Pradžia
Lt En

Informacija eksternams

Informacija eksternams

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą“.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2019–2020 mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos galės teikti prašymus bazinės mokyklos vadovui. Šiais metais priimti ir registruoti eksternų, taip pat reorganizuotų, likviduotų mokyklų buvusių mokinių ir laisvės atėmimo vietoje mokymosi pasiekimų pažymėjimus gavusių buvusių mokinių, planuojančių brandos egzaminus laikyti 2019–2020 mokslo metais, prašymus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą pavesta Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijai. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje, kuri vyks balandžio 15 – birželio 19 dienomis. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios (birželio 22 d.), eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.  

Pateikdamas prašymą paskirtos bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Buvę mokiniai, t. y. ankstesniųjų laidų abiturientai, turintys mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį mokymąsi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje, prašymus laikyti brandos egzaminus turi pateikti mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui.

Primename, kad per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.  

Detaliau susipažinti su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, su dalykų brandos egzaminų programomis ir vykdymo instrukcijomis, 2019–2020 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiu galima tinklalapyje www.nec.lt. Be to kandidatai visais rūpimais klausimais, susijusiais su brandos egzaminais, gali kreiptis į Klaipėdos miesto mokyklų ir gimnazijų administracijas, į bazinę mokyklą, adresu Kretingos g. 23, telefonu (8 46) 40 31 05 – direktorė Rita Podoliankienė, Savivaldybės Švietimo skyriaus specialistus: tel. (8 46) 39 61 51, vyriausioji specialistė Rūta Rimkuvienė, (8 46) 39 61 43, vyriausioji specialistė Audronė Andrašūnienė.

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams