Pradžia
Lt En

Kvietimas teikti sporto projektų paraiškas

Kvietimas teikti sporto projektų paraiškas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas 2020 metams daliniam finansavimui gauti šiems sporto projektams:

1. Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas.

2. Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginiai.

3. Klaipėdos miesto tradiciniai tarptautiniai sporto renginiai.

4. Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų sportinė veikla.

Bendros sąlygos organizacijoms, teikiančioms paraiškas⃰:

1) projektų poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2000 Eur;

2) projektams įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia savivaldybės biudžeto skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);

3) to paties projekto paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti gali būti teikiama tik į vieną kvietime paskelbtą programą;

4) projektas gali būti finansuojamas tik vieną kartą;

5) projektui finansavimas skiriamas surinkus ne mažesnį kaip 55 balų Ekspertų grupės vertinimo vidurkį;

6) prieš sporto organizaciją nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procedūros;

7) sporto programų projektų paraiškų teikėjai turi būti įvykdę visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;

8) sporto projektų paraiškų teikėjai, prieš pasirašant sutartis, turi pateikti garantinį raštą, patvirtinantį papildomą programos rėmimą.

⃰Atskiros finansavimo sąlygos kiekvienam sporto projektui yra skelbiamos Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt skiltyje Gyventojams/Sportas/Sporto programų finansavimas/Nauja sporto projektų finansavimo tvarka (https://www.klaipeda.lt/lt/sportas/sporto-programu-finansavimas/nauja-sporto-projektu-finansavimo-tvarka/5250).

Paraiškų dėl Sporto programų projektų teikėjų dėmesiui! Sporto projektų konkurso procedūros yra vykdomos pagal sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-327 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“ (atsižvelgiant į tuo metu aktualią redakciją), ir Sporto projektų finansavimo sąlygomis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AD1-2358 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės iš dalies finansuojamų sporto sričių ir programų projektų finansavimo sąlygų aprašų, paraiškos formų ir vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ (atsižvelgiant į tuo metu aktualią redakciją).

Paraiškos teikėjas, norėdamas gauti finansavimą, turi pateikti Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkoje 19–21 punktuose nurodytus dokumentus (https://www.klaipeda.lt/lt/sportas/sporto-programu-finansavimas/nauja-sporto-projektu-finansavimo-tvarka/5250).

Paraiška teikiama užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities ar programos, pagal kurią teikiama, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. spalio 30 d. iki lapkričio 28 d. (imtinai). Paraiškos teikiamos Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui ( Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.).

Kontaktinis asmuo – Aistė Viršilienė, Sporto ir kūno kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. aiste.virsiliene@klaipeda.lt, tel. 40 17 20  

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content