Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas 2019 metams daliniam finansavimui gauti šiems sporto projektams:

  1. Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų programa;
  2. Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas;
  3. Sportuojančio vaiko ugdymo programa;
  4. Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginiai;
  5. Klaipėdos miesto tradiciniai tarptautiniai sporto renginiai;
  6. Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų sportinė veikla.

Klaipėdos miesto sporto projektų prioritetas – Fizinio aktyvumo ir sportinės veiklos skatinimas organizuojant renginius, tinkančius įvairioms socialinėms ir amžiaus grupėms (patvirtinta Klaipėdos miesto administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. AD1- 2449). 

 

Bendros sąlygos organizacijoms, teikiančioms paraiškas⃰:

1) projektų poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2000 Eur;

2) projektams įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos savivaldybės biudžeto lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);

3) to paties projekto paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti gali būti teikiama tik į vieną kvietime paskelbtą programą;

4) projektas gali būti finansuojamas tik vieną kartą;

5) projektui finansavimas skiriamas surinkus ne mažesnį kaip 55 balų Ekspertų grupės vertinimo vidurkį;

6) prieš sporto organizaciją nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procedūros;

7) sporto programų projektų paraiškų teikėjai turi būti įvykdę visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;

8) sporto sričių projektų paraiškų teikėjai, prieš pasirašant sutartis, turi pateikti garantinį raštą, patvirtinantį papildomą programos rėmimą.  

⃰Atskiros finansavimo sąlygos kiekvienam sporto projektui yra skelbiamos Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės www.klaipeda.lt skiltyje Gyventojams/Sportas/Sporto programų finansavimas/Nauja sporto projektų finansavimo tvarka (https://www.klaipeda.lt/lt/sportas/sporto-programu-finansavimas/nauja-sporto-projektu-finansavimo-tvarka/5250).

Paraiškų dėl Sporto programų projektų teikėjų dėmesiui! Sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo 62.2 papunktyje ir Sporto programų projektų paraiškos 7.1 papunktyje (projekto sąmatoje) programų administravimo išlaidų iki 20 procentų lėšų sumos apribojimas taikomas šiems darbuotojams: sporto organizacijos vadovui, pavaduotojui, finansininkui, vadybininkui, metodininkui ir kt. darbuotojams, kurie projekto metu organizacijoje vykdo administravimo funkcijas.

Paraiškos teikėjas, norėdamas gauti finansavimą, turi pateikti Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkoje 19–21 punktuose nurodytus dokumentus (https://www.klaipeda.lt/lt/sportas/sporto-programu-finansavimas/nauja-sporto-projektu-finansavimo-tvarka/5250).

Paraiška teikiama užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities ar programos, pagal kurią teikiama, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiškos priimamos nuo 2018 m. spalio 15 d. iki lapkričio 14 d. (imtinai). Paraiškos teikiamos Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.).

Kviečiame sporto projektų vykdytojus dalyvauti konsultacijose dėl naujos finansavimo tvarkos ir paraiškų pildymo, kurios vyks:

  1. 2018 m. spalio 17 d. 10.00 val. dėl Klaipėdos miesto „Sportas visiems“, Klaipėdos miesto tradicinių tarptautinių sporto renginių ir Klaipėdos miesto sporto šakos federacijų sportinės veiklos, Klaipėdos miesto sportininkų namai (S. Daukanto g. 24);
  2. 2018 m. spalio 18 d. 9.00 val. dėl Sportuojančio vaiko ugdymo programos, Klaipėdos miesto sportininkų namai (S. Daukanto g. 24);
  3. 2018 m. spalio 22 d. 10.00 val. dėl Reprezentacinių Klaipėdos miesto sportų komandų dalinio finansavimo, Klaipėdos miesto savivaldybė (Liepų g. 11, Didysis pasitarimų kambarys, II aukštas);
  4. 2018 m. spalio 23 d. 10.00 val. dėl Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų programos, Klaipėdos miesto savivaldybė (Liepų g. 11, Didysis pasitarimų kambarys, II aukštas).

Kontaktinis asmuo – Aistė Viršilienė, Sporto ir kūno kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. aiste.virsiliene@klaipeda.lt, tel. 40 17 22.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content