Pradžia
Lt En

Jaunimo projektų dalinio finansavimo konkursas

Jaunimo projektų dalinio finansavimo konkursas
  1. Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos teikimu Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkursą (toliau – konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-257 „Dėl jaunimo projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. AD1-47 „Dėl 2019 metų jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų prioritetų patvirtinimo ir konkurso paskelbimo“.
  2. Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos teikimu patvirtinti šie 2019 metų jaunimo projektų prioritetai, remiantis Europos jaunimo sostinės 2021 m. paraiška (prioritetų paaiškinimas):

2.1. Visuomenės atvirumo, sąmoningumo ugdymas ir švietimas tolerancijos temomis.

2.2. Jaunų žmonių įtraukimas į politinius sprendimus, pilietiškumo, solidarumo ir savanorystės ugdymas, skatinimas, sklaida ir informavimas.

2.3. Verslumo, lyderystės ir kūrybiškumo skatinimas.

2.4. Šiaurinės ir Pietinės miesto dalių jaunimo bendruomenių įtrauktis, įveiklinimas bei nepatrauklių jaunimui miesto erdvių pritaikymas ir transformacija į traukos objektus.

  1. Didžiausia suma, skiriama vienam projektui įgyvendinti, negali būti daugiau kaip 4 000 Eur.
  2. Paraiškas gali teikti:

4.1. Organizacijos galimybių plėtojimo ir institucinės paramos projektams: gali teikti jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės Organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir ne mažiau negu vienus metus savo veiklą vykdančios Savivaldybėje.

4.2. Jaunimo iniciatyvų projektams gali teikti jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės Organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir ne mažiau negu vienus metus savo veiklą vykdančios Savivaldybėje.

  1. Viena Organizacija gali teikti tik dvi paraiškas. Kai Projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, Paraišką, kai teikia vienas juridinis asmuo, kuris atsako už Nuostatų ir sutarties reikalavimų vykdymą. Organizacija, teikianti paraišką, privalo pateikti:

5.1. Organizacija Savivaldybės administracijai turi pateikti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytos formos vieną tinkamai lietuvių kalba užpildytą Paraiškos (įskaitant Projekto sąmatą, kuri yra Paraiškos priedas ir sudėtinė dalis) popierinį susegtą variantą ir elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje viename PDF formato faile. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės. Visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta Organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Kitos Organizacijos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos, kad kopija tikra, nurodyta data ir pasirašytos Organizacijos vadovo. (paraiškos forma)

5.2. Organizacijos įstatų kopija (taikoma Paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus);

5.3. Organizacijos deklaracijos forma, patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus; (organizacijos deklaracijos forma)

5.4. bendradarbiavimo susitarimo ar kitų bendradarbiavimą pagrindžiančių dokumentų (jei Projektas vykdomas su partneriais) kopijos;

5.5. garantiniai raštai ar kiti dokumentai, įrodantys papildomą 10 proc. finansavimą iš kitų šaltinių (nuosavos, rėmėjų, partnerių ar kt. lėšos), kaip numatyta Nuostatų 10.2 papunktyje.

  1. Paraiška su papildomais dokumentais teikiama iki 2019 m. vasario 6 d. (imtinai).
  2. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, Projekto pavadinimas ir Organizacijos pavadinimas bei adresas. Paraiškos pateikiamos Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui. Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal pašto antspaudo datą ant voko. Paraiškų priėmimo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.
  3. Vadovaujantis Nuostatais paraiškų atranka vykdoma taikant dviejų pakopų vertinimą: administracinės atitikties ir Projektų vertinimo komisijos . Administracinės atitikties vertinimą atlieka jaunimo reikalų koordinatorius.
  4. Konsultacijas paraiškų teikėjams teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius darbo dienomis nuo 16.00 val. iki 17.00 val., adresu: Liepų g. 11, 225 kab., tel. 39 60 64, el. p. aiste.andruskeviciute@klaipeda.lt.

Jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatai

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams