Skip to content
Pradžia
Lt En De Ru

Projektas „Gyvos gatvės" (Thriving Streets)

Klaipėda
Miestai partneriai

 

Klaipėda – projekto „Gyvos gatvės" (Thriving Streets) partneris, vienas iš devynių miestų, susijungusių į URBACT veiksmų planavimo tinklą siekiant darnesnių judumo sprendimų miesto teritorijose ekonominiu ir socialiniu atžvilgiu. 

Darnus judumas jungia įvairias miesto strategines kryptis: „Gyvos gatvės" jį  sieja su ekonomine gerove, prieinamumu, įtraukimu, dalyvavimu ir sveikata siekiant miestų patrauklumo ir atsparumo.

URBACT veiksmų planavimo tinklai gerina tvarią vietos politiką per integruotą veiksmų planavimą ir organizuotą mainų ir mokymosi procesą tarp Europos miestų.

Gyvos gatvės yra URBACT III projektas, bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto lyderis ir pagrindinis partneris yra Parmos miestas (Italija). Projekto miestų tinkle esantys miestai:  Antverpenas (Belgija), Nova Gorica (Slovėnija), Igumenica (Graikija), Santo Tirsas (Portugalija), Oradija (Rumunija), Debrecenas (Vengrija), Londono Sadarko rajonas (Jungtinė karalystė).

 

Projekto vykdymo laikotarpis

I etapas - 2019 m. rugsėjo 2 d. - 2020 m. kovo 2 d. (6 mėnesiai);

II etapas - 2020 m. gegužės mėn. - 2022 m. rugpjūčio mėn. (27 mėnesiai)

Dalyvavimui šiame projekte pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T2-86.

Projekto komanda

Projekto vadovė – Reda Švelniūtė, Ekonominės plėtros grupės vadovė; Projekto koordinatorė – Edita Šukytė, Ekonominės plėtros grupės vyr. specialistė; finansininkė – Valentina Utaravičienė, Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė.

Projekto priežiūros komiteto pirmininkas – Andrius Dobranskis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; nariai: Mantė Černiūtė-Amšiejienė, Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja; Rimantas Mockus, Transporto skyriaus vedėjas.

Vietos veiklos grupė

Svarbus vietos veiklos grupės iš skirtingų visuomenės grupių sudarymas ir jų įtraukties į diskusijas užtikrinimas. 

Vietos bendruomenės organizacijos, Lietuvos dviratininkų bendrija, architektai, smulkaus verslo atstovai, Lietuvos Žmonių su Negalia Aplinkos Pritaikymo Asociacijos Klaipėdos Apskrities Skyrius, Klaipėdos verslininkų senamiesčio verslininkų sąjunga, transporto, turizmo specialistai, jaunimo atstovai. 

Šiuo Projektu koncentruojamasi į pagrindinių trijų sričių problematiką:

saugumas viešose miesto erdvėse   senamiesčio centrinė dalis bemotoriam transportui  gyventojų motyvavimas keisti mobilumo įpročius

Siekiamas projekto rezultatas 

Kartu su užsienio partneriais, mokslo, vietos valdžios, verslo ir bendruomenių atstovais parengtas integruotas veiksmų planas (IAP) dėl ekonominės ir socialinės darnaus judumo priemonių įgyvendinimo Klaipėdos mieste naudos įvertinimo vykdant Darnaus judumo mieste plano priemonę „Bandomieji projektai: gatvių uždarymas automobilių eismui savaitgaliais pagrindinėse senamiesčio gatvėse“.

Projekto vykdymas

Projekto vieta
1 etapas
2 etapas

  • Pirmasis projekto „Gyvos gatvės" miestų partnerių susitikimas vyko 2019 m. spalio mėn. 2-3 dienomis Parmoje, Italijoje. Susitikimo metu, kuriame  dalyvavo ir Klaipėdos miesto savivaldybės atstovės Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė ir Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Petkevičienė, buvo gryninama projekto specifika, susipažinta su kitų miestų numatomais vykdyti projektais, aptarti projekto administravimo klausimai ir vykdymo gairės. Paaiškėjo, kad visi miestai numato automobilių eismo apribojimus, kad gatvės taptų labiau gyvos, patrauklios verslui ir gyventojams. Vieniems miestams tai pilotiniai projektai, kaip ir Klaipėdai, o kiti jau planuoja plėtrą ir koncentruojasi ne senamiestyje, o gyvenamuosius ir verslo kvartalus kertančių gatvių eismo ribojimuose.
  • 2019 m. lapkričio 21 d. 15 val. Kultūros fabrike (Bangų g. 5a) vyko pirmasis formuojamos vietos veiklos grupės susitikimas. Veiklos grupę formuoti padėjo pagrindinis viso projekto ekspertas Chris Roorda iš DRIFT tyrimų instituto Roterdame. Ekspertas lanko visus, projekte dalyvaujančius miestus, susipažįsta su vietos specifika ir padeda suburiant vietos veiklos grupes. Klaipėdoje ekspertas susitiko su projekto komanda miesto savivaldybėje, su Klaipėdos miesto mero pavaduotoju Arūnu Barbšiu ir tarybos nariu Audriumi Petrošiumi. Ekskursijos po senamiestį metu buvo apžiūrėta numatoma projekto vykdymo vieta, aptarta specifika. Vietos veiklos grupės formavimas pradėtas sėkmingai. Pirmojo susitikimo dalyviai labai domėjosi projektu ir pateiktais pasaulio pavyzdžiais. Diskusijose kilo pasiūlymų kaip automobilių eismo ribojimas senamiestyje galėtų kurti palankesnę verslo aplinką senamiesčio kavinėms ir parduotuvėms. Kalbėta, kad projekto veiklų pastovumas, pvz. kiekvieną savaitgalį, galėtų kurti naują tradiciją ir pritraukti daugiau lankytojų. Projektą galėtų lydėti sėkmė, jei būtų pasiūlyta veiklų visai šeimai. Įkvėpė Vilniuje vykstančių analogiškų procesų apžvalga, kurią pristatė architektė ekspertė iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto Milda Žekonytė. Veiklos grupės dalyviai aktyviai diskutavo ir aptarė įvairias projekto vykdymo galimybes ir problemas.

                                       

Lapkričio 21 d. Klaipėda

 

2020 m. sausio 29-30 d. Debrecene (Vengrijos Respublika) vyko finalinis 1-ojo projekto etapo susitikimas, kuriame susirinko atstovai iš visų dešimties projekte dalyvaujančių miestų. Susitikime taip pat dalyvavo ir Klaipėdos miesto atstovės- Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Šimkuvienė ir Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė Vaiva Petkevičienė.

Susitikimo metu suplanuoti artimiausi veiksmai, aptarti planuojami projekto rezultatai bei projekto įgyvendinimo etapai. Projekto ekspertai ir Urbact programos komunikacijos specialistė detaliai pristatė projekto paraiškos reikalavimus antrajam etapui, įgyvendinimo planą, kiekvieno partnerio įsipareigojimus, biudžeto planavimą.

Projekto dalyviai dirbo grupėse atsižvelgiant į identifikuotų aktualijų miestuose panašumą, todėl Klaipėdos situacija analizuota kartu su Oradijos ir Radomo miestų atstovais.

Su ekspertais parengta ir pateikta paraiška projekto II-ajam etapui.

                                                                               Gatvės Debrecene pėstiesiems

Pandeminė COVID-19 situacija ir dėl to įvesti karantino režimo apribojimai tiek Lietuvoje, tiek kitose projekto partnerių šalyse, tuo pačiu kiek pakoregavo projekto įgyvendinimą. Kaip ir visur, projekto įgyvendinimas persikėlė į virtualią erdvę, susitikimai vyksta Zoom platformoje, naudojami skaitmeniniai įrankiai - Mural.   

Virtualių susitikimų metu identifikuojamos problemos, aptariamas projekto veiklų įgyvendinimas, keičiamasi gerąja praktika.

  

2021-aisiais metais projekto metu planuojama organizuoti projekto veiklos grupės susitikimus virtualiu būdu, įgyvendinti bandomuosius veiksmus ir parengti integruoto veiksmų plano projektą. Projekte numatyti mokymai, į kuriuos jungtis bus kviečiami ir vietos veiklos grupės nariai.

Projekto Gyvos gatvės (angl. Thriving Streets) II etapo naujienlaiškis

Nedidelės apimties bandomųjų veiksmų įgyvendinimas Klaipėdos senamiestyje

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams