Pradžia
Lt En

Jaunimo projektų dalinio finansavimo konkurso rezultatai

Jaunimo projektų dalinio finansavimo konkurso rezultatai

Vadovaudamiesi Jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. AD1-1682 „Dėl Jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 42 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. AD1-459 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų 2018 metų jaunimo projektams iš dalies finansuoti paskirstymo“, informuojame apie 2018 metų jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso rezultatus:

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Rekomenduojama skirti lėšų suma Eur

KLAIPĖDOS JAUNIMO INSTITUCINIAI PROJEKTAI

1.

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“

„KLAS GO TECH“

1 400,00

2.

Krikščioniškojo švietimo draugija „Slovo“

„Be kumščių“

1 790,00

3.

Dvasinės pagalbos jaunimui centras

„Startas savanorystei – jaunų žmonių įtrauktis į savanorystės veiklą“

2 000,00

4.

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija Klaipėdos skyrius

„Ir tu gali padėti“

2 000,00

5.

VšĮ „Jaunimo linija“

„Savanoriškos veiklos Klaipėdoje galimybių sklaida ir informavimas“

1 098,00

6.

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybė

„Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybės viešinimas Klaipėdos regiono ir šalies mastu“

1 350,00

7.

VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“

Verslo labirintai“

1 000,00

KLAIPĖDOS JAUNIMO INICIATYVINIAI PROJEKTAI

8.

VšĮ „Amicus Certus“

„Klaipėdos jaunimo himnas“

1 290,00

9.

Jaunųjų turistų ir keliautojų būrys „Vedlys“

„Gamtos pamokos“

1 300.00

10.

Asociacija LS „Pamario tuntas“

„Nesėjęs – nepjausi“

 1 290,00

11.

 Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

„Savanoriška biblioteka II“

992,00

12.

VšĮ „Taško teatras“

„Spektalio „Persirengimo kambarys“ sukūrimas ir sklaida“

1 900,00

13.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Alumni klubas

„Klaipėdos jaunimo motyvacijos formulė“

1 000,00

14.

Klaipėdos senamiesčio „Rotaract“ klubas

„Mentorystės projektų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas“

1 500,00

Iš viso:

20 000,00

 

Vadovaujantis Nuostatų 43 punktu konkurso rezultatai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Nuostatų 41 ir 44 punktais, organizacijos, kurioms buvo skirtas dalinis finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų, iki 2018 m. kovo 9 d. el. paštu aiste.andruskeviciute@klaipeda.lt turi pateikti patikslintus:

1. Organizacijos duomenis sutarties parengimui:

  • pavadinimas;
  • kodas;
  • buveinės adresas;
  • korespondencijos adresas;
  • tel. Nr.;
  • el. paštas;
  • bankas;
  • banko A/S;
  • atstovo pasirašyti sutartį asmens pareigos, vardas, pavardė;
  • atstovavimo pagrindas (organizacijos įstatai, įgaliojimas, kt.).

2. Patikslintą Detalią sąmatą (Nuostatų 4 priedas).

3. Patikslintą Veiklos ir rezultatų planą, nekeičiant projekte numatytų veiklų tikslo ir turinio (Nuostatų 3 priedas).

Parengus sutartis, organizacijos bus atskirai informuotos apie jų pasirašymo terminus. Lėšos iš savivaldybės biudžeto lėšų bus pervestos per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pagal patikslintoje Detalioje sąmatoje nurodytus ketvirčius.

Vadovaujantis Nuostatų 43 punktu  finansavimą gavusiai Organizacijai nepasirašius Sutarties per 30 darbo dienų nuo oficialios Konkurso rezultatų paskelbimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt, sprendimas dėl lėšų skyrimo šiai Organizacijai yra atšaukiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams