Pradžia
Lt En

Projektas „Gyvos gatvės" (Thriving Streets)

Klaipėda
Miestai partneriai

 

Klaipėda – projekto „Gyvos gatvės" (Thriving Streets) partneris, vienas iš devynių miestų, susijungusių į URBACT veiksmų planavimo tinklą siekiant darnesnių judumo sprendimų miesto teritorijose ekonominiu ir socialiniu atžvilgiu. 

Darnus judumas jungia įvairias miesto strategines kryptis: „Gyvos gatvės" jį  sieja su ekonomine gerove, prieinamumu, įtraukimu, dalyvavimu ir sveikata siekiant miestų patrauklumo ir atsparumo.

URBACT veiksmų planavimo tinklai gerina tvarią vietos politiką per integruotą veiksmų planavimą ir organizuotą mainų ir mokymosi procesą tarp Europos miestų.

Gyvos gatvės yra URBACT III projektas, bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto lyderis ir pagrindinis partneris yra Parmos miestas (Italija). Projekto miestų tinkle esantys miestai:  Antverpenas (Belgija), Nova Gorica (Slovėnija), Igumenica (Graikija), Santo Tirsas (Portugalija), Oradija (Rumunija), Debrecenas (Vengrija), Londono Sadarko rajonas (Jungtinė karalystė).

 

Projekto vykdymo laikotarpis

I etapas - 2019 m. rugsėjo 2 d. - 2020 m. kovo 2 d. (6 mėnesiai);

II etapas - 2020 m. gegužės mėn. - 2022 m. rugpjūčio mėn. (27 mėnesiai)

Dalyvavimui šiame projekte pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T2-86.

Projekto komanda

Projekto vadovė – Reda Švelniūtė, Ekonominės plėtros grupės vadovė; Projekto koordinatorė – Edita Šukytė, Ekonominės plėtros grupės vyr. specialistė; finansininkė – Valentina Utaravičienė, Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė.

Projekto priežiūros komiteto pirmininkas – Andrius Dobranskis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; nariai: Mantė Černiūtė-Amšiejienė, Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja; Rimantas Mockus, Transporto skyriaus vedėjas.

Vietos veiklos grupė

Svarbus vietos veiklos grupės iš skirtingų visuomenės grupių sudarymas ir jų įtraukties į diskusijas užtikrinimas. 

Vietos bendruomenės organizacijos, Lietuvos dviratininkų bendrija, architektai, smulkaus verslo atstovai, Lietuvos Žmonių su Negalia Aplinkos Pritaikymo Asociacijos Klaipėdos Apskrities Skyrius, Klaipėdos verslininkų senamiesčio verslininkų sąjunga, transporto, turizmo specialistai, jaunimo atstovai. 

Šiuo Projektu koncentruojamasi į pagrindinių trijų sričių problematiką:

saugumas viešose miesto erdvėse   senamiesčio centrinė dalis bemotoriam transportui  gyventojų motyvavimas keisti mobilumo įpročius

Siekiamas projekto rezultatas 

Kartu su užsienio partneriais, mokslo, vietos valdžios, verslo ir bendruomenių atstovais parengtas integruotas veiksmų planas (IAP) dėl ekonominės ir socialinės darnaus judumo priemonių įgyvendinimo Klaipėdos mieste naudos įvertinimo vykdant Darnaus judumo mieste plano priemonę „Bandomieji projektai: gatvių uždarymas automobilių eismui savaitgaliais pagrindinėse senamiesčio gatvėse“.

Projekto vykdymas

Projekto vieta
1 etapas
2 etapas
Integrating sustainability in Klaipėda
THRIVING STREETS NETWORK VIDEO

  • Pirmasis projekto „Gyvos gatvės" miestų partnerių susitikimas vyko 2019 m. spalio mėn. 2-3 dienomis Parmoje, Italijoje. Susitikimo metu, kuriame  dalyvavo ir Klaipėdos miesto savivaldybės atstovės Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė ir Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Petkevičienė, buvo gryninama projekto specifika, susipažinta su kitų miestų numatomais vykdyti projektais, aptarti projekto administravimo klausimai ir vykdymo gairės. Paaiškėjo, kad visi miestai numato automobilių eismo apribojimus, kad gatvės taptų labiau gyvos, patrauklios verslui ir gyventojams. Vieniems miestams tai pilotiniai projektai, kaip ir Klaipėdai, o kiti jau planuoja plėtrą ir koncentruojasi ne senamiestyje, o gyvenamuosius ir verslo kvartalus kertančių gatvių eismo ribojimuose.
  • 2019 m. lapkričio 21 d. 15 val. Kultūros fabrike (Bangų g. 5a) vyko pirmasis formuojamos vietos veiklos grupės susitikimas. Veiklos grupę formuoti padėjo pagrindinis viso projekto ekspertas Chris Roorda iš DRIFT tyrimų instituto Roterdame. Ekspertas lanko visus, projekte dalyvaujančius miestus, susipažįsta su vietos specifika ir padeda suburiant vietos veiklos grupes. Klaipėdoje ekspertas susitiko su projekto komanda miesto savivaldybėje, su Klaipėdos miesto mero pavaduotoju Arūnu Barbšiu ir tarybos nariu Audriumi Petrošiumi. Ekskursijos po senamiestį metu buvo apžiūrėta numatoma projekto vykdymo vieta, aptarta specifika. Vietos veiklos grupės formavimas pradėtas sėkmingai. Pirmojo susitikimo dalyviai labai domėjosi projektu ir pateiktais pasaulio pavyzdžiais. Diskusijose kilo pasiūlymų kaip automobilių eismo ribojimas senamiestyje galėtų kurti palankesnę verslo aplinką senamiesčio kavinėms ir parduotuvėms. Kalbėta, kad projekto veiklų pastovumas, pvz. kiekvieną savaitgalį, galėtų kurti naują tradiciją ir pritraukti daugiau lankytojų. Projektą galėtų lydėti sėkmė, jei būtų pasiūlyta veiklų visai šeimai. Įkvėpė Vilniuje vykstančių analogiškų procesų apžvalga, kurią pristatė architektė ekspertė iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto Milda Žekonytė. Veiklos grupės dalyviai aktyviai diskutavo ir aptarė įvairias projekto vykdymo galimybes ir problemas.

                                       

Lapkričio 21 d. Klaipėda

 

2020 m. sausio 29-30 d. Debrecene (Vengrijos Respublika) vyko finalinis 1-ojo projekto etapo susitikimas, kuriame susirinko atstovai iš visų dešimties projekte dalyvaujančių miestų. Susitikime taip pat dalyvavo ir Klaipėdos miesto atstovės- Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Šimkuvienė ir Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė Vaiva Petkevičienė.

Susitikimo metu suplanuoti artimiausi veiksmai, aptarti planuojami projekto rezultatai bei projekto įgyvendinimo etapai. Projekto ekspertai ir Urbact programos komunikacijos specialistė detaliai pristatė projekto paraiškos reikalavimus antrajam etapui, įgyvendinimo planą, kiekvieno partnerio įsipareigojimus, biudžeto planavimą.

Projekto dalyviai dirbo grupėse atsižvelgiant į identifikuotų aktualijų miestuose panašumą, todėl Klaipėdos situacija analizuota kartu su Oradijos ir Radomo miestų atstovais.

Su ekspertais parengta ir pateikta paraiška projekto II-ajam etapui.

                                                                               Gatvės Debrecene pėstiesiems

Pandeminė COVID-19 situacija ir dėl to įvesti karantino režimo apribojimai tiek Lietuvoje, tiek kitose projekto partnerių šalyse, tuo pačiu kiek pakoregavo projekto įgyvendinimą. Kaip ir visur, projekto įgyvendinimas persikėlė į virtualią erdvę, susitikimai vyksta Zoom platformoje, naudojami skaitmeniniai įrankiai - Mural.   

Virtualių susitikimų metu identifikuojamos problemos, aptariamas projekto veiklų įgyvendinimas, keičiamasi gerąja praktika.

  

2021-aisiais metais projekto metu planuojama organizuoti projekto veiklos grupės susitikimus virtualiu būdu, įgyvendinti bandomuosius veiksmus ir parengti integruoto veiksmų plano projektą. Projekte numatyti mokymai, į kuriuos jungtis bus kviečiami ir vietos veiklos grupės nariai.

Projekto Gyvos gatvės (angl. Thriving Streets) II etapo naujienlaiškis

Nedidelės apimties bandomųjų veiksmų įgyvendinimas Klaipėdos senamiestyje

 

Klaipeda is the port city and the third largest city by population in Lithuania (150.000 residents). Its urban transport challenges are highly related to urban development challenges and trends. During the last years, Klaipeda experienced rapid and unplanned suburbanization. Growing urban sprawl led to increased automobile usage, shrinkage of public transport usage and decay of historical oldtown public spaces, therefore decrease in walking and cycling habits.

However, during the last years, the city decided to bring back sustainable development agenda: city masterplan, strategic vision and other important planning documents focusing on the regeneration of existing urban areas, compact city, public spaces livability and sustainable transport.

Klaipeda’s SUMP was adopted in 2018 by the city council. Klaipeda’s SUMP vision for 2030 is “Klaipeda – healthy, environmentally friendly, fast and comfortable city” and it has three main targets: 1 – public transport development (implement fast public transport lines, make existing public transport faster, safer, more comfortable, develop multimodal transport interchange hubs); 2 - promotion of non-motorised movement (historical old town for pedestrians, cycling infrastructure network, bike sharing system, walking/public space infrastructure in local neighborhood centers, infrastructure for people with disabilities in streets and public spaces); 3 – more sustainable car traffic (implementation of intelligent transport systems, development of electric car infrastructure, implementation of road safety measures).

Klaipėda's commitment to the SUMP has led it to join the URBACT project "Thriving Streets", with the aim of making its Old Town a model of a thriving local economy with people-oriented streets. As part of the “Thriving Streets” project, we wanted to involve the community and businesses more in seeing the benefits of SUMP measures and contributing to their implementation.

Our plan was to foster a sense of community identity with SUMP measures such as: better walking conditions and safety in the residential neighborhoods, especially in monofunctional residential areas built in Soviet times; renovation of public spaces and parks, better cycling infrastructure in the city, and a better environment for people with disabilities. However, implementing sustainable mobility measures often involve resistance from the city population and business, as it is difficult to give up traveling by private cars, and closed streets, as well as more space for pedestrians, cause inconvenience.

The small-scale actions (SSA) implemented during the project aimed to change the perception of Old Town business owners and residents towards the creation of new spaces for public use in the Old Town by closing the streets to traffic.

The plan was together with the Old Town businesses and community to organize a series of events in different locations in the Klaipėda Old Town. We managed to organize 3 events on different themes: cinema night, arts courtyard and the historic St. John's Church Restoration Auction-Concert. During the events, the venues were closed to traffic and the spaces were designed to be pleasant to sit and socialize in, with entertainment, food and drink on sale. The SSA events have been well supported by businesses and residents in the Old Town, and we have received a lot of good feedback that encourages us to continue what has been started.

Additionally, through the implementation of the SSA, the project team managed to test in practice the expectation that businesses and residents of the Old Town have consistently placed on the Municipality - that the Municipality has to initiate, organize and finance events in the Old Town in order to attract more visitors to it. But the experience has shown that there was a lack of community spirit and people were unwilling to take the initiative.

Despite the fact that the organization of the SSA and the events organized under the project attracted fewer businesses and residents than expected, a team of 5 people has been set up in the Old Town, which is ready to continue the started work. Also, Municipality will continue its focus to involve the community and businesses more in seeing the benefits of SUMP measures and contributing to their implementation.

Integrating sustainability in Klaipėda
by Reda Švelniūtė

2022

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content