Pradžia
Lt En

Kviečiama atstovauti Klaipėdos verslo taryboje

Kviečiama atstovauti Klaipėdos verslo taryboje

Klaipėdos miesto taryba 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-194 „Dėl Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ patvirtino Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos (toliau – SVVT) nuostatus (toliau – Nuostatai) ir sudėtį, į kurią kviečiami:

 1. Savivaldybės mero vienas deleguotas atstovas;
 2. Savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto vienas deleguotas atstovas;
 3. Savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto vienas deleguotas atstovas;
 4. Savivaldybės administracijos direktoriaus trys deleguoti atstovai;
 5. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ vienas deleguotas atstovas;
 6. VšĮ „Versli Lietuva“ vienas deleguotas atstovas;
 7. VšĮ „Klaipėda ID“ vienas deleguotas atstovas;
 8. Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) asociacijų, kurių ne mažiau kaip 2/3 narių yra SVV subjektai ir kurios atstovauja Klaipėdos SVV interesams, šeši deleguoti atstovai.

SVVT yra visuomeninė patariančioji institucija, kuri sudaroma prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos jos kadencijos laikotarpiui, siekiant užtikrinti visuomenės narių dalyvavimą Klaipėdos miesto SVV plėtros, SVV aplinkos gerinimo ir verslumo skatinimo procesuose.

SVVT veiklos tikslai:

 1. skatinti SVV plėtrą, SVV verslo aplinkos gerinimą ir verslumą Klaipėdos mieste;
 2. užtikrinti SVV atstovų ir juos atstovaujančių SVV Asociacijų, Savivaldybės institucijų ir įstaigų, verslo informacinių centrų (toliau – VIC) bei ekonominių plėtros agentūrų (toliau – Agentūra) bendradarbiavimą.

SVVT funkcijos:

 1. nagrinėja SVV plėtros, SVV aplinkos gerinimo bei verslumo skatinimo Klaipėdos mieste klausimus;
 2. teikia motyvuotus pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su SVV plėtra, SVV aplinkos gerinimu ir verslumo skatinimu Klaipėdos mieste, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant ilgalaikį Savivaldybės strateginį plėtros planą ir Savivaldybės strateginį veiklos planą;
 3. teikia motyvuotus pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams dėl SVV plėtros, SVV aplinkos gerinimo ir verslumo skatinimo krypčių;
 4. teikia motyvuotus pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl SVV plėtros, SVV aplinkos gerinimo ir verslumo skatinimo įgyvendinimo priemonių ir projektų finansavimo;
 5. informuoja visuomenę apie savo veiklą, organizuoja diskusijas SVV plėtros, SVV aplinkos gerinimo ir verslumo skatinimo klausimais;
 6. vykdo kitą Lietuvos Respublikos teisės aktams ir šiems Nuostatams neprieštaraujančią bei šiuose Nuostatuose numatytus tikslus atitinkančią veiklą.

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Nuostatų 13.2. papunkčiu organizuoja asociacijų delegatų į SVVT konkursą, kuris vyks š. m. rugsėjo 13 d. 9 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos didžiajame pasitarimų kambaryje 2 aukšte, adresu: Liepų g. 11, Klaipėda. Prašome iki š. m. rugpjūčio 29 d. deleguoti atstovą į SVVT, užpildant pridedamą formą.

Iškilus klausimams prašome kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Gabrielę Martusevičienę, tel. 39 60 14, el. paštu gabriele.martuseviciene@klaipeda.lt.

PRIE TEKSTO PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

 1. Klaipėdos miesto tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinti Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos nuostatai
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu „Dėl Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo asociacijų atstovų rinkimų į Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo tarybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  patvirtintas Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo asociacijų atstovų rinkimų į Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo tarybą organizavimo tvarkos aprašas
 3. Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo asociacijų atstovų rinkimo į Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo tarybą rašto forma

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams