Pradžia
Lt En

Informacija apie iš dalies kompensuojamą būsto kreditą

Informacija apie iš dalies kompensuojamą būsto kreditą

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinti valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2019 m. limitai kredito įstaigoms:

Eil. Nr.

Kredito įstaigos pavadinimas

 Juridinio asmens kodas

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2019 metais limitas, Eur

1.

AB SEB bankas

112021238

17 000 000

2.

Akademinė kredito unija

112043843

400 000

3.

Anykščių kredito unija

112047140

400 000

4.

Aukštaitijos kredito unija

112040733

400 000

5.

Centro kredito unija

112040167

400 000

6.

Grigiškių kredito unija

300123739

400 000

7.

Kredito unija „Tikroji viltis“

112040548

400 000

8.

Kretingos kredito unija

110086415

400 000

9.

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

304870069

4 000 000

10.

Panevėžio kredito unija

112040352

400 000

11.

Sedos kredito unija

110087321

400 000

12.

„Swedbank“, AB

112029651

13 000 000

13.

Šilutės kredito unija

112041116

400 000

 

Iš viso:

 

 

38 000 000

Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, tokią teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos:

1. kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą,

2. kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:

  • asmens be šeimos: pajamos—88 VRP* dydžių, turtas**—129 VRP* dydžių;
  • dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos—123 VRP* dydžių; turtas**—262 VRP* dydžių;
  • keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP* dydžių ir turtas** – 349 VRP* dydžių;
  • šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP* dydžių ir turtas** vienam asmeniui – 83 VRP* dydžių.

* VRP – valstybės remiamos pajamos;  1 VRP dydis = 122 eurai.

**Deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose

3. įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

  • neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
  • turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų (parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti);
  • neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams (parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams).  

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamojo būsto kredito daliai apmokėti teikiama asmenis ir šeimoms jei jie yra:

1. buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, – apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;

2. jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;

3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Pageidaujantys gauti išsamesnės informacijos apie galimybes ir sąlygas valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui gauti Klaipėdos miesto gyventojai turi kreiptis į aukščiau nurodytas kredito įstaigas.

Pageidaujantys gauti pažymas apie teisę į paramą būstui įsigyti Klaipėdos miesto gyventojai turi kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (Liepų g. 11, Klaipėda) Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrį (114 kab., tel. (8 46) 39 63 29).

Informaciją apie reikalaujamus dokumentus pažymai gauti galima rasti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt/Viešosios paslaugos/Valstybės teikiama parama būstui įsigyti/Pažymų apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams