaikytoje erdvėje bus teikiamos į bendruomenės sveikatinimą bei laisvalaikio užimtumą orientuotos paslaugos.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-03-31.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos geresnės sąlygos miesto gyventojų ir svečių užimtumui, laisvalaikio praleidimui, padidės teritorijos patrauklumas, ko pasekoje tikėtini didesni srautai komercijos objektuose bei išaugusi gyvenimo kokybė šioje Klaipėdos miesto dalyje.

Projekto įgyvendinimui skirta beveik 1,32 mln. eurų, iš kurių bemaž 1,21 mln. eurų – Europos Sąjungos (ES) Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.


Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus“ (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-904-31-0009).

Ąžuolyno giraitės parko esama teritorijos būklė yra prasta, aplinka nesutvarkyta, infrastruktūra nusidėvėjusi, žaliosios erdvės šioje teritorijoje yra apleistos, jas reikia atnaujinti bei performuoti. Prasta Ąžuolyno giraitės parko būklė tinkamai neprisideda prie miesto patrauklumo ir prieinamumo vietos gyventojams bei turistams didinimo. Nesutvarkyti pėsčiųjų takai neskatina gyventojų aktyvaus laisvalaikio praleidimo ir bendro fizinio aktyvumo. Ąžuolyno giraitės parkas tinkamai neatlieka miesto reprezentacinės funkcijos ir pakankamai neprisideda prie gyventojų užimtumo didinimo.

Projekto lėšomis bus įrengti nauji bei atnaujinti seni pėsčiųjų takai, įrengtos žaidimų – sporto zonos, mažoji architektūra, apšvietimo sistema, sutvarkyti želdynai bei tvenkinio pakrantės.

Tikimasi, kad sukurta funkcionali ir reprezentatyvi viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė miesto gyventojams ir svečiams bei sudarys sąlygas vietos gyventojų, miesto svečių užimtumui, taip padidindama Ąžuolyno giraitės parko patrauklumą. Tinkamai sutvarkytas parkas ir jo aplinka ženkliai prisidės prie lankytojų srautų padidėjimo bei Klaipėdos – kaip modernaus, šiuolaikiško ir išmanaus miesto įvaizdžio kūrimo.

Numatoma projekto veiklų pabaiga 2020-10-31.

Projekto įgyvendinimui skirta beveik 1.34 mln. eurų, iš kurių bemaž 1.23 mln.  eurų – Europos Sąjungos (ES) Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.


* Savivaldybės biudžetas

** Valstybės biudžetas

*** Europos Sąjunga

 
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams