Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Skelbiamas projektų atrankos konkursas

Skelbiamas projektų atrankos konkursas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia 2019 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursą.

Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533.

Projektų paraiškos teikiamos nuo 2018 m. spalio 5 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto ir kūno kultūros skyriui (Liepų g. 11, Klaipėda, 412 kab.).

  • Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos ar kelių sporto šakų sportininkus, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė) vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems;
  • Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą.;
  • Projekto nuolatinio pobūdžio veiklose projekto vykdymo laikotarpiu turi būti įtraukiama ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų;
  • Pareiškėjams numatytas reikalavimas projekto veikloms organizuoti ir vesti - turėti pedagogo, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintį darbuotoją.

Pareiškėjas pateikia:

  1. vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą; paraiška ir prie jos pridedami priedai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti eilės tvarka;
  2. projekto paraiška turi būti pateikta užantspauduotame voke kartu su priedais ar jų kopijomis registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 5 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams iš valstybės biudžeto numatoma skirti 17671 Eur, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atrinktiems projektams įgyvendinti skirs ne mažiau kaip 25 proc. nuo valstybės biudžeto lėšų.

Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais – Simona Skuodaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto ir kūno kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. Nr. 40 17 13, el. p. simona.skuodaite@klaipeda.lt.  

 

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams